Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
  • Birrete
  • Oferta seleccionada
  • Interrogante
  • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
Estamos en: Inicio > Ofertantes de emprego > Ofertas de traballo, busca de traballadores > ¿Cómo defino os requisitos dunha oferta de traballo?
 

¿Como defino os requisitos dunha oferta de emprego?

Dun modo sinxelo defínese como oferta de traballo a solicitude que presenta un empregador para cubrir un ou máis postos de traballo da súa organización, referida a unha ou máis ocupacións, de cara a que o Servizo Público de Emprego realice as xestións internas pertinentes en relación aos demandantes que clasificou para determinar cales deles se adaptan mellor aos requisitos definidos, e proceder ao envío dos seus currículos para a inclusión destes por parte da organización contratante dentro do seu proceso de selección.

Dado que a oferta de traballo se constitúe no documento fundamental de traballo para o Servizo Público de Emprego de Galicia á hora de realizar a preselección de candidatos, resulta básico definir e plasmar axeitadamente os requisitos necesarios para obter un resultado eficaz. Por este motivo, é importante ter en conta as seguintes cuestións:

  • Se non tes claros os requisitos que debes incluír na oferta ou as ocupacións que debes solicitar, nas oficinas de emprego da Xunta de Galicia encontrarás persoal especializado que che prestará o seu apoio para unha axeitada concreción dos contidos da oferta.
  • Pola relevancia dunha boa definición dos requisitos, é importante que a persoa que define os requisitos da oferta sexa a mesma que vai realizar a selección, ou polo menos unha das que vai decidir finalmente a que candidatos se vai contratar. Só dese xeito poderá asegurarse un axeitado nivel de axuste ás necesidades reais, e dispoñerase dun interlocutor válido para aclarar posibles dúbidas por parte do persoal das oficinas de emprego encargado de xestionar a oferta.