Especificacións metodolóxicas de paro rexistrado


Para a caracterización e definición da información contida no apartado de paro rexistrado, elaborouse este espazo de axuda e orientación ao usuario da páxina web.


1.- ¿Que é o paro rexistrado?

O paro rexistrado está constituído polo total de demandas en alta existentes a fin de mes, excluíndo as que correspondan ás situacións descritas na Orde ministerial do 11 de marzo de 1985 (BOE do 14 de marzo de 1985).


2.- Bases de datos

A información contida neste apartado foi elaborada a partir da base de datos de demandantes rexistrados nas oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia.


3.- Consultas

As consultas de paro rexistrado son as distintas agrupacións de datos que se poden realizar para caracterizar a información dos demandantes parados. Deberanse establecer criterios espaciais e temporais do seguinte xeito:


4.- Observacións

En relación co conxunto das consultas que configuran a información do paro rexistrado, hai que destacar estas especificacións de carácter xeral: