Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
 • Birrete
 • Oferta seleccionada
 • Interrogante
 • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
Estamos en: Inicio > Ofertantes de emprego > Contratos > Formalización de contratos
 

Formalización de contratos

O contrato de traballo pode formalizarse por escrito ou de palabra. É obrigatorio por escrito cando así o esixa unha disposición legal, e sempre nos contratos que se relacionan:

 • Prácticas.
 • Formación.
 • Para a realización dunha obra ou servizo determinado.
 • A tempo parcial, fixo discontinuo e de relevo.
 • A domicilio.
 • Traballadores contratados en España ao servizo de empresas españolas no estranxeiro.
 • Os contratos por tempo determinado, cuxa duración sexa superior a catro semanas.

Cada unha das partes poderá esixir que o contrato se asine por escrito, en calquera momento do transcurso da relación laboral.