Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
  • Birrete
  • Oferta seleccionada
  • Interrogante
  • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
Estamos en: Inicio > Ofertantes de emprego > Buscar traballadores en Europa (Rede EURES) > Que é unha oferta EURES?
 

Que é unha oferta EURES e onde presentala?

As ofertas de emprego de empresas españolas aos países da UE/EEE, terán lugar en situacións específicas como:

  • Ofertas nas que expresamente a empresa solicita a difusión noutros países do Espazo Económico Europeo (EEE).
  • Cando a túa empresa requira profesionais con certos requísitos (esixencias idiomáticas, experiencia pluricultural, experiencia en empresas o sectores de carácter internacional... )
  • Ofertas de ocupacións/profesións que teñen déficit de man de obra local. Enténdese por tales, aquelas para as que existe gran dificultade de atopar man de obra cualificada a nivel nacional/local.

As ofertas de emprego presentaranse na oficina de emprego, que derivará a mesma ao conselleiro EURES da súa provincia.

O conselleiro EURES encargase de rexistrar a oferta no Portal EURES. As persoas interesadas poranse en contacto co empregador xa sexa directamente ou a través do conselleiro.

Para calquera consulta podes contactar cos conselleiros EURES de Galicia.