Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
  • Birrete
  • Oferta seleccionada
  • Interrogante
  • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
 

Axuda: Acceso mediante identificador e contrasinal

Se non dispos dun identificador de usuario e dun contrasinal debes acudir persoalmente a túa oficina de emprego e solicitalos. (Te serán enviados a conta de correo electrónico que indiques).

Na pantalla de acceso no recadro chamado Usuario debes introducir o identificador que se te enviou por correo electrónico.

No recadro chamado Contrasinal debes introducir o que se te enviou por correo electrónico. Neste recadro o sistema distingue maiúsculas de minúsculas, presta atención a isto, de non facelo o sistema non recoñecería o contrasinal. Tampouco debes confundir caracteres, por exemplo a letra ele (l) co número un (1); a letra O (O) co número cero (0), etc.

Ademáis deberás introducir no recadro correspondente os números e letras que de forma aleatoria aparecen no rectángulo sombreado da pantalla de acceso. Neste caso tamén debes distinguir entre maiúsculas e minúsculas.

Só terán acceso á Oficina virtual os demandantes inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia que non teñan a súa demanda en situación administrativa de baixa.

Acceso con contrasinal