BUSCADOR DE NOTAS DAS PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE ATA ANO 2018

Instituto Galego das Cualificacións

Dende esta páxina pode realizar a procura das notas das probas de competencias clave.

Buscador de notas das probas de competencias clave