Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
 • Birrete
 • Oferta seleccionada
 • Interrogante
 • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
Estamos en: Inicio > Demandante > ¿Como é o proceso de demanda de emprego? > ¿Qué documentación debo aportar?
 

¿Que documentación debo aportar?

Documentación típica a aportar na entrevista de clasificación é a seguinte:

 • Documento acreditativo de identidade (DNI, pasaporte...).
 • Carné ou carnés de conducir.
 • Carnés profesionais.
 • Certificacións académicas reguladas e non reguladas.
 • Certificados de empresa.
 • Vida laboral.
 • Copia de contratos.

Como resultado da entrevista, o persoal especializado do Servizo Público de Emprego de Galicia completa os campos da demanda de emprego e integra a información obtida para determinar a dispoñibilidade e a empregabilidade en relación ás ocupacións solicitadas, podendo ofrecerche outros servizos como o de orientación laboral nese mesmo momento se o considera oportuno.

A partir de que a demanda estea completa e clasificada, esta comezará a tomar parte nos cruzamentos e sondaxes con ofertas de emprego ou de formación, así como dos restantes servizos ofrecidos polo Servizo Público de Emprego de Galicia.