Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
  • Birrete
  • Oferta seleccionada
  • Interrogante
  • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
Estamos en: Inicio > Demandante > ¿Qué necesitas para acceder aos servizos? > Son unha persoa incapacitada ou discapacitada
 

Documentación requirida para a inscrición

  • Ademais dos requisitos específicos en función do seu perfil, as persoas con minusvalías e as incapacitadas xudicialmente deberán acreditar validamente a súa situación de minusvalía ou de limitación da capacidade de obrar. Neste último caso, deberá acompañarse autorización da persoa que ostente a responsabilidade da súa titoración.