Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
  • Birrete
  • Oferta seleccionada
  • Interrogante
  • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
Estamos en: Inicio > Demandante > ¿Qué necesitas para acceder aos servizos? > Son unha persoa extranxeira dun país non comunitario
 

Documentación requirida para a inscrición

  • Se eres unha persoa estranxeira non comunitaria: NIE ou, en caso de carecer deste, resgardo da súa solicitude xunto co pasaporte, carné de conducir ou documento nacional de identidade do teu país de orixe, xunto coa restante documentación que resulte esixible en función das diferentes casuísticas, tales como permiso de residencia e/ou de traballo. Para máis información sobre o teu caso concreto, contacta coa Subdelegación do Goberno da túa provincia.