0 - OCUPACIÓNS MILITARES
00 - OCUPACIÓNS MILITARES
001 - OFICIAIS E SUBOFICIAIS DAS FORZAS ARMADAS
0011 - OFICIAIS DAS FORZAS ARMADAS
00111010 - OFICIAIS DAS FORZAS ARMADAS
0012 - SUBOFICIAIS DAS FORZAS ARMADAS
00121013 - SUBOFICIAIS DAS FORZAS ARMADAS
002 - TROPA E MARIÑEIRÍA DAS FORZAS ARMADAS
0020 - TROPA E MARIÑEIRÍA DAS FORZAS ARMADAS
00201014 - SOLDADOS PROFESIONAIS
1 - DIRECTORES E XERENTES
11 - MEMBROS DO PODER EXECUTIVO E DOS CORPOS LEXISLATIVOS; DIRECTIVOS DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E ORGANIZACIÓNS DE INTERESE SOCIAL; DIRECTORES EXECUTIVOS
111 - MEMBROS DO PODER EXECUTIVO E DOS CORPOS LEXISLATIVOS; DIRECTIVOS DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E ORGANIZACIÓNS DE INTERESE SOCIAL
1111 - MEMBROS DO PODER EXECUTIVO (NACIONAL, AUTONÓMICO E LOCAL) E DO PODER LEXISLATIVO
11111012 - MEMBROS DO PODER EXECUTIVO (NACIONAL, AUTONÓMICO E LOCAL) E DO PODER LEXISLATIVO
1112 - PERSOAL DIRECTIVO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
11121015 - PERSOAL DIRECTIVO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1113 - DIRECTORES DE ORGANIZACIÓNS DE INTERESE SOCIAL
11131018 - DIRECTORES DE ORGANIZACIÓNS DE INTERESE SOCIAL
112 - DIRECTORES XERAIS E PRESIDENTES EXECUTIVOS
1120 - DIRECTORES XERAIS E PRESIDENTES EXECUTIVOS
11201012 - DIRECTORES XERAIS DE EMPRESA DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS, EN XERAL
12 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
121 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
1211 - DIRECTORES FINANCEIROS
12111015 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS, EN XERAL
1212 - DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS
12121018 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS
1219 - DIRECTORES DE POLÍTICAS E PLANIFICACIÓN E DOUTROS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
12191019 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS XURÍDICOS E FISCAIS
12191028 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADE
12191037 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE DESEÑO
12191046 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
12191055 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓNS E MANTEMENTO
12191064 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE PERITAXE
12191073 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO
122 - DIRECTORES COMERCIAIS, DE PUBLICIDADE, RELACIÓNS PÚBLICAS E DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO
1221 - DIRECTORES COMERCIAIS E DE VENDAS
12211014 - DIRECTORES COMERCIAIS, EN XERAL
12211023 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN E VENDAS, EN XERAL
12211032 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA
12211041 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE TELEMERCADOTECNIA
1222 - DIRECTORES DE PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS
12221017 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE PUBLICIDADE E/OU RELACIÓNS PÚBLICAS, EN XERAL
12221026 - DIRECTORES DE GABINETE DE PRENSA
1223 - DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO
12231010 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE PROXECTOS INDUSTRIAIS
12231029 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E/OU LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO (I+D)
13 - DIRECTORES DE PRODUCIÓN E OPERACIÓNS
131 - DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS, FORESTAIS E PESQUEIRAS, E DE INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS, DE MINERÍA, CONSTRUCIÓN E DISTRIBUCIÓN
1311 - DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS E FORESTAIS
13111018 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE PRODUCIÓN EN EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, GANDEIRAS, CAZA, FORESTAIS
13111027 - XERENTES DE EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS, DE CAZA, DE SILVICULTURA E/OU FORESTAIS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
1312 - DIRECTORES DE PRODUCIÓN DE EXPLOTACIÓNS PESQUEIRAS E ACUÍCOLAS
13121011 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE PRODUCIÓNS EN EXPLOTACIÓNS PESQUEIRAS E/OU ACUÍCOLAS
13121020 - XERENTES DE EXPLOTACIÓNS PESQUEIRAS E/OU ACUÍCOLAS
1313 - DIRECTORES DE INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS
13131014 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN EN EMPRESA INDUSTRIAL DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS, EN XERAL
13131023 - XERENTES DE EMPRESA INDUSTRIAL , EN XERAL, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
1314 - DIRECTORES DE EXPLOTACIÓNS MINEIRAS
13141017 - DIRECTORES DE EXPLOTACIÓNS MINEIRAS
1315 - DIRECTORES DE EMPRESAS DE ABASTECEMENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN E AFÍNS
13151010 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE ABASTECEMENTO, DISTRIBUCIÓN E/OU LOXÍSTICA, EN XERAL
13151029 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE ALMACENAMENTO
13151038 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE TRANSPORTE, EN XERAL
13151047 - XERENTES DE EMPRESA DE TRANSPORTES, ALMACENAMENTO, COMUNICACIÓNS E/OU LOXÍSTICA, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
13151056 - INSPECTORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
13151065 - XEFES DE OPERACIÓNS DE VOO
13151074 - XEFES DE TRÁFICO EN EMPRESAS DE TRANSPORTE, EN XERAL
1316 - DIRECTORES DE EMPRESAS DE CONSTRUCIÓN
13161013 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN EN EMPRESA DE CONSTRUCIÓN
13161022 - XERENTES DE EMPRESA DE CONSTRUCIÓN, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
132 - DIRECTORES DE SERVIZOS DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TIC) E DE EMPRESAS DE SERVIZOS PROFESIONAIS
1321 - DIRECTORES DE SERVIZOS DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TIC)
13211017 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE COMUNICACIÓN
13211026 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL
1322 - DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS
13221010 - DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS
1323 - DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS
13231013 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS
13231022 - XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO
13231031 - XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
1324 - DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES
13241016 - DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES
1325 - DIRECTORES DOUTROS SERVIZOS SOCIAIS
13251019 - DIRECTORES DOUTROS SERVIZOS SOCIAIS
1326 - DIRECTORES DE SERVIZOS DE EDUCACIÓN
13261012 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E/OU SOCIOCULTURAIS
13261021 - DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO
1327 - DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS
13271015 - DIRECTORES DE SUCURSAL DE EMPRESA DE SEGUROS
13271024 - DIRECTORES DE SUCURSAL DE ENTIDADE FINANCEIRA
1329 - DIRECTORES DOUTRAS EMPRESAS DE SERVIZOS PROFESIONAIS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
13291011 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN, EN XERAL
13291020 - DIRECTORES DE LABORATORIO FOTO-CINEMA
13291039 - DIRECTORES DE PROGRAMACIÓN EN RADIO E TELEVISIÓN.
14 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE ALOXAMENTO, RESTAURACIÓN E COMERCIO
141 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE ALOXAMENTO
1411 - DIRECTORES E XERENTES DE HOTEIS
14111011 - DIRECTORES DE HOTEL, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS
14111020 - XERENTES DE HOTEL, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
1419 - DIRECTORES E XERENTES DOUTRAS EMPRESAS DE SERVIZOS DE ALOXAMENTO
14191015 - XERENTES DE ALBERGUES, CAMPAMENTOS E/OU CÁMPING, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
14191024 - XERENTES DE PENSIÓN, FONDA OU SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
142 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
1421 - DIRECTORES E XERENTES DE RESTAURANTES
14211010 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE HOSTALERÍA E/OU RESTAURACIÓN, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS
14211029 - DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS
14211038 - XERENTES DE RESTAURANTE E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
1422 - DIRECTORES E XERENTES DE BARES, CAFETERÍAS E SIMILARES
14221013 - XERENTES DE CAFÉ, BAR E ESTABLECEMENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
1429 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE CÁTERING E OUTRAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
14291014 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE CÁTERING E OUTRAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
143 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE COMERCIO POR XUNTO E POLO MIÚDO
1431 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE COMERCIO POR XUNTO
14311019 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN COMERCIO ALMACENISTA, EN XERAL
14311028 - XERENTES DE EMPRESA DE COMERCIO POR XUNTO, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
1432 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
14321012 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN COMERCIO RETALLISTA, EN XERAL
14321021 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, DE 10 OU MÁIS ASALARIADOS
14321030 - XERENTES DE EMPRESA DE COMERCIO POLO MIÚDO CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
14321049 - XERENTES DE TALLER DE REPARACIÓNS DE VEHÍCULOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
15 - DIRECTORES E XERENTES DOUTRAS EMPRESAS DE SERVIZOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
150 - DIRECTORES E XERENTES DOUTRAS EMPRESAS DE SERVIZOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
1501 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DEPORTIVAS
15011015 - XERENTES DE EMPRESAS EDUCATIVAS E/OU SOCIOCULTURAIS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
15011024 - XESTORES DE CENTROS DEPORTIVOS
1509 - DIRECTORES E XERENTES DE EMPRESAS DE XESTIÓN DE RESIDUOS E DOUTRAS EMPRESAS DE SERVIZOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
15091019 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
15091028 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS A OUTRAS EMPRESAS, EN XERAL
15091037 - DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS PERSOAIS, DE LIMPEZA E SIMILARES, EN XERAL
15091046 - XERENTES DE EMPRESA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
15091055 - XERENTES DE EMPRESA DE INTERMEDIACIÓN, EN XERAL, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
15091064 - XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS A OUTRAS EMPRESAS, EN XERAL, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
15091073 - XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS PERSOAIS DE LIMPEZA OU SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
2 - TÉCNICOS E PROFESIONAIS CIENTÍFICOS E INTELECTUAIS
21 - PROFESIONAIS DA SAÚDE
211 - MÉDICOS
2111 - MÉDICOS DE FAMILIA
21111011 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA
21111020 - MÉDICOS, MEDICINA XERAL
2112 - OUTROS MÉDICOS ESPECIALISTAS
21121023 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ALERGOLOXÍA
21121032 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ANÁLISES CLÍNICAS
21121041 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ANATOMÍA PATOLÓXICA
21121050 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN
21121061 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
21121072 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN APARATO DIXESTIVO
21121083 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN BIOQUÍMICA CLÍNICA
21121094 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CARDIOLOXÍA
21121108 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CIRURXÍA CARDIOVASCULAR
21121117 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CIRURXÍA XERAL E DO APARATO DIXESTIVO
21121126 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CIRURXÍA ORAL E MAXILOFACIAL
21121135 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CIRURXÍA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOXÍA
21121144 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CIRURXÍA PEDIÁTRICA
21121153 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CIRURXÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA
21121162 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CIRURXÍA TORÁCICA
21121171 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN DERMATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA E VENEREOLOXÍA
21121191 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ENDOCRINOLOXÍA E NUTRICIÓN
21121210 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN FARMACOLOXÍA CLÍNICA
21121229 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN XERIATRÍA
21121238 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
21121247 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HIDROLOXÍA MÉDICA
21121256 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN INMUNOLOXÍA
21121265 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DA EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTE
21121274 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DO TRABALLO
21121283 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA ESPACIAL
21121292 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FÍSICA E REHABILITACIÓN
21121304 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTENSIVA
21121313 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTERNA
21121322 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA LEGAL E FORENSE
21121331 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA NUCLEAR
21121340 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA
21121368 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MICROBIOLOXÍA E PARASITOLOXÍA
21121377 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NEFROLOXÍA
21121386 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PNEUMOLOXÍA
21121395 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NEUROCIRURXÍA
21121407 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
21121416 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NEUROLOXÍA
21121425 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA E XINECOLOXÍA
21121434 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN OFTALMOLOXÍA
21121443 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ONCOLOXÍA MÉDICA
21121452 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ONCOLOXÍA RADIOTERÁPICA
21121461 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN OTORRINOLARINGOLOXÍA
21121470 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS
21121489 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA
21121498 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN RADIODIAGNÓSTICO
21121500 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN REUMATOLOXÍA
21121519 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN UROLOXÍA
21121528 - MÉDICOS DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
21121537 - MÉDICOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS (HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, NATUROPATÍA, AYURVÉDICA E OUTRAS)
21121546 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA INFANTIL E DA ADOLESCENCIA
212 - PROFESIONAIS DE ENFERMERÍA E PARTOS
2121 - ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS
21211010 - ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
2122 - ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS (AGÁS MATRONOS)
21221013 - ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA DE SAÚDE MENTAL
21221022 - ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA FAMILIAR E PRIMARIA
21221031 - ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA DO TRABALLO
21221040 - ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS MÉDICOS-QUIRÚRXICOS
21221051 - ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA XERIÁTRICA
21221062 - ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
2123 - MATRONOS
21231016 - ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA-XINECOLOXÍA
213 - VETERINARIOS
2130 - VETERINARIOS
21301014 - XENETISTAS VETERINARIOS
21301025 - PATÓLOGOS (MEDICINA VETERINARIA)
21301036 - VETERINARIOS
214 - FARMACÉUTICOS
2140 - FARMACÉUTICOS
21401015 - FARMACÉUTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
21401026 - FARMACÉUTICOS DE FARMACIA HOSPITALARIA E ATENCIÓN PRIMARIA
21401037 - FARMACÉUTICOS ESPECIALISTAS EN FARMACIA INDUSTRIAL E GALÉNICA
21401048 - FARMACÉUTICOS, EN XERAL
215 - OUTROS PROFESIONAIS DA SAÚDE
2151 - ODONTÓLOGOS E ESTOMATÓLOGOS
21511013 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ESTOMATOLOXÍA
21511024 - ODONTÓLOGOS
2152 - FISIOTERAPEUTAS
21521010 - FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
2153 - DIETISTAS E NUTRICIONISTAS
21531013 - DIETISTAS E NUTRICIONISTAS
2154 - LOGOPEDAS
21541016 - LOGOPEDAS
21541025 - TÉCNICOS EN ORTOFONÍA
2155 - ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS
21551019 - ÓPTICOS E/OU OPTOMETRISTAS
2156 - TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
21561012 - TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
2157 - PODÓLOGOS
21571015 - PODÓLOGOS
2158 - PROFESIONAIS DA SAÚDE E A HIXIENE LABORAL E AMBIENTAL
21581018 - PROFESIONAIS DA SAÚDE E A HIXIENE LABORAL E AMBIENTAL
2159 - PROFESIONAIS DA SAÚDE NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
21591020 - RADIOFÍSICOS HOSPITALARIOS
21591039 - PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS
21591048 - PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS
22 - PROFESIONAIS DO ENSINO INFANTIL, PRIMARIO, SECUNDARIO E POSTSECUNDARIO
221 - PROFESORES DE UNIVERSIDADES E OUTRO ENSINO SUPERIOR (AGÁS FORMACIÓN PROFESIONAL)
2210 - PROFESORES DE UNIVERSIDADES E OUTRO ENSINO SUPERIOR (AGÁS FORMACIÓN PROFESIONAL)
22101011 - PROFESORES DE ENSINO SUPERIOR
222 - PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (MATERIAS ESPECÍFICAS)
2220 - PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (MATERIAS ESPECÍFICAS)
22201010 - MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO
22201021 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS)
22201032 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN)
22201043 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (AGRARIA)
22201054 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ARTES GRÁFICAS)
22201065 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ARTES E ARTESANÍAS)
22201076 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (COMERCIO E MERCADOTECNIA)
22201098 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL)
22201104 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA)
22201113 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (FABRICACIÓN MECÁNICA)
22201122 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (HOSTALERÍA E TURISMO)
22201131 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (IMAXE PERSOAL)
22201140 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (IMAXE E SON)
22201151 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INSTALACIÓN E MANTEMENTO)
22201162 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (MADEIRA, MOBLE E CORTIZA)
22201173 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (QUÍMICA)
22201184 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (SANIDADE)
22201195 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE)
22201207 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL)
22201216 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS)
22201225 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (VIDRO E CERÁMICA)
22201234 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN XERAL
22201243 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS)
22201252 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ENERXÍA E AUGA)
22201261 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INDUSTRIAS ALIMENTARIAS)
22201270 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INDUSTRIAS EXTRACTIVAS)
22201281 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS)
22201292 - PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE)
223 - PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO (AGÁS MATERIAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL)
2230 - PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO (AGÁS MATERIAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL)
22301011 - PROFESORES DO ÁREA DE DEBUXO (ENSINO SECUNDARIO)
22301022 - PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO, EN XERAL
22301033 - PROFESORES DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (ENSINO SECUNDARIO)
22301044 - PROFESORES DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA (ENSINO SECUNDARIO)
22301055 - PROFESORES DA ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA E CÍVICA (ENSINO SECUNDARIO)
22301066 - PROFESORES DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (ENSINO SECUNDARIO)
22301088 - PROFESORES DA ÁREA DE LINGUA CASTELÁ, AUTONÓMICA E LITERATURA (ENSINO SECUNDARIO)
22301099 - PROFESORES DA ÁREA DE LINGUAS ESTRANXEIRAS (ENSINO SECUNDARIO)
22301103 - PROFESORES DA ÁREA DE MATEMÁTICAS (ENSINO SECUNDARIO)
22301112 - PROFESORES DA ÁREA DE MÚSICA (ENSINO SECUNDARIO)
22301121 - PROFESORES DA ÁREA DE RELIXIÓN (ENSINO SECUNDARIO)
22301130 - PROFESORES DA ÁREA DE TECNOLOXÍA (ENSINO SECUNDARIO)
22301141 - PROFESORES DA ÁREA DE CULTURA CLÁSICA (ENSINO SECUNDARIO)
22301152 - PROFESORES DA ÁREA DE ECONOMÍA (ENSINO SECUNDARIO)
22301163 - PROFESORES DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA (ENSINO SECUNDARIO)
22301174 - PROFESORES DA ÁREA DE INFORMÁTICA (ENSINO SECUNDARIO)
224 - PROFESORES DE ENSINO PRIMARIO
2240 - PROFESORES DE ENSINO PRIMARIO
22401012 - MESTRES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN XERAL
225 - MESTRES E EDUCADORES DE ENSINO INFANTIL
2251 - MESTRES DE EDUCACIÓN INFANTIL
22511010 - MESTRES DE EDUCACIÓN INFANTIL
2252 - TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
22521013 - TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
23 - OUTROS PROFESIONAIS DO ENSINO
231 - PROFESORES E TÉCNICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
2311 - PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
23111017 - MESTRES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, EN XERAL
23111026 - PROFESORES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
23111035 - PROFESORES DE PERSOAS CON MINUSVALÍA PSÍQUICA
23111044 - PROFESORES DE PERSOAS INVIDENTES
23111053 - PROFESORES DE PERSOAS XORDAS
23111062 - PROFESORES ESPECIALISTAS EN PROBLEMAS DA LINGUAXE E AUDITIVOS
23111071 - PROFESORES ESPECIALISTAS EN LINGUA DE SIGNOS
2312 - TÉCNICOS EDUCADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
23121010 - TÉCNICOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL
232 - OUTROS PROFESORES E PROFESIONAIS DO ENSINO
2321 - ESPECIALISTAS EN MÉTODOS DIDÁCTICOS E PEDAGÓXICOS
23211016 - CONSULTORES DE FORMACIÓN
23211025 - ESPECIALISTAS EN DESEÑO E ELABORACIÓN DE MEDIOS DIDÁCTICOS E/OU PROGRAMAS DE ESTUDO, EN XERAL
23211034 - FORMADORES DE FORMADORES
23211043 - INSPECTORES DE CENTROS DE ENSINO
23211052 - PEDAGOGOS
23211061 - TÉCNICOS EN ESTIMULACIÓN PRECOZ
23211070 - TÉCNICOS E/OU COORDINADORES DE FORMACIÓN
2322 - PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE IDIOMAS
23221019 - PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL
2323 - PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE MÚSICA E DANZA
23231012 - PROFESORES DE CANTO
23231021 - PROFESORES DE CLASES DE BAILES DE SALÓN
23231030 - PROFESORES DE DANZA CLÁSICA
23231049 - PROFESORES DE DANZA ESPAÑOLA
23231058 - PROFESORES DE DANZA MODERNA E CONTEMPORÁNEA
23231067 - PROFESORES DE EXPRESIÓN CORPORAL/DINÁMICA
23231076 - PROFESORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EN XERAL
23231085 - PROFESORES DE SOLFEXO
2324 - PROFESORES DE ENSINO NON REGULADO DE ARTES
23241015 - PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-MANUAIS
23241024 - PROFESORES DE ARTE DRAMÁTICA
23241033 - PROFESORES DE ESCULTURA
23241042 - PROFESORES DE PINTURA ARTÍSTICA
2325 - INSTRUTORES EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN EN ENSINO NON REGULADO
23251018 - INSTRUTORES EN TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN FÓRA DO SISTEMA EDUCATIVO
2326 - PROFESIONAIS DA EDUCACIÓN AMBIENTAL
23261011 - PROFESIONAIS DA EDUCACIÓN AMBIENTAL
2329 - PROFESORES E PROFESIONAIS DO ENSINO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
23291010 - FORMADORES DE FORMACIÓN NON REGULADA
23291029 - FORMADORES DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO
23291038 - FORMADORES-TITORES DE EMPRESA
23291047 - ORIENTADORES ESCOLARES
23291056 - TITORES DE FORMACIÓN ABERTA E A DISTANCIA
24 - PROFESIONAIS DA CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MATEMÁTICAS E DAS ENXEÑERÍAS
241 - FÍSICOS, QUÍMICOS, MATEMÁTICOS E AFÍNS
2411 - FÍSICOS E ASTRÓNOMOS
24111010 - ASTRÓNOMOS
24111029 - FÍSICOS
24111038 - TÉCNICOS MEDIOS EN CIENCIAS FÍSICAS
2412 - METEORÓLOGOS
24121013 - METEORÓLOGOS
24121022 - TÉCNICOS MEDIOS EN METEOROLOXÍA
2413 - QUÍMICOS
24131016 - CRISTALÓGRAFOS
24131025 - QUÍMICOS
24131034 - TÉCNICOS MEDIOS EN CIENCIAS QUÍMICAS
2414 - XEÓLOGOS E XEOFÍSICOS
24141019 - XEOFÍSICOS
24141028 - XEÓLOGOS, EN XERAL
24141037 - XEOQUÍMICOS
24141046 - ENXEÑEIROS XEÓLOGOS
24141055 - PALEONTÓLOGOS
24141064 - TÉCNICOS MEDIOS EN CIENCIAS XEOLÓXICAS
2415 - MATEMÁTICOS E ACTUARIOS
24151012 - ACTUARIOS
24151021 - MATEMÁTICOS
24151030 - TÉCNICOS MEDIOS EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
2416 - ESTATÍSTICOS
24161015 - ESTATÍSTICOS
24161024 - TÉCNICOS MEDIOS EN ESTATÍSTICA E/OU CÁLCULO NUMÉRICO
242 - PROFESIONAIS EN CIENCIAS NATURAIS
2421 - BIÓLOGOS, BOTÁNICOS, ZOÓLOGOS E AFÍNS
24211019 - BIÓLOGOS
24211028 - BIOQUÍMICOS
24211037 - BOTÁNICOS
24211046 - BROMATÓLOGOS
24211055 - FARMACÓLOGOS
24211064 - FÍSICOS DE RADIOPROTECCIÓN
24211073 - FISIÓLOGOS, EN XERAL
24211082 - FITOPATÓLOGOS
24211091 - XENETISTAS AGRARIOS E BOTÁNICOS
24211103 - INMUNÓLOGOS
24211112 - MICROBIÓLOGOS
24211121 - NUTRÓLOGOS
24211130 - OCEANÓGRAFOS
24211149 - PARASITÓLOGOS
24211158 - TÉCNICOS MEDIOS EN BROMATOLOXÍA
24211167 - TÉCNICOS MEDIOS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS, EN XERAL
24211176 - TÉCNICOS MEDIOS EN FARMACOLOXÍA
24211185 - TÉCNICOS MEDIOS EN OCEANOGRAFÍA
24211194 - TÉCNICOS SUPERIORES EN CULTIVOS MARIÑOS
24211206 - ZOÓLOGOS
24211215 - BIOTECNÓLOGOS
24211224 - BIOINFORMÁTICOS
2422 - ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS
24221012 - EDAFÓLOGOS
24221021 - ENXEÑEIROS EN AGRONOMÍA
2423 - ENXEÑEIROS DE MONTES
24231015 - ENXEÑEIROS DE MONTES
2424 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
24241018 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
2425 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS E DO MEDIO NATURAL
24251011 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS
2426 - PROFESIONAIS DA PROTECCIÓN AMBIENTAL
24261014 - PROFESIONAIS DA PROTECCIÓN AMBIENTAL
2427 - ENÓLOGOS
24271017 - ENÓLOGOS
243 - ENXEÑEIROS (AGÁS ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS, DE MONTES, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS E TIC)
2431 - ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUCIÓN
24311018 - ENXEÑEIROS DE CALIDADE
24311027 - ENXEÑEIROS DE FABRICACIÓN OU PLANTA
24311036 - ENXEÑEIROS DE INSTALACIÓNS
24311045 - ENXEÑEIROS DE LOXÍSTICA
24311054 - ENXEÑEIROS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN
24311063 - ENXEÑEIROS DE MONTAXE
24311072 - ENXEÑEIROS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
24311081 - ENXEÑEIROS DE PLANIFICACIÓN E PRODUCIÓN
24311090 - ENXEÑEIROS DE PROCESOS
24311102 - ENXEÑEIROS DE PRODUTO
24311111 - ENXEÑEIROS DE PROXECTOS
2432 - ENXEÑEIROS EN CONSTRUCIÓN E OBRA CIVIL
24321011 - ENXEÑEIROS EN CONSTRUCIÓN E OBRA CIVIL
2433 - ENXEÑEIROS MECÁNICOS
24331014 - ENXEÑEIROS EN MECÁNICA (TÉCNICAS ENERXÉTICAS)
24331023 - ENXEÑEIROS EN MECÁNICA DE AUTOMOCIÓN
24331032 - ENXEÑEIROS EN MECÁNICA INDUSTRIAL
24331041 - ENXEÑEIROS EN MECÁNICA, EN XERAL
2434 - ENXEÑEIROS AERONÁUTICOS
24341017 - ENXEÑEIROS EN MECÁNICA AERONÁUTICA
24341026 - ENXEÑEIROS E/OU SIMILARES EN MECÁNICA NAVAL
2435 - ENXEÑEIROS QUÍMICOS
24351010 - ENXEÑEIROS EN QUÍMICA
2436 - ENXEÑEIROS DE MINAS, METALÚRXICOS E AFÍNS
24361013 - ENXEÑEIROS DE MINAS, EN XERAL
24361022 - ENXEÑEIROS EN METALURXIA
2437 - ENXEÑEIROS AMBIENTAIS
24371016 - ENXEÑEIROS AMBIENTAIS
2439 - ENXEÑEIROS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
24391012 - ENXEÑEIROS DE DESEÑO
24391021 - ENXEÑEIROS DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO
24391030 - ENXEÑEIROS DE MATERIAIS
24391049 - ENXEÑEIROS DE SEGURIDADE
24391058 - ENXEÑEIROS DE SERVIZOS
24391067 - ENXEÑEIROS EN PAPELERÍA E GRÁFICA
24391076 - ENXEÑEIROS TÉXTILES
244 - ENXEÑEIROS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS E DE TELECOMUNICACIÓNS
2441 - ENXEÑEIROS EN ELECTRICIDADE
24411017 - ENXEÑEIROS EN ELECTRICIDADE AERONÁUTICA
24411026 - ENXEÑEIROS EN ELECTRICIDADE DE AUTOMOCIÓN
24411035 - ENXEÑEIROS EN ELECTRICIDADE INDUSTRIAL
24411044 - ENXEÑEIROS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
24411053 - ENXEÑEIROS E/OU SIMILARES EN ELECTRICIDADE NAVAL
2442 - ENXEÑEIROS ELECTRÓNICOS
24421010 - ENXEÑEIROS EN ELECTRÓNICA AERONÁUTICA
24421029 - ENXEÑEIROS EN ELECTRÓNICA DE AUTOMOCIÓN
24421038 - ENXEÑEIROS EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
24421047 - ENXEÑEIROS EN ELECTRÓNICA, EN XERAL
24421056 - ENXEÑEIROS E/OU SIMILARES EN ELECTRÓNICA NAVAL
2443 - ENXEÑEIROS EN TELECOMUNICACIÓNS
24431013 - ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓNS DE IMAXE E SON
24431022 - ENXEÑEIROS EN TELECOMUNICACIÓNS
245 - ARQUITECTOS, URBANISTAS E ENXEÑEIROS XEÓGRAFOS
2451 - ARQUITECTOS (AGÁS ARQUITECTOS PAISAXISTAS E URBANISTAS)
24511016 - ARQUITECTOS
2452 - ARQUITECTOS PAISAXISTAS
24521019 - ARQUITECTOS PAISAXISTAS
2453 - URBANISTAS E ENXEÑEIROS DE TRÁFICO
24531012 - ENXEÑEIROS PLANIFICADORES DE TRÁFICO
24531021 - URBANISTAS
2454 - ENXEÑEIROS XEÓGRAFOS E CARTÓGRAFOS
24541015 - PROFESIONAIS DA CARTOGRAFÍA
246 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS (AGÁS AGRÍCOLAS, FORESTAIS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS E TIC)
2461 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS E DE PRODUCIÓN
24611015 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE CALIDADE
24611024 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE FABRICACIÓN OU PLANTA
24611033 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE MATERIAIS
24611042 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN E PRODUCIÓN
24611051 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE PROCESOS
24611060 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE PRODUTO
24611071 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE PROXECTOS
2462 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS
24621018 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN CONSTRUCIÓN E OBRA CIVIL
2463 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS MECÁNICOS
24631011 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN MECÁNICA (TÉCNICAS ENERXÉTICAS)
24631020 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN MECÁNICA DE MINAS
24631039 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN MECÁNICA INDUSTRIAL
24631048 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN MECÁNICA, EN XERAL
24631057 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS MECÁNICA AUTOMOCIÓN
2464 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS
24641014 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS
24641023 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS NAVAIS
2465 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS QUÍMICOS
24651017 - ENXEÑEIROS TÉCNICO EN QUÍMICA
2466 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE MINAS, METALÚRXICOS E AFÍNS
24661010 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE MINAS
24661029 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN COMBUSTIBLE E ENERXÍA
24661038 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN METALURXIA
2469 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
24691019 - ENXEÑEIROS TÉCNICO PAPELEIRO
24691028 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE DESEÑO
24691037 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE INSTALACIÓNS
24691046 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO
24691055 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE LOXÍSTICA
24691064 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN
24691073 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE MONTAXE
24691082 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE SEGURIDADE
24691091 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE SERVIZOS
24691103 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS AMBIENTAIS
24691112 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS SANITARIOS
24691121 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS TÉXTIL, EN XERAL
247 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E TELECOMUNICACIÓNS
2471 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE
24711014 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE INDUSTRIAL
24711023 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
2472 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA
24721017 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
24721026 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, EN XERAL
2473 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIÓNS
24731010 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIÓNS
24731029 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIÓNS DE IMAXE E SON
248 - ARQUITECTOS TÉCNICOS, TOPÓGRAFOS E DESEÑADORES
2481 - ARQUITECTOS TÉCNICOS E TÉCNICOS URBANISTAS
24811013 - ARQUITECTOS TÉCNICOS
2482 - DESEÑADORES DE PRODUTOS E DE GARANTÍAS
24821016 - DESEÑADORES ARTÍSTICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS
24821025 - DESEÑADORES DE CALZADO
24821034 - DESEÑADORES DE ESTAMPADOS TÉXTILES
24821043 - DESEÑADORES DE XOIERÍA E BIXUTERÍA
24821052 - DESEÑADORES DE MOBLES
24821061 - DESEÑADORES DE GARANTÍAS E ARTIGOS DE PEL E COIRO (AGÁS CALZADO)
24821070 - DESEÑADORES DE PRODUTOS ARTESANAIS
24821081 - DESEÑADORES GARANTÍAS VESTIR (AGÁS PEL E COIRO)
2483 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA
24831019 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS TOPÓGRAFOS
2484 - DESEÑADORES GRÁFICOS E MULTIMEDIA
24841012 - DESEÑADORES GRÁFICOS E MULTIMEDIA
25 - PROFESIONAIS EN DEREITO
251 - XUÍCES, MAXISTRADOS, AVOGADOS E FISCAIS
2511 - AVOGADOS
25111013 - AVOGADOS (DEREITO CIVIL)
25111022 - AVOGADOS (DEREITO PENAL)
25111031 - AVOGADOS LABORALISTAS
25111040 - AVOGADOS, EN XERAL
2512 - FISCAIS
25121016 - FISCAIS
2513 - XUÍCES E MAXISTRADOS
25131019 - XUÍCES E/OU MAXISTRADOS
259 - OUTROS PROFESIONAIS DO DEREITO
2591 - NOTARIOS E REXISTRADORES
25911015 - NOTARIOS
25911024 - REXISTRADORES DA PROPIEDADE
2592 - PROCURADORES
25921018 - PROCURADORES DOS TRIBUNAIS
2599 - PROFESIONAIS DO DEREITO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
25991019 - ASESORES FISCAIS E TRIBUTARIOS
25991028 - ASESORES XURÍDICOS (SECTOR PRIVADO)
25991037 - XESTORES ADMINISTRATIVOS TITULADOS
25991046 - SECRETARIOS DE XULGADO
26 - ESPECIALISTAS EN ORGANIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DAS EMPRESAS E NA COMERCIALIZACIÓN
261 - ESPECIALISTAS EN FINANZAS
2611 - ESPECIALISTAS EN CONTABILIDADE
26111016 - AUDITORES DE CONTAS
26111025 - INTERVENTORES DE EMPRESA
26111034 - TÉCNICOS MEDIOS EN AUDITORÍA
26111043 - TÉCNICOS MEDIOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL
26111052 - TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL
2612 - ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS
26121019 - ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS
2613 - ANALISTAS FINANCEIROS
26131012 - ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS
262 - ESPECIALISTAS EN ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN
2621 - ANALISTAS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN
26211015 - ANALISTAS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN
2622 - ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICA DE EMPRESAS
26221018 - AXENTES DE PATENTES E MARCAS
26221027 - ASESORES DE EMPRESAS
26221036 - TÉCNICOS MEDIOS EN ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN XERAL
26221045 - TÉCNICOS SUPERIORES EN ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN XERAL
2623 - ESPECIALISTAS DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
26231011 - INSPECTORES DE BUQUES DA MARIÑA CIVIL
26231020 - SECRETARIOS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL
26231039 - INTERVENTORES DA ADMINISTRACIÓN LOCAL
26231048 - TESOREIROS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL
2624 - ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS
26241014 - GRADUADOS SOCIAIS
26241023 - ORIENTADORES PROFESIONAIS PARA A INSERCIÓN
26241032 - TÉCNICOS MEDIOS EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL
26241041 - TÉCNICOS MEDIOS EN RECURSOS HUMANOS, EN XERAL
26241050 - TÉCNICOS SUPERIORES EN RECURSOS HUMANOS, EN XERAL
2625 - ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DE PERSOAL
26251017 - ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DE PERSOAL
263 - TÉCNICOS DE EMPRESAS E ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2630 - TÉCNICOS DE EMPRESAS E ACTIVIDADES TURÍSTICAS
26301011 - AXENTES DE DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
26301020 - TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
26301039 - TÉCNICOS EN EMPRESAS E ACTIVIDADES TURÍSTICAS
264 - PROFESIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (AGÁS AS TIC)
2640 - PROFESIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (AGÁS AS TIC)
26401010 - ORGANIZADORES DE PUNTOS DE VENDA EN AUTOSERVICIOS
26401029 - TÉCNICOS EN SERVIZOS POSVENDA
26401038 - VENDEDORES TÉCNICOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES
26401047 - VENDEDORES TÉCNICOS, EN XERAL
26401056 - VISITADORES MÉDICOS
265 - OUTROS PROFESIONAIS DAS VENDAS, A COMERCIALIZACIÓN, A PUBLICIDADE E AS RELACIÓNS PÚBLICAS
2651 - PROFESIONAIS DA PUBLICIDADE E A COMERCIALIZACIÓN
26511012 - ASESORES DE IMAXE
26511021 - REDACTORES DE PUBLICIDADE
26511030 - TÉCNICOS EN ESTUDOS DE MERCADO E OPINIÓN PÚBLICA (MARKETING)
26511049 - TÉCNICOS EN PUBLICIDADE E/OU RELACIÓNS PÚBLICAS
26511058 - TÉCNICOS MEDIOS EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
26511067 - TÉCNICOS MEDIOS EN PUBLICIDADE E/OU RELACIÓNS PÚBLICAS
26511076 - TÉCNICOS SUPERIORES EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
26511085 - XESTORES DE REDES SOCIAIS
2652 - PROFESIONAIS DE RELACIÓNS PÚBLICAS
26521015 - TÉCNICOS SUPERIORES EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS, EN XERAL
2653 - PROFESIONAIS DA VENDA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS
26531018 - VENDEDORES TÉCNICOS DE EQUIPOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA
27 - PROFESIONAIS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
271 - ANALISTAS E DESEÑADORES DE SOFTWARE E MULTIMEDIA
2711 - ANALISTAS DE SISTEMAS
27111019 - ANALISTAS DE SISTEMAS, NIVEL MEDIO (JUNIOR)
27111028 - ANALISTAS DE SISTEMAS, NIVEL SUPERIOR (SENIOR)
27111037 - ENXEÑEIROS INFORMÁTICOS
27111046 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
2712 - ANALISTAS E DESEÑADORES DE SOFTWARE
27121012 - ANALISTAS DE APLICACIÓNS, NIVEL MEDIO (JUNIOR)
27121021 - ANALISTAS DE APLICACIÓNS, NIVEL SUPERIOR (SENIOR)
27121030 - ANALISTAS-PROGRAMADORES, NIVEL MEDIO (JUNIOR)
27121049 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN
2713 - ANALISTAS, PROGRAMADORES E DESEÑADORES WEB E MULTIMEDIA
27131015 - DESEÑADORES DE PÁXINAS WEB
27131024 - ANALISTAS-PROGRAMADORES WEB E MULTIMEDIA
2719 - ANALISTAS E DESEÑADORES DE SOFTWARE E MULTIMEDIA NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
27191013 - AUDITORES-ASESORES INFORMÁTICOS
27191022 - ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, EN XERAL
272 - ESPECIALISTAS EN BASES DE DATOS E EN REDES INFORMÁTICAS
2721 - DESEÑADORES E ADMINISTRADORES DE BASES DE DATOS
27211018 - ADMINISTRADORES DE SISTEMAS DE REDES
27211027 - ADMINISTRADORES DE BASES DE DATOS
2722 - ADMINISTRADORES DE SISTEMAS E REDES
27221011 - TÉCNICOS SUPERIORES EN INSTALACIÓN, MANTEMENTO E REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
2723 - ANALISTAS DE REDES INFORMÁTICAS
27231014 - ANALISTAS E DESENVOLVEDORES DE REDES INFORMÁTICAS
2729 - ESPECIALISTAS EN BASES DE DATOS E EN REDES INFORMÁTICAS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
27291012 - ESPECIALISTAS EN BASES DE DATOS E EN REDES INFORMÁTICAS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
28 - PROFESIONAIS EN CIENCIAS SOCIAIS
281 - ECONOMISTAS
2810 - ECONOMISTAS
28101019 - ECONOMISTAS
282 - SOCIÓLOGOS, HISTORIADORES, PSICÓLOGOS E OUTROS PROFESIONAIS EN CIENCIAS SOCIAIS
2821 - SOCIÓLOGOS, XEÓGRAFOS, ANTROPÓLOGOS, ARQUEÓLOGOS E AFÍNS
28211011 - ANTROPÓLOGOS
28211020 - ARQUEÓLOGOS
28211039 - XEÓGRAFOS
28211048 - SOCIÓLOGOS, EN XERAL
28211057 - CRIMINÓLOGOS
2822 - FILÓSOFOS, HISTORIADORES E PROFESIONAIS EN CIENCIAS POLÍTICAS
28221014 - FILÓSOFOS
28221023 - HISTORIADORES
28221032 - TÉCNICOS SUPERIORES EN CIENCIAS POLÍTICAS E DA ADMINISTRACIÓN
2823 - PSICÓLOGOS
28231017 - PSICÓLOGOS INDUSTRIAIS
28231026 - PSICÓLOGOS PEDAGÓXICOS
28231035 - PSICÓLOGOS, EN XERAL
28231044 - PSICOPEDAGOGOS
28231053 - PSICOTERAPEUTAS
28231062 - MUSICOTERAPIA
2824 - PROFESIONAIS DO TRABALLO E A EDUCACIÓN SOCIAL
28241010 - AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, EN XERAL
28241029 - EDUCADORES DE RÚA
28241038 - EDUCADORES DE FAMILIA
28241047 - EDUCADORES DE MENORES
28241056 - EDUCADORES SOCIAIS
28241065 - TRABALLADORES SOCIAIS
28241074 - MEDIADORES FAMILIARES
2825 - AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES
28251013 - AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES
283 - SACERDOTES DAS DISTINTAS RELIXIÓNS
2830 - SACERDOTES DAS DISTINTAS RELIXIÓNS
28301017 - SACERDOTES DAS DISTINTAS RELIXIÓNS
29 - PROFESIONAIS DA CULTURA E O ESPECTÁCULO
291 - ARQUIVISTAS, BIBLIOTECARIOS, CONSERVADORES E AFÍNS
2911 - ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS
29111015 - ARQUIVEIROS
29111024 - CONSERVADORES DE MUSEO E GALERÍAS DE ARTE
2912 - BIBLIOTECARIOS, DOCUMENTALISTAS E AFÍNS
29121018 - BIBLIOTECARIOS
29121027 - DOCUMENTALISTAS
292 - ESCRITORES, XORNALISTAS E LINGÜISTAS
2921 - ESCRITORES
29211014 - ADAPTADORES DE DIÁLOGOS DE DOBRAXE
29211023 - COORDINADORES DE EDITORIAL
29211032 - CORRECTORES DE ESTILO
29211041 - ESCRITORES, EN XERAL
29211050 - ESCRITORES/ADAPTADORES DE GUIÓNS DE CINEMA, RADIO E TELEVISIÓN
29211069 - LECTORES E/OU PREPARADORES DE ORIXINAIS EN EDITORIAL
2922 - XORNALISTAS
29221017 - ASESORES E/OU CRÍTICOS LITERARIOS
29221026 - CRÍTICOS DE ARTE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN E ESPECTÁCULOS
29221035 - MONTADORES DE PROGRAMAS
29221044 - XORNALISTAS
29221053 - REDACTORES DE PRENSA, RADIO E TELEVISIÓN
29221062 - REDACTORES-CORRECTORES DE EDITORIAL
29221071 - SECRETARIOS DE REDACCIÓN
2923 - FILÓLOGOS, INTÉRPRETES E TRADUTORES
29231010 - FILÓLOGOS
29231029 - GRAFÓLOGOS
29231038 - INTÉRPRETES DA LINGUA DE SIGNOS
29231047 - INTÉRPRETES, EN XERAL
29231056 - LINGÜISTAS
29231065 - TRADUTORES, EN XERAL
29231074 - TRADUTORES-INTÉRPRETES
29231083 - GUÍAS-INTÉRPRETES DE PERSONAS SORDOCIEGAS
293 - ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS
2931 - ARTISTAS DE ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS
29311013 - ARTISTAS FALLEIROS
29311022 - ARTISTAS PINTORES
29311031 - ARTISTAS SERÍGRAFOS
29311040 - CREATIVOS DE HISTORIETAS E/OU DEBUXOS ANIMADOS
29311059 - DEBUXANTES, EN XERAL (AGÁS DEBUXANTES TÉCNICOS)
29311068 - ESCULTORES
29311077 - GRAVADORES ARTÍSTICOS, EN XERAL
29311086 - XOIEIROS ARTÍSTICOS, OBRAS DE ARTE
29311095 - RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE, ARQUEOLOXÍA
29311107 - RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE, DOCUMENTOS GRÁFICOS
29311116 - RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE, EN XERAL
29311125 - RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE, ESCULTURA
29311134 - RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE, MADEIRA E MOBLES ANTIGOS
29311143 - RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE, PINTURA
29311152 - RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE, TÉXTIL
2932 - COMPOSITORES, MÚSICOS E CANTANTES
29321016 - ASESORES MUSICAIS, RADIODIFUSIÓN
29321025 - BAIXOS
29321034 - BARÍTONOS
29321043 - CANTANTES DE SALAS DE FESTAS OU SIMILARES
29321052 - CANTAORES (FLAMENCO)
29321061 - COMPOSITORES
29321070 - CONTRALTOS
29321089 - CONTRATENORES
29321098 - DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS
29321100 - DIRECTORES DE ORQUESTRA DE BAILE
29321119 - DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA
29321128 - DIRECTORES MUSICAIS
29321137 - MEZZOSOPRANOS
29321146 - MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES
29321155 - MÚSICOS INSTRUMENTISTAS, EN XERAL
29321164 - SOPRANOS
29321173 - TENORES
2933 - COREÓGRAFOS E BAILARÍNS
29331019 - BAILARÍNS (BAILE DE SALA)
29331028 - BAILARÍNS (BAILE ESPAÑOL)
29331037 - BAILARÍNS DE BALLET CLÁSICO
29331046 - BAILARÍNS DE SALAS DE FESTAS E SIMILARES
29331055 - COREÓGRAFOS/DIRECTORES ARTÍSTICOS DE BAILE
2934 - DIRECTORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFÍNS
29341012 - AXUDANTES DE DIRECCIÓN DE CINEMA
29341021 - AXUDANTES DE REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
29341030 - DIRECTORES DE DOBRAXE (PELÍCULAS)
29341049 - DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA (PELÍCULAS)
29341058 - DIRECTORES DE MONTAXE (PELÍCULAS EN RODAXE)
29341067 - DIRECTORES DE REPRESENTACIÓNS EN RADIO E TELEVISIÓN
29341076 - DIRECTORES DE SON (PELÍCULAS)
29341085 - DIRECTORES TEATRAIS E/OU DE ESCENA
29341094 - DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA
29341106 - PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS
29341115 - REALIZADORES DE ESPECTÁCULOS
29341124 - SECRETARIOS DE RODAXE (SCRIPT)
2935 - ACTORES
29351015 - ACTORES DE DOBRAXE
29351024 - ACTORES, ESPECIALISTAS DE CINEMA EN ESCENAS PERIGOSAS
29351033 - ACTORES
29351042 - EXTRAS DE CINEMA (FIGURACIÓN)
2936 - LOCUTORES DE RADIO, TELEVISIÓN E OUTROS PRESENTADORES
29361018 - APUNTADORES
29361027 - PICADISCOS DE RADIO
29361036 - LOCUTORES DE RADIO E TELEVISIÓN
29361045 - PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS
2937 - PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS
29371011 - ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS
29371020 - BANDERILLEIROS
29371039 - MOZOS DE ESPADAS
29371048 - LIDADORES DE XOVENCOS
29371057 - PICADORES DE TOUROS
29371066 - TOUREIROS DACABALO
29371075 - TOUREIROS
2939 - ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
29391017 - ACRÓBATAS
29391026 - ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS ECUESTRES
29391035 - ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES
29391044 - CONTORSIONISTAS
29391053 - DOMADORES DE CIRCO
29391062 - EQUILIBRISTAS
29391071 - HIPNOTIZADORES
29391080 - HUMORISTAS
29391099 - ILUSIONISTAS
29391101 - XEFES DE PISTA OU REXEDORES DE CIRCO
29391110 - MALABARISTAS
29391129 - PALLASOS
29391138 - PRESTIDIXITADORES
29391147 - MONICREQUEIRO
29391156 - TRANSFORMISTAS
29391165 - TRAPECISTAS
29391174 - VENTRÍLOCUOS
3 - TÉCNICOS; PROFESIONAIS DE APOIO
31 - TÉCNICOS DAS CIENCIAS E DAS ENXEÑERÍAS
311 - DELINEANTES E DEBUXANTES TÉCNICOS
3110 - DELINEANTES E DEBUXANTES TÉCNICOS
31101013 - COPISTAS E/OU CALCADORES DE DESEÑOS
31101024 - DELINEANTES, EN XERAL
31101035 - DESEÑADORES TÉCNICOS INDUSTRIAIS
312 - TÉCNICOS DAS CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS, AMBIENTAIS E DAS ENXEÑERÍAS
3121 - TÉCNICOS EN CIENCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS
31211011 - ANALISTAS DE AUGAS, EN XERAL
31211022 - TÉCNICOS EN CIENCIAS FÍSICAS
31211033 - TÉCNICOS EN CIENCIAS XEOLÓXICAS
31211044 - TÉCNICOS EN CIENCIAS QUÍMICAS
31211055 - TÉCNICOS EN METEOROLOXÍA
3122 - TÉCNICOS EN CONSTRUCIÓN
31221012 - AUXILIARES TÉCNICOS DE OBRA
31221021 - OPERADORES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
31221030 - CAPATACES
31221041 - TÉCNICOS DE LABORATORIO DE OBRA
31221052 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE BENS CULTURAIS INMOBLES
31221063 - TÉCNICOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
31221074 - TÉCNICOS EN CONTROL E VIXILANCIA DE OBRAS, EN XERAL
31221085 - TÉCNICOS EN XEOTECNIA (CONSTRUCIÓN)
31221096 - TÉCNICOS EN ENXEÑERÍA CIVIL, EN XERAL
31221106 - TÉCNICOS EN INXECCIÓNS (CONSTRUCIÓN)
31221115 - TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS
31221124 - TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS, EN XERAL
31221133 - TÉCNICOS EN SONDAXES (CONSTRUCIÓN)
31221142 - TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA
3123 - TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE
31231015 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
31231024 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS HOTELEIRAS
31231033 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO E FLUÍDOS
31231042 - TÉCNICOS EN DESEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO
31231051 - TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE DE AUTOMOCIÓN
31231060 - TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
31231071 - TÉCNICOS EN FRÍO INDUSTRIAL
31231082 - TÉCNICOS EN ILUMINACIÓN DE TEATRO, CINEMA E TELEVISIÓN
31231093 - TÉCNICOS EN INSTALACIÓNS E LIÑAS ELÉCTRICAS
3124 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA (AGÁS ELECTRO MEDICINA)
31241027 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO ELECTRÓNICO
31241036 - TÉCNICOS EN DESEÑO DE CIRCUÍTOS E SISTEMAS INTEGRADOS
31241045 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
31241054 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA DIXITAL
31241063 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
31241072 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, EN XERAL
3125 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, ESPECIALIDADE EN ELECTRO MEDICINA
31251011 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, ESPECIALIDADE EN ELECTROMEDICINA
3126 - TÉCNICOS EN MECÁNICA
31261014 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
31261023 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE TRANSPORTES
31261032 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO MECÁNICO
31261041 - TÉCNICOS EN DIAGNOSE DE VEHÍCULOS
31261050 - TÉCNICOS EN MECÁNICA AERONÁUTICA
31261069 - TÉCNICOS EN MECÁNICA DE AUTOMOCIÓN
31261078 - TÉCNICOS EN MECÁNICA DE MÁQUINAS FERRAMENTAS
31261087 - TÉCNICOS EN MECÁNICA NAVAL
31261096 - TÉCNICOS EN PROTOTIPOS MECÁNICOS
3127 - TÉCNICOS E ANALISTAS DE LABORATORIO EN QUÍMICA INDUSTRIAL
31271017 - ANALISTAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA INDUSTRIAL
31271026 - TÉCNICOS DE FABRICACIÓN QUÍMICA
31271035 - TÉCNICOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA INDUSTRIAL
31271044 - TÉCNICOS DE PLANTA DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS
31271053 - TÉCNICOS DE PLANTA QUÍMICA
31271062 - TÉCNICOS EN PLÁSTICOS E CAUCHO
31271071 - TÉCNICOS PAPELEIROS
3128 - TÉCNICOS EN METALURXIA E MINAS
31281010 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
31281029 - TÉCNICOS EN CALDEIRERÍA
31281038 - TÉCNICOS EN EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO
31281047 - TÉCNICOS EN MATRICERÍA E MOLDES
31281056 - TÉCNICOS EN METALURXIA, EN XERAL
31281065 - TÉCNICOS EN MINAS, EN XERAL
31281074 - TÉCNICOS EN PROCESOS DE FORXA
31281083 - TÉCNICOS EN PROCESOS DE FUNDICIÓN
31281092 - TÉCNICOS EN PROCESOS DE FUNDICIÓN POR MICROFUSIÓN DE XOIERÍA E BIXUTERÍA
31281104 - TÉCNICOS EN PROCESOS DE LAMINACIÓN
31281113 - TÉCNICOS EN PROCESOS DE PULVIMETALURXIA
31281122 - TÉCNICOS EN SOLDADURA
3129 - OUTROS TÉCNICOS DAS CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS, AMBIENTAIS E DAS ENXEÑERÍAS
31291013 - GRAFISTAS/MAQUETISTAS
31291022 - INFOGRAFISTAS DE PRENSA
31291031 - INTEGRADORES FOTORREPRODUCIÓN (PREIMPRESIÓN)
31291040 - OUTROS OPERADORES DE EQUIPOS ÓPTICOS E ELECTRÓNICOS
31291059 - PREPARADORES DE IMAXES (PREIMPRESIÓN)
31291068 - PREPARADORES DE TEXTOS (PREIMPRESIÓN)
31291077 - TÉCNICOS DE LABORATORIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
31291086 - TÉCNICOS EDITORES
31291095 - TÉCNICOS EN AUTOEDICIÓN E/OU SISTEMAS DE EDICIÓN ELECTRÓNICA
31291107 - TÉCNICOS EN COMPOSICIÓN E/OU FOTOCOMPOSICIÓN (INDUSTRIAS GRÁFICAS)
31291116 - TÉCNICOS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL
31291125 - TÉCNICOS EN CURTIDO
31291134 - TÉCNICOS EN ENCADERNACIÓN (INDUSTRIAS GRÁFICAS)
31291143 - TÉCNICOS EN FABRICACIÓN DE ARTIGOS DE PEL E COIRO (AGÁS CALZADO)
31291152 - TÉCNICOS EN FABRICACIÓN DE CALZADO
31291161 - TÉCNICOS EN IMPRESIÓN OFFSET
31291170 - TÉCNICOS EN IMPRESIÓN, EN XERAL (INDUSTRIAS GRÁFICAS)
31291189 - TÉCNICOS EN MEDIO AMBIENTE
31291198 - TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN DE MANTEMENTO INDUSTRIAL
31291200 - TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
31291219 - TÉCNICOS EN POSTIMPRESIÓN/MANIPULADOS
31291228 - TÉCNICOS EN PREIMPRESIÓN
31291237 - TÉCNICOS EN PROCESOS DE ENNOBRECEMENTO TÉXTIL
31291246 - TÉCNICOS EN PRODUCIÓN EDITORIAL
31291255 - TÉCNICOS EN REPRODUCIÓN MECÁNICA (INDUSTRIAS GRÁFICAS)
31291264 - TÉCNICOS TÉXTILES EN FIADURA, EN XERAL
31291273 - TÉCNICOS TÉXTILES EN TECIDOS, EN XERAL
31291282 - TÉCNICOS TÉXTILES EN TEAS NON TECIDAS
313 - TÉCNICOS EN CONTROL DE PROCESOS
3131 - TÉCNICOS EN INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN DE ENERXÍA
31311012 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA PRODUCIR E DISTRIBUÍR ENERXÍA
31311023 - OPERADORES DE CENTROS DE MANOBRA DE ENERXÍA ELÉCTRICA
31311034 - OPERADORES DE CONTROL DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA
31311045 - OPERADORES DE MANTEMENTO DE INSTRUMENTACIÓN E CONTROL DE CENTRAL ELÉCTRICA
31311056 - OPERADORES DE MANTEMENTO EN CENTRAL HIDROELÉCTRICA
31311067 - OPERADORES DE PLANTA DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA
31311078 - OPERADORES DE REDES E CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA
31311089 - OPERADORES DE SUBESTACIÓNS ELÉCTRICAS
31311090 - OPERADORES EN CENTRAL EÓLICA
31311102 - OPERADORES EN CENTRAL NUCLEAR
31311111 - OPERADORES EN CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA
31311120 - TÉCNICOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
31311131 - TÉCNICOS DE CENTRAL NUCLEAR
31311142 - TÉCNICOS DE SISTEMAS DE ENERXÍAS ALTERNATIVAS
31311153 - TÉCNICOS EN PLANTA DE PRODUCIÓN TERMOELÉCTRICA CLÁSICA
31311164 - TÉCNICOS EN EFICIENCIA ENERXÉTICA
3132 - TÉCNICOS EN INSTALACIÓNS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DE AUGAS E OUTROS OPERADORES EN PLANTAS SIMILARES
31321011 - OPERADORES DE EQUIPOS EN ESTACIÓN DE BOMBEO (AGÁS PETRÓLEO E GAS NATURAL)
31321020 - OPERADORES DE MANTEMENTO EN PLANTA DE CAPTACIÓN DE AUGA
31321031 - OPERADORES DE MANTEMENTO EN PLANTAS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS
31321042 - OPERADORES DE PLANTA DE CAPTACIÓN DE AUGA, EN XERAL
31321053 - OPERADORES DE PLANTA DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS
31321064 - OPERADORES DE PLANTA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
31321075 - OPERADORES DE PLANTA DE TRATAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGA, EN XERAL
31321086 - OPERADORES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA
31321097 - OPERADORES INSTALACIÓNS DE TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (AGÁS RADIOACTIVOS), EN XERAL
31321105 - TÉCNICOS DE PLANTA DE CAPTACIÓN E/OU TRATAMENTO DE AUGA
31321114 - TÉCNICOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA
3133 - TÉCNICOS EN CONTROL DE INSTALACIÓNS DE PROCESAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS
31331014 - OPERADORES DE CADRO DE CONTROL PARA FABRICAR PRODUTOS FARMACÉUTICOS OU COSMÉTICOS
3134 - TÉCNICOS DE REFINERÍAS DE PETRÓLEO E GAS NATURAL
31341017 - OPERADORES DE CADRO DE CONTROL PARA O REFINO DE PETRÓLEO
31341026 - OPERADORES DE GASODUTO
31341035 - OPERADORES DE REFINERÍA DE PETRÓLEO E GAS NATURAL, EN XERAL
31341044 - TÉCNICOS DE PLANTA DE PRODUCIÓN DE GAS
31341053 - TÉCNICOS EN REFINO DE PETRÓLEO E GAS
3135 - TÉCNICOS EN CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCIÓN DE METAIS
31351010 - TÉCNICOS EN CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCIÓN DE METAIS
3139 - TÉCNICOS EN CONTROL DE PROCESOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
31391012 - XEFES DE EQUIPO DE OPERADORES DE ROBOTS INDUSTRIAIS
31391021 - OPERADORES DE CADEAS AUTOMATIZADAS DE MONTAXE, EN XERAL
31391030 - OPERADORES DE INSTALACIÓNS DE FABRICACIÓN INFORMATIZADA
31391076 - OPERADORES DE ROBOTS INDUSTRIAIS, EN XERAL
31391085 - PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN XERAL
31391094 - PROGRAMADORES-CONTROLADORES DE ROBOTS INDUSTRIAIS
31391106 - TÉCNICOS DE INSTRUMENTACIÓN E CONTROL (ENERXÍA E AUGA)
314 - TÉCNICOS DAS CIENCIAS NATURAIS E PROFESIONAIS AUXILIARES AFÍNS
3141 - TÉCNICOS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS (AGÁS EN ÁREAS SANITARIAS)
31411013 - TAXIDERMISTAS
31411024 - TÉCNICOS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS
31411035 - TÉCNICOS EN REPRODUCIÓN ACUÍCOLA
31411046 - TÉCNICOS EN PROCESOS E SERVIZOS BIOTECNOLÓXICOS
31411057 - TÉCNICOS EN BIOTECNOLOXÍA
3142 - TÉCNICOS AGROPECUARIOS
31421010 - ASESORES AGRÍCOLAS
31421021 - DEMOSTRADORES DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
31421032 - TÉCNICOS AGROPECUARIOS
31421043 - TÉCNICOS EN AGRONOMÍA
31421054 - TÉCNICOS EN FLORES E/OU XARDINERÍA
31421065 - TÉCNICOS EN VITICULTURA E ENOTECNIA
3143 - TÉCNICOS FORESTAIS E DO MEDIO NATURAL
31431013 - ASESORES FORESTAIS
31431022 - TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA
315 - PROFESIONAIS EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA E AERONÁUTICA
3151 - XEFES E OFICIAIS DE MÁQUINAS
31511014 - FRIGORISTAS NAVAIS
31511025 - XEFES DE MÁQUINAS DE BUQUE MERCANTE
31511036 - MAQUINISTAS NAVAIS
31511047 - MECÁNICOS DE LITORAL
31511058 - MECÁNICOS NAVAIS
3152 - CAPITÁNS E OFICIAIS DE PONTE
31521011 - CAPITÁNS DE BUQUES MERCANTES
31521022 - INSTRUTORES DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA
31521033 - PATRÓNS DE BUQUES MERCANTES
31521044 - PILOTOS DE BUQUES MERCANTES
31521055 - PRIMEIROS OFICIAIS DE PONTE DE BUQUES MERCANTES
31521066 - SOBRECARGAS DE BUQUES
31521077 - CONTROLADORES DE TRÁFICO MARÍTIMO
3153 - PILOTOS DE AVIACIÓN E PROFESIONAIS AFÍNS
31531012 - INSTRUTORES DE NAVEGACIÓN AÉREA
31531021 - MECÁNICOS DE VOO
31531030 - PILOTOS DE AVIACIÓN
31531041 - PILOTOS DE HELICÓPTERO
31531052 - RADIONAVEGANTES DE AERONAVES
31531063 - PILOTOS DE DRONS
3154 - CONTROLADORES DE TRÁFICO AÉREO
31541015 - CONTROLADORES DE TRÁFICO AÉREO
31541024 - INSTRUTORES DE CONTROL DE TRÁFICO AÉREO
3155 - TÉCNICOS EN SEGURIDADE AERONÁUTICA
31551018 - TÉCNICOS EN SEGURIDADE AERONÁUTICA
316 - TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDADE DAS CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DAS ENXEÑERÍAS
3160 - TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDADE DAS CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DAS ENXEÑERÍAS
31601018 - TÉCNICOS EN CONSUMO
31601029 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE DE ARTESANÍA
31601030 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE DE SOLDADURA (FABRICACIÓN DE CONSTRUCIÓNS METÁLICAS)
31601041 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIA PESADA E CONSTRUCIÓNS METÁLICAS
31601052 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
31601063 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS DE AUTOMOCIÓN
31601074 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
31601085 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS DE MADEIRA E CORTIZA
31601096 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS DE MANUFACTURAS DIVERSAS (AGÁS VIDRO)
31601104 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS DE PEL E COIRO
31601115 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS DO VIDRO
31601126 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS GRÁFICAS
31601137 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS QUÍMICAS
31601148 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS TÉXTILES, EN XERAL
31601159 - TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE, EN XERAL
31601160 - TÉCNICOS EN IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDADE
32 - SUPERVISORES EN ENXEÑERÍA DE MINAS, DE INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS E DA CONSTRUCIÓN
320 - SUPERVISORES EN ENXEÑERÍA DE MINAS, DE INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS E DA CONSTRUCIÓN
3201 - SUPERVISORES EN ENXEÑERÍA DE MINAS
32011014 - ENCARGADOS EN INSTALACIÓNS MINEIRAS
32011023 - ENCARGADOS, CAPATACES E/OU XEFES DE EQUIPO DE MINAS, CANTEIRAS OU SALINAS
32011032 - VIXILANTES DE MINAS
3202 - SUPERVISORES DA CONSTRUCIÓN
32021017 - ENCARGADOS DE OBRA CIVIL, EN XERAL
32021026 - ENCARGADOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, EN XERAL
32021035 - ENCARGADOS E/OU XEFES DE EQUIPOS DE TALLER DE MONTAXE DE ESTRUTURAS METÁLICAS
32021044 - XEFES DE EQUIPO DE OBRA
32021053 - XEFES DE EQUIPO E/OU ENCARGADOS DE PINTORES E EMPAPELADORES
32021062 - XEFES DE TALLER E/OU ENCARGADOS DE TRABALLADORES DE REMATADO DE EDIFICIOS
3203 - SUPERVISORES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS E DO TABACO
32031010 - ENCARGADOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
32031029 - XEFES DE EQUIPO DE INSTALACIÓNS PARA ELABORAR BEBIDAS
32031038 - XEFES DE EQUIPO DE INSTALACIÓNS PARA ELABORAR PRODUTOS ALIMENTARIOS
32031047 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA ELABORAR TABACO
3204 - SUPERVISORES DE INDUSTRIAS QUÍMICA E FARMACÉUTICA
32041013 - XEFES DE EQUIPO DE INSTALACIÓNS DE TRATAMENTOS QUÍMICOS
32041022 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA FABRICAR PRODUTOS FARMACÉUTICOS E COSMÉTICOS
32041031 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA FABRICAR PRODUTOS QUÍMICOS, AGÁS FARMACÉUTICOS E COSMÉTICOS
3205 - SUPERVISORES DE INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS, CAUCHO E RESINAS NATURAIS
32051016 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA FABRICAR PRODUTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO OU MATERIAL SINTÉTICO
3206 - SUPERVISORES DE INDUSTRIAS DA MADEIRA E PASTEIRO PAPELEIRAS
32061019 - ENCARGADOS TALLER DE TRATAMENTO DE MADEIRA
32061028 - XEFES DE EQUIPO DE MONTADORES EN INDUSTRIAS DE PRODUTOS DE MADEIRA
32061037 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA FABRICAR PAPEL
3207 - SUPERVISORES DA PRODUCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS E NA FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE PAPEL
32071012 - ENCARGADOS DE TALLER DE ENCADERNACIÓN
32071021 - ENCARGADOS DE TALLER DE IMPRENTA
32071030 - ENCARGADOS DE TALLER E/OU CORRESPONDENTES DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE PAPEL E CARTÓN
3209 - SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS
32091018 - ENCARGADOS DE APARADO-MONTAXE E ACABADO DA FABRICACIÓN DE CALZADO
32091027 - ENCARGADOS DE CURTIDO
32091036 - ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE XÉNERO DE PUNTO
32091045 - ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL
32091054 - ENCARGADOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE MARROQUINERÍA
32091063 - ENCARGADOS DE INSTALACIÓNS DE PROCESAMENTO DE METAIS
32091072 - ENCARGADOS DE LIÑA DE ESMALTACIÓN EN INDUSTRIA CERÁMICA
32091081 - ENCARGADOS DE PATRONAXE E CORTE (TÉXTIL E COIRO)
32091090 - ENCARGADOS DE PROCESO DE ATOMIZACIÓN E MOENDA DE CERÁMICA INDUSTRIAL
32091102 - ENCARGADOS DE TALLER DE SOLDADURA E/OU XEFES DE EQUIPOS DE SOLDADORES
32091111 - ENCARGADOS DE TALLER E/OU XEFES DE EQUIPOS DE CHAPISTERÍA E CALDEIREIROS
32091120 - XEFES DE EQUIPO DE MONTADORES DE MAQUINARIA MECÁNICA, ELÉCTRICA E/OU ELECTRÓNICA
32091139 - XEFES DE EQUIPO DE MONTADORES, EN XERAL
32091148 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA FABRICAR PRODUTOS DE MADEIRA
32091157 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA FABRICAR PRODUTOS DE PEL E COIRO
32091166 - XEFES DE EQUIPO EN INSTALACIÓNS PARA FABRICAR PRODUTOS TÉXTILES
32091175 - XEFES DE EQUIPOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS PARA TRABALLAR METAIS, EN XERAL
33 - TÉCNICOS SANITARIOS E PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
331 - TÉCNICOS SANITARIOS DE LABORATORIO, PROBAS DIAGNÓSTICAS E PRÓTESES
3311 - TÉCNICOS EN RADIOTERAPIA
33111016 - TÉCNICOS EN RADIOTERAPIA
3312 - TÉCNICOS EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO
33121019 - TÉCNICOS EN EQUIPOS DE RADIOELECTROLOXÍA MÉDICA
33121028 - TÉCNICOS EN MEDICINA NUCLEAR
33121037 - TÉCNICOS EN RADIODIAGNÓSTICO
3313 - TÉCNICOS EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOXÍA
33131012 - TÉCNICOS EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOXÍA
3314 - TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
33141015 - AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
33141024 - TÉCNICOS DE LABORATORIO SANITARIO, EN XERAL
3315 - TÉCNICOS EN ORTOPRÓTESE
33151018 - TÉCNICOS ORTOPROTÉSICOS
3316 - TÉCNICOS EN PRÓTESES DENTAIS
33161011 - MECÁNICOS DE PRÓTESES DENTAIS
33161020 - PROTÉSICOS DENTAIS
3317 - TÉCNICOS EN AUDIOPRÓTESE
33171014 - TÉCNICOS AUDIOPRÓTESIS
332 - OUTROS TÉCNICOS SANITARIOS
3321 - TÉCNICOS SUPERIORES EN HIXIENE BUCODENTAL
33211024 - HIXIENISTAS BUCODENTAIS
3322 - TÉCNICOS SUPERIORES EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA
33221018 - TÉCNICOS SUPERIORES EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA
3323 - TÉCNICOS SUPERIORES EN DIETÉTICA
33231011 - TÉCNICOS SUPERIORES EN DIETÉTICA
3324 - TÉCNICOS EN OPTOMETRÍA
33241014 - AUXILIARES DE ÓPTICA
3325 - AXUDANTES FISIOTERAPEUTAS
33251017 - MASAXISTAS DEPORTIVOS
3326 - TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E SAÚDE AMBIENTAL
33261010 - CONSELLEIROS DE SEGURIDADE NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS
33261029 - TÉCNICOS EN PREVENCIÓN E CONTROL DE PRAGAS
33261038 - TÉCNICOS EN SAÚDE AMBIENTAL
33261047 - TÉCNICOS EN SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO, EN XERAL
33261056 - TÉCNICOS EN TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
3327 - AXUDANTES DE VETERINARIA
33271013 - AXUDANTES DE VETERINARIA
3329 - TÉCNICOS DA SANIDADE NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
33291019 - EDUCADORES PARA A SAÚDE
33291028 - QUIROPRÁCTICOS
33291037 - TÉCNICOS EN PREVENCIÓN COMUNITARIA DE TOXICOMANÍAS
333 - PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
3331 - PROFESIONAIS DA ACUPUNTURA, A NATUROPATÍA, A HOMEOPATÍA, A MEDICINA TRADICIONAL CHINESA E A AYURVEDA
33311014 - TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS)
3339 - OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
33391018 - OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
34 - PROFESIONAIS DE APOIO EN FINANZAS E MATEMÁTICAS
340 - PROFESIONAIS DE APOIO EN FINANZAS E MATEMÁTICAS
3401 - PROFESIONAIS DE APOIO E INTERMEDIARIOS DE CAMBIO, BOLSA E FINANZAS
34011010 - TÉCNICOS COMERCIAIS EN ENTIDADE FINANCEIRA
34011029 - TÉCNICOS DE OPERATIVA INTERNA DE ENTIDADE FINANCEIRA
3402 - COMERCIAIS DE EMPRÉSTITOS E CRÉDITOS
34021013 - XESTORES DE SOLVENCIA E COBRAMENTOS
34021022 - TÉCNICOS DE APOIO EN AUDITORÍA E/OU OPERACIÓNS FINANCEIRAS
3403 - GARDAS DE LIBROS
34031016 - TÉCNICOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL
3404 - PROFESIONAIS DE APOIO EN SERVIZOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E AFÍNS
34041019 - TÉCNICOS EN ESTATÍSTICA
34041028 - TÉCNICOS EN TRABALLOS DE CAMPO (XESTIÓN EMPRESARIAL)
3405 - TAXADORES
34051012 - PERITOS XUDICIAIS CALÍGRAFOS
34051021 - TAXADORES DE INMOBLES
34051030 - TAXADORES DE VEHÍCULOS
34051049 - TAXADORES, EN XERAL
35 - REPRESENTANTES, AXENTES COMERCIAIS E AFÍNS
351 - AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS
3510 - AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS
35101019 - AXENTES COMERCIAIS
35101028 - DELEGADOS COMERCIAIS, EN XERAL
35101037 - REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL
352 - OUTROS AXENTES COMERCIAIS
3521 - MEDIADORES E AXENTES DE SEGUROS
35211011 - AXENTES DE SEGUROS
35211020 - TÉCNICOS EN SEGUROS
3522 - AXENTES DE COMPRAS
35221014 - AXENTES DE COMPRAS
35221023 - TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR
35221032 - TÉCNICOS EN XESTIÓN DE STOCKS E/OU ALMACÉN
3523 - CONSIGNATARIOS
35231017 - CONSIGNATARIOS
353 - AXENTES INMOBILIARIOS E OUTROS AXENTES
3531 - REPRESENTANTES DE ALFÁNDEGAS
35311010 - AXENTES DE ALFÁNDEGAS, EN XERAL
35311029 - XESTORES DE ALFÁNDEGAS
3532 - ORGANIZADORES DE CONFERENCIAS E EVENTOS
35321013 - TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN DE FEIRAS E EVENTOS
3533 - AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS)
35331016 - AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN
3534 - AXENTES E ADMINISTRADORES DA PROPIEDADE INMOBILIARIA
35341019 - ADMINISTRADORES DE SOARES RÚSTICOS E URBANOS
35341028 - AXENTES COMERCIAIS INMOBILIARIOS
3535 - VOCEIROS E AXENTES DE RELACIÓNS PÚBLICAS
35351012 - VOCEIROS E AXENTES DE RELACIÓNS PÚBLICAS
3539 - REPRESENTANTES ARTÍSTICOS E DEPORTIVOS E OUTROS AXENTES DE SERVIZOS COMERCIAIS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
35391014 - REPRESENTANTES ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS E/OU DE ESPECTÁCULOS
35391023 - REPRESENTANTES PUBLICITARIOS
35391032 - POXADORES
36 - PROFESIONAIS DE APOIO Á XESTIÓN ADMINISTRATIVA; TÉCNICOS DAS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE
361 - ASISTENTES ADMINISTRATIVOS E ESPECIALIZADOS
3611 - SUPERVISORES DE SECRETARÍA
36111015 - SUPERVISORES DE SECRETARÍA
3612 - ASISTENTES XURÍDICO-LEGAIS
36121018 - ASISTENTES XURÍDICO-LEGAIS
3613 - ASISTENTES DE DIRECCIÓN E ADMINISTRATIVOS
36131011 - SECRETARIOS DE DIRECCIÓN
36131020 - SECRETARIOS, EN XERAL
36131039 - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
3614 - SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS
36141014 - SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS
362 - AXENTES DE ALFÁNDEGAS, TRIBUTOS E AFÍNS QUE TRABALLAN EN TAREFAS PROPIAS DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3621 - PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS
36211014 - AXENTES TRIBUTARIOS
36211023 - RECADADORES DE IMPOSTOS
3622 - PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SERVIZOS SOCIAIS
36221017 - PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SERVIZOS SOCIAIS
3623 - PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SERVIZOS DE EXPEDICIÓN DE LICENZAS
36231010 - PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SERVIZOS DE EXPEDICIÓN DE LICENZAS
3629 - OUTROS PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA TAREFAS DE INSPECCIÓN E CONTROL E TAREFAS SIMILARES
36291018 - OUTROS PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA TAREFAS DE INSPECCIÓN E CONTROL E TAREFAS SIMILARES
363 - TÉCNICOS DAS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE
3631 - TÉCNICOS DA POLICÍA NACIONAL, AUTONÓMICA E LOCAL
36311013 - TÉCNICOS DA POLICÍA NACIONAL, AUTONÓMICA E LOCAL
3632 - SUBOFICIAIS DA GARDA CIVIL
36321016 - SUBOFICIAIS DA GARDA CIVIL
37 - PROFESIONAIS DE APOIO DE SERVIZOS XURÍDICOS, SOCIAIS, CULTURAIS, DEPORTIVOS E AFÍNS
371 - PROFESIONAIS DE APOIO DE SERVIZOS XURÍDICOS E SOCIAIS
3711 - PROFESIONAIS DE APOIO DE SERVIZOS XURÍDICOS E SERVIZOS SIMILARES
37111018 - OFICIAIS DE NOTARÍA
37111027 - TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES
3712 - DETECTIVES PRIVADOS
37121011 - DETECTIVES, AXENTES DE INVESTIGACIÓN PRIVADA
3713 - PROFESIONAIS DE APOIO AO TRABALLO E Á EDUCACIÓN SOCIAL
37131014 - AXENTES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL
37131023 - AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL
37131032 - MEDIADORES INTERCULTURAIS
37131041 - PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, EN XERAL
37131050 - MEDIADORES SOCIAIS E COMUNICATIVOS DE PERSOAS XORDAS OU XORDOCEGAS OU CON DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN, LINGUAXE E FALA
37131069 - TÉCNICOS EN INTEGRACIÓN SOCIAL
37131078 - XESTORES CULTURAIS
3714 - PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES
37141017 - PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES
3715 - ANIMADORES COMUNITARIOS
37151010 - ANIMADORES COMUNITARIOS, EN XERAL
37151029 - ANIMADORES XERIÁTRICOS
37151038 - ANIMADORES SOCIOCULTURAIS
37151047 - MONITORES DE SERVIZOS Á COMUNIDADE
3716 - AUXILIARES LAICOS DAS RELIXIÓNS
37161013 - AUXILIARES LAICOS DAS RELIXIÓNS
372 - DEPORTISTAS, ADESTRADORES, INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS; MONITORES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
3721 - ATLETAS E DEPORTISTAS
37211017 - ATLETAS PROFESIONAIS
37211026 - BOXEADORES PROFESIONAIS
37211035 - CICLISTAS PROFESIONAIS
37211044 - DEPORTISTAS PROFESIONAIS
37211053 - FUTBOLISTAS PROFESIONAIS
37211062 - JOCKEYS PROFESIONAIS
37211071 - XOGADORES DE BALONCESTO PROFESIONAIS
37211080 - XOGADORES DE BALONMÁN PROFESIONAIS
37211099 - PATRÓNS DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS A MOTOR
37211101 - PATRÓNS DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS A VELA
37211110 - PILOTOS AUTOMOBILISTAS PROFESIONAIS
37211129 - TENISTAS PROFESIONAIS
3722 - ADESTRADORES E ÁRBITROS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
37221010 - ÁRBITROS E/OU XUÍCES DEPORTIVOS
37221029 - ADESTRADORES DEPORTIVOS
3723 - INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
37231013 - MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS
37231022 - MONITORES DE AERÓBIC E SIMILARES
37231031 - MONITORES DE APARATOS DE XIMNASIO
37231040 - MONITORES DE EQUITACIÓN
37231059 - MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO
37231068 - MONITORES DE JUDO
37231077 - MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS
37231086 - PREPARADORES FÍSICOS
3724 - MONITORES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
37241016 - ANIMADORES TURÍSTICOS
37241025 - COORDINADORES DE TEMPO LIBRE
37241034 - MONITORES DE EDUCACIÓN E TEMPO LIBRE
37241043 - MONITORES SOCIOCULTURAIS
37241052 - PROMOTORES DE CURSOS DE CULTURA E OCIO
373 - TÉCNICOS E PROFESIONAIS DE APOIO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CULINARIAS
3731 - FOTÓGRAFOS
37311016 - FOTÓGRAFOS, EN XERAL
37311025 - REPORTEIROS E/OU INFORMADORES GRÁFICOS
37311034 - TÉCNICOS DE LABORATORIO FOTO/CINEMA
3732 - DESEÑADORES E DECORADORES DE INTERIOR
37321019 - DECORADORES DE CINEMA, TELEVISIÓN E TEATRO
37321028 - DECORADORES DE ESCAPARATES
37321037 - DECORADORES E/OU DESEÑADORES DE INTERIORES
37321046 - DESEÑADORES DE XARDÍNS
37321055 - DESEÑADORES DE CASETAS
37321064 - ESCENÓGRAFOS
37321073 - MAQUETISTAS (DESEÑO E DECORACIÓN)
3733 - TÉCNICOS EN GALERÍAS DE ARTE, MUSEOS E BIBLIOTECAS
37331012 - AXUDANTES DE ARQUIVO
37331021 - AXUDANTES DE BIBLIOTECA E/OU DOCUMENTACIÓN
37331030 - AXUDANTES DE MUSEO
3734 - XEFES DE COCIÑA
37341015 - XEFES DE COCIÑA (HOSTALERÍA)
37341024 - XEFES DE PARTIDA (HOSTALERÍA)
3739 - OUTROS TÉCNICOS E PROFESIONAIS DE APOIO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
37391010 - AMBIENTADORES DE VESTIARIOS
37391029 - ATREZISTAS
37391038 - GRAVADORES DE TATUAXES
37391047 - REXEDORES DE ESPECTÁCULOS
37391056 - TREMOÍSTAS
38 - TÉCNICOS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TIC)
381 - TÉCNICOS EN OPERACIÓNS DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E ASISTENCIA AO USUARIO
3811 - TÉCNICOS EN OPERACIÓNS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
38111011 - TÉCNICOS EN OPERACIÓNS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
3812 - TÉCNICOS EN ASISTENCIA AO USUARIO DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
38121014 - TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN
38121023 - TÉCNICOS EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
38121032 - TÉCNICOS MEDIOS EN INSTALACIÓN, MANTEMENTO E REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
3813 - TÉCNICOS EN REDES
38131017 - TÉCNICOS DE SOPORTE EN REDES
3814 - TÉCNICOS DA WEB
38141010 - TÉCNICOS DE SOPORTE DA WEB
382 - PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
3820 - PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
38201017 - PROGRAMADORES DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
38201026 - DESARROLLADORES FRONT END (JUNIOR)
38201035 - DESARROLLADORES FRONT END (SENIOR)
383 - TÉCNICOS EN GRAVACIÓN AUDIOVISUAL, RADIODIFUSIÓN E TELECOMUNICACIÓNS
3831 - TÉCNICOS DE GRAVACIÓN AUDIOVISUAL
38311019 - EDITORES-MONTADORES DE IMAXE
38311028 - FOQUISTAS DE RODAXE DE PELÍCULAS
38311037 - INFOGRAFISTAS DE TELEVISIÓN, VÍDEO E CINE
38311046 - MONTADORES DE PELÍCULAS EN RODAXE
38311055 - MONTADORES DE VÍDEO
38311064 - MONTADORES MUSICAIS DE EFECTOS SONOROS DE RADIO, CINEMA E TELEVISIÓN.
38311073 - OPERADORES DE CÁMARA (CINEMA, TELEVISIÓN E/OU VÍDEO)
38311082 - OPERADORES DE EQUIPOS DE IMAXE E LUMINOTECNIA EN ESTUDOS
38311091 - TÉCNICOS DE EFECTOS ESPECIAIS EN GRAVACIÓN DE SON
38311103 - TÉCNICOS EN AUDIOVISUAIS (IMAXE E SON)
38311112 - TÉCNICOS EN EQUIPOS DE CONTROL DE IMAXE (GRAVACIÓN)
38311121 - TÉCNICOS EN EQUIPOS DE GRAVACIÓN EN SON
38311130 - TÉCNICOS EN GRAVACIÓN DE EFECTOS ESPECIAIS DE IMAXE
38311149 - TÉCNICOS EN VÍDEO-TAPE
38311158 - TÉCNICOS E/OU AXUSTADORES DE DOBRAXE
3832 - TÉCNICOS DE RADIODIFUSIÓN
38321012 - CONTROLADORES DE IMAXE EN ESTUDOS
38321021 - MESTURADORES DE IMAXE EN ESTUDOS
38321030 - OPERADORES DE CABINA DE PROXECCIÓNS CINEMATOGRÁFICAS
38321049 - OPERADORES DE EQUIPOS EN ESTACIÓN DE EMISORA DE RADIO E/OU TELEVISIÓN
38321058 - TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE SINAL EN TELEVISIÓN E VÍDEO
38321067 - TÉCNICOS EN ENLACES DE UNIDADES MÓBILES
3833 - TÉCNICOS DE ENXEÑERÍA DAS TELECOMUNICACIÓNS
38331015 - OFICIAIS RADIOELECTRÓNICOS DA MARIÑA CIVIL
38331024 - OPERADORES DE EQUIPOS DE RADIO PARA COMUNICACIÓNS
38331033 - TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIÓNS
38331042 - TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIÓNS
4 - EMPREGADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS E OUTROS EMPREGADOS DE OFICINA
41 - EMPREGADOS EN SERVIZOS CONTABLES, FINANCEIROS E DE SERVIZOS DE APOIO Á PRODUCIÓN E AO TRANSPORTE
411 - EMPREGADOS CONTABLES E FINANCEIROS
4111 - EMPREGADOS DE CONTABILIDADE
41111011 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL
4112 - EMPREGADOS DE CONTROL DE PERSOAL E NÓMINAS
41121012 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIZOS DE PERSOAL
4113 - EMPREGADOS DE OFICINA DE SERVIZOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E BANCARIOS
41131015 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS
41131024 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ESTATÍSTICA
41131033 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS
41131042 - EMPREGADOS DE XESTIÓN FINANCEIRA DE EMPRESAS
412 - EMPREGADOS DE REXISTRO DE MATERIAIS, DE SERVIZOS DE APOIO Á PRODUCIÓN E AO TRANSPORTE
4121 - EMPREGADOS DE CONTROL DE ABASTECEMENTOS E INVENTARIO
41211023 - ALMACENISTAS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES
41211034 - ALMACENISTAS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
41211045 - ALMACENISTAS DE MATERIAS PRIMAS PARA O CALZADO (PREFABRICADO DE CALZADO)
41211056 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIZOS DE ALMACENAMENTO E RECEPCIÓN
41211067 - FACTURADORES EN ALMACÉN DE CALZADO (ENVASADO DE CALZADO)
41211078 - REPARTIDORES DE FAENA INTERIOR APARADO (APARADO DE CALZADO)
41211089 - ALMACENEROS DE MARROQUINERÍA
4122 - EMPREGADOS DE OFICINA DE SERVIZOS DE APOIO Á PRODUCIÓN
41221011 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS, EN XERAL
4123 - EMPREGADOS DE LOXÍSTICA E TRANSPORTE DE PASAXEIROS E MERCADORÍAS
41231014 - AXENTES DE TRANSPORTE AÉREO (TERRA, SERVIZOS AUXILIARES E/OU TERMINAL)
41231023 - AXENTES DE TRANSPORTES, EN XERAL
41231032 - AXENTES DE TREN
41231041 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE, EN XERAL
41231050 - FACTORES DE EMPRESA DE TRANSPORTES
41231061 - XEFES DE ESTACIÓN DE TRANSPORTES POR ESTRADA E/OU FERROCARRIL
41231072 - SINALISTAS DE AVIÓNS
41231083 - TÉCNICOS EN CADROS ELECTRÓNICOS DE MANDO (FERROCARRIL/METRO/AUTOBUSES URBANOS)
41231094 - TRANSITARIOS (CERTIFICACIÓN DXT)
42 - EMPREGADOS DE BIBLIOTECAS, SERVIZOS DE CORREOS E AFÍNS
421 - EMPREGADOS DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS
4210 - EMPREGADOS DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS
42101011 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARQUIVOS E/OU BIBLIOTECAS
42101022 - DIXITALIZADORES DE DOCUMENTOS
422 - EMPREGADOS DE SERVIZOS DE CORREOS, CODIFICADORES, CORRECTORES E SERVIZOS DE PERSOAL
4221 - EMPREGADOS DE SERVIZOS DE CORREOS (AGÁS EMPREGADOS DE MOSTRADOR)
42211011 - CLASIFICADORES-REPARTIDORES DE CORRESPONDENCIA
42211020 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIZOS POSTAIS (AGÁS PORTELO)
42211031 - MENSAXEIROS DE CORRESPONDENCIA MOTORIZADO
4222 - CODIFICADORES E CORRECTORES DE IMPRENTA
42221014 - CODIFICADORES DE DATOS
42221023 - CORRECTORES TIPOGRÁFICOS-ORTOGRÁFICOS
4223 - EMPREGADOS DE SERVIZO DE PERSOAL
42231017 - EMPREGADOS DE SERVIZO DE PERSOAL
43 - OUTROS EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS SEN TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
430 - OUTROS EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS SEN TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
4301 - GRAVADORES DE DATOS
43011016 - ESTENOTIPISTAS
43011025 - OPERADORES-GRAVADORES DE DATOS EN ORDENADOR
4309 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS SEN TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
43091010 - AXENTES XUDICIAIS E/OU ALGUACÍS
43091029 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
43091038 - OPERADORES DE MÁQUINAS CONTABLES
44 - EMPREGADOS DE AXENCIAS DE VIAXES, RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS; EMPREGADOS DE PORTELO E AFÍNS (AGÁS VENDEDORES DE BILLETES)
441 - EMPREGADOS DE INFORMACIÓN E RECEPCIONISTAS (AGÁS DE HOTEIS)
4411 - EMPREGADOS DE INFORMACIÓN AO USUARIO
44111018 - EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE
4412 - RECEPCIONISTAS (AGÁS DE HOTEIS)
44121011 - AZAFATOS OU AUXILIARES DE INFORMACIÓN
44121020 - EMPREGADOS DE INFORMACIÓN DE BUQUES DE PASAXE
44121039 - EMPREGADOS DE INFORMACIÓN EN AEROPORTOS, ESTACIÓNS E SIMILARES
44121048 - RECEPCIONISTAS EN ESTABLECEMENTOS DISTINTOS DE OFICINAS, EN XERAL
44121057 - RECEPCIONISTAS-TELEFONISTAS EN OFICINAS, EN XERAL
442 - EMPREGADOS DE AXENCIAS DE VIAXES, RECEPCIONISTAS DE HOTEIS E TELEFONISTAS
4421 - EMPREGADOS DE AXENCIAS DE VIAXES
44211017 - AXENTES DE TURISMO RURAL
44211026 - EMPREGADOS DE AXENCIAS DE VIAXES, EN XERAL
44211035 - EMPREGADOS DE PRODUTO DE AXENCIAS DE VIAXE
44211044 - EMPREGADOS DE VENDAS DE AXENCIAS DE VIAXE
44211053 - TÉCNICOS DE PRODUTO EN AXENCIAS DE VIAXE
44211062 - TÉCNICOS DE PROMOCIÓN AXENCIAS DE VIAXE
44211071 - TÉCNICOS DE VENDAS EN AXENCIAS DE VIAXES
44211080 - TÉCNICOS EN AXENCIAS DE VIAXES
44211091 - TRANSFERISTAS DE AXENCIAS DE VIAXES
4422 - RECEPCIONISTAS DE HOTEIS
44221010 - RECEPCIONISTAS DE HOTEL
4423 - TELEFONISTAS
44231013 - OPERADORES DE CENTRAL TELEFÓNICA
4424 - TELEOPERADORES
44241016 - TELEOPERADORES
44241025 - TELEOPERADORES DE EMERXENCIAS
443 - AXENTES DE ENQUISAS
4430 - AXENTES DE ENQUISAS
44301013 - ENTREVISTADORES/ENQUISADORES
444 - EMPREGADOS DE PORTELO E AFÍNS (AGÁS VENDEDORES DE BILLETES)
4441 - CAIXEIROS DE BANCOS E AFÍNS
44411015 - CAIXEIROS DE BANCA
4442 - EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS
44421018 - EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS
44421027 - EMPREGADOS DE VENDA DE CUPÓNS, EN XERAL
4443 - EMPREGADOS DE SALA DE XOGOS E AFÍNS
44431011 - CAIXEIROS DE CASINO E/OU BINGO
44431020 - CRUPIERES
44431039 - EMPREGADOS DE ADMISIÓN E CONTROL DE SALAS DE XOGO
44431048 - EMPREGADOS DE CASINO E SALAS DE XOGO, EN XERAL
44431057 - FISONOMISTAS DE CASINO OU SALAS DE XOGO
44431066 - INSPECTORES DE XOGO
44431075 - XEFES DE MESA DE CASINO E/OU BINGO
44431084 - XEFES DE SALA DE CASINO E/OU BINGO
44431093 - LOCUTORES-VENDEDORES DE BINGO
4444 - EMPREGADOS DE CASAS DE EMPEÑO E DE EMPRÉSTITOS
44441014 - EMPREGADOS DE CASAS DE EMPEÑO OU EMPRÉSTITOS
4445 - COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS E EMPREGADOS AFÍNS
44451017 - COBRADORES DE FACTURAS, DÉBEDAS OU ALUGAMENTOS
4446 - EMPREGADOS DE MOSTRADOR DE CORREOS
44461010 - EMPREGADOS DE PORTELO DE CORREOS
45 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
450 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
4500 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
45001019 - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
5 - TRABALLADORES DOS SERVIZOS DE RESTAURACIÓN, PERSOAIS, PROTECCIÓN E VENDEDORES
50 - CAMAREIROS E COCIÑEIROS PROPIETARIOS
500 - CAMAREIROS E COCIÑEIROS PROPIETARIOS
5000 - CAMAREIROS E COCIÑEIROS PROPIETARIOS
50001017 - CAMAREIROS E COCIÑEIROS PROPIETARIOS
51 - TRABALLADORES ASALARIADOS DOS SERVIZOS DE RESTAURACIÓN
511 - COCIÑEIROS ASALARIADOS
5110 - COCIÑEIROS ASALARIADOS
51101015 - COCIÑEIROS DE BARCO
51101026 - COCIÑEIROS, EN XERAL
51101037 - PRANCHISTA (CAFETERÍA OU RESTAURACIÓN)
51101048 - PREPARADORES DE ALIMENTOS INFANTÍS
51101059 - PREPARADORES DE CÁTERING
51101060 - PREPARADORES DE PRECOCIÑADOS E COCIÑADOS
51101071 - REPOSTEIROS-PASTELEIROS (HOSTALERÍA)
51101082 - SUPERVISORES DE CÁTERING
512 - CAMAREIROS ASALARIADOS
5120 - CAMAREIROS ASALARIADOS
51201016 - BÁRMANES
51201027 - CAMAREIROS DE BARRA E/OU DEPENDENTES DE CAFETERÍA
51201038 - CAMAREIROS DE SALA OU XEFES DE RANGO
51201049 - CAMAREIROS, EN XERAL
51201050 - XEFES DE BARRA OU CAFETERÍA
51201061 - XEFES DE COMEDOR OU MESTRAS DE SALA
51201072 - XEFES DE SERVIZO DE VIÑO
52 - DEPENDENTES EN TENDAS E ALMACÉNS
521 - XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS
5210 - XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS
52101012 - ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA)
52101023 - ENCARGADOS DE PLANTA E/OU SECCIÓN DE COMERCIO
52101034 - ENCARGADOS DE TENDA
522 - VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS
5220 - VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS
52201013 - DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA
52201024 - DEPENDENTES DE ARTIGOS DE FERRAXERÍA
52201035 - DEPENDENTES DE ARTIGOS DE FOTOGRAFÍA, CINEMA E VÍDEO
52201046 - DEPENDENTES DE ARTIGOS DE REGALO
52201057 - DEPENDENTES DE CALZADO E ARTIGOS DE PEL
52201068 - DEPENDENTES DE CARNICERÍA E/OU CHACINERÍA
52201079 - DEPENDENTES DE COMERCIO, EN XERAL
52201080 - DEPENDENTES DE COMPOÑENTES ELECTRÓNICOS E/OU INFORMÁTICA
52201091 - DEPENDENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS
52201101 - DEPENDENTES DE ESTANCO
52201110 - DEPENDENTES DE FARMACIA
52201121 - DEPENDENTES DE FLORERÍA
52201132 - DEPENDENTES DE FROITERÍA
52201143 - DEPENDENTES DE GRANDES SUPERFICIES
52201154 - DEPENDENTES DE HERBORISTERÍA
52201165 - DEPENDENTES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
52201176 - DEPENDENTES DE XOGUETERÍA
52201187 - DEPENDENTES DE LIBRERÍA E PAPELERÍA
52201198 - DEPENDENTES DE MATERIAL CLÍNICO, CIRÚRXICO E ORTOPÉDICO
52201204 - DEPENDENTES DE MATERIAL DE ÓPTICA E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
52201213 - DEPENDENTES DE MOBLES E ARTIGOS DE DECORACIÓN
52201222 - DEPENDENTES DE NUMISMÁTICA E FILATELIA
52201231 - DEPENDENTES DE PANADERÍA, PASTELERÍA E CONFEITERÍA
52201240 - DEPENDENTES DE PELETERÍA
52201251 - DEPENDENTES DE PERFUMERÍA E DROGUERÍA
52201262 - DEPENDENTES DE PEIXERÍA
52201273 - DEPENDENTES DE POLERÍA E MIÚDOS
52201284 - DEPENDENTES DE PRODUTOS ALIMENTARIOS E BEBIDAS
52201295 - DEPENDENTES DE RECAMBIOS E ACCESORIOS DE AUTOMÓBIL
52201307 - DEPENDENTES DE RELOXERÍA E XOIERÍA
52201316 - DEPENDENTES DE REPRODUCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS)
52201325 - DEPENDENTES DE ROUPA DE FOGAR
52201334 - DEPENDENTES DE TECIDOS E PEZAS DE VESTIR
53 - COMERCIANTES PROPIETARIOS DE TENDAS
530 - COMERCIANTES PROPIETARIOS DE TENDAS
5300 - COMERCIANTES PROPIETARIOS DE TENDAS
53001012 - COMERCIANTES PROPIETARIOS DE TENDAS
54 - VENDEDORES (AGÁS EN TENDAS E ALMACÉNS)
541 - VENDEDORES EN QUIOSCOS OU EN MERCADOS
5411 - VENDEDORES EN QUIOSCOS
54111017 - DEPENDENTES DE QUIOSCOS, AGÁS CUPÓNS OU LOTERÍA
5412 - VENDEDORES EN MERCADOS OCASIONAIS E MERCADOS
54121010 - VENDEDORES AMBULANTES
542 - OPERADORES DE TELEMERCADOTECNIA
5420 - OPERADORES DE TELEMERCADOTECNIA
54201013 - VENDEDORES POR TELÉFONO
543 - EXPENDEDORES DE GASOLINEIRAS
5430 - EXPENDEDORES DE GASOLINEIRAS
54301012 - EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
549 - OUTROS VENDEDORES
5491 - VENDEDORES A DOMICILIO
54911011 - VENDEDORES A DOMICILIO, EN XERAL
5492 - PROMOTORES DE VENDA
54921021 - DEMOSTRADORES DE PRODUTOS, EN XERAL
5493 - MODELOS DE MODA, ARTE E PUBLICIDADE
54931015 - MODELOS, EN XERAL
5499 - VENDEDORES NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
54991013 - VENDEDORES NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
55 - CAIXEIROS E VENDEDORES DE BILLETES (AGÁS BANCOS)
550 - CAIXEIROS E VENDEDORES DE BILLETES (AGÁS BANCOS)
5500 - CAIXEIROS E VENDEDORES DE BILLETES (AGÁS BANCOS)
55001018 - CAIXEIROS DE COMERCIO
55001027 - CAIXEIROS DE EMPRESA
55001036 - VENDEDORES DE BILLETES
56 - TRABALLADORES DOS COIDADOS ÁS PERSOAS EN SERVIZOS DE SAÚDE
561 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA
5611 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA
56111013 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA
56111022 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE XERIATRÍA
56111031 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE SAÚDE MENTAL E TOXICOMANÍAS
56111040 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN REHABILITACIÓN
56111059 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA, EN XERAL
5612 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
56121016 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA E/OU CONSULTORIO MÉDICOS, EN XERAL
562 - TÉCNICOS AUXILIARES DE FARMACIA E URXENCIAS SANITARIAS E OUTROS TRABALLADORES DOS COIDADOS ÁS PERSOAS EN SERVIZOS DE SAÚDE
5621 - TÉCNICOS AUXILIARES DE FARMACIA
56211012 - AUXILIARES DE FARMACIA
5622 - TÉCNICOS DE URXENCIAS SANITARIAS
56221015 - TÉCNICOS EN URXENCIAS SANITARIAS
5629 - TRABALLADORES DOS COIDADOS ÁS PERSOAS EN SERVIZOS DE SAÚDE NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
56291016 - CELADORES DE CENTRO SANITARIO E/OU PADIOLEIRO
56291025 - COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS
56291034 - AUXILIARES DE ODONTOLOXÍA
57 - OUTROS TRABALLADORES DOS COIDADOS ÁS PERSOAS
571 - TRABALLADORES DOS COIDADOS PERSOAIS A DOMICILIO (AGÁS COIDADORES DE NENOS)
5710 - TRABALLADORES DOS COIDADOS PERSOAIS A DOMICILIO
57101013 - ASISTENTES DOMICILIARIOS
572 - COIDADORES DE NENOS
5721 - COIDADORES DE NENOS EN GARDERÍAS E CENTROS EDUCATIVOS
57211015 - COIDADORES DE GARDERÍA INFANTIL
57211024 - COIDADORES-ACOMPAÑANTES DE AUTOBÚS ESCOLAR
57211033 - VIXILANTES DE COMEDOR ESCOLAR
5722 - COIDADORES DE NENOS EN DOMICILIOS
57221018 - COIDADORES DE NENOS EN DOMICILIO
58 - TRABALLADORES DOS SERVIZOS PERSOAIS
581 - PERRUQUEIROS E ESPECIALISTAS EN TRATAMENTOS DE ESTÉTICA, BENESTAR E AFÍNS
5811 - PERRUQUEIROS
58111019 - PERRUQUEIROS DE CABALEIROS
58111028 - PERRUQUEIROS DE SEÑORAS
58111037 - PERRUQUEIROS UNISEX
5812 - ESPECIALISTAS EN TRATAMENTOS DE ESTÉTICA, BENESTAR E AFÍNS
58121012 - BAÑEIROS (BALNEARIOS/SAUNAS/BAÑOS TURCOS)
58121021 - CARACTERIZADORES
58121030 - ESTETICISTAS
58121049 - ESTILISTAS
58121058 - MAQUILLADORES
58121067 - MANICUROS E / OU PEDICUROS
582 - TRABALLADORES QUE ATENDEN VIAXEIROS, GUÍAS TURÍSTICOS E AFÍNS
5821 - AUXILIARES DE VOO E CAMAREIROS DE AVIÓN, BARCO E TREN
58211018 - AUXILIARES DE BUQUES DE PASAXE
58211027 - AUXILIARES DE VOO
58211036 - CAMAREIROS DE BARCO
58211045 - MORDOMOS DE BUQUE
58211054 - SOBRECARGAS, AVIACIÓN
5822 - REVISORES E COBRADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE
58221011 - COBRADORES, INTERVENTORES E/OU REVISORES EN RUTA EN MEDIOS DE TRANSPORTE
5823 - ACOMPAÑANTES TURÍSTICOS
58231014 - ASISTENTES ACOMPAÑANTES DE GRUPO TURÍSTICO (A.G.T.)
5824 - AZAFATOS DE TERRA
58241017 - AUXILIARES DE TERRA, EN XERAL
58241026 - AZAFATOS OU AUXILIARES DE CONGRESOS E EXPOSICIÓNS
5825 - GUÍAS DE TURISMO
58251010 - GUÍAS DE RESERVAS NATURAIS
58251029 - GUÍAS DE TURISMO
583 - SUPERVISORES DE MANTEMENTO E LIMPEZA DE EDIFICIOS, CONSERXES E MORDOMOS DOMÉSTICOS
5831 - SUPERVISORES DE MANTEMENTO E LIMPEZA EN OFICINAS, HOTEIS E OUTROS ESTABLECEMENTOS
58311017 - ENCARGADOS DE DESPENSA DE BARCO DE PESCA
58311026 - ENCARGADOS DE LENCERÍA E LAVANDERÍA (HOSTALERÍA)
58311035 - GOBERNANTES (HOSTALERÍA)
58311044 - MORDOMOS DE HOSTALERÍA
5832 - MORDOMOS DO SERVIZO DOMÉSTICO
58321010 - ECÓNOMOS, EN XERAL
5833 - CONSERXES DE EDIFICIOS
58331013 - CONSERXES DE HOTEL
58331022 - CONSERXES, EN XERAL
58331031 - EMPREGADOS DE PREDIOS-PORTEIRO DE VIVENDAS
584 - TRABALLADORES PROPIETARIOS DE PEQUENOS ALOXAMENTOS
5840 - TRABALLADORES PROPIETARIOS DE PEQUENOS ALOXAMENTOS
58401013 - TRABALLADORES PROPIETARIOS DE PEQUENOS ALOXAMENTOS
589 - OUTROS TRABALLADORES DE SERVIZOS PERSOAIS
5891 - ASISTENTES PERSOAIS OU PERSOAS DE COMPAÑÍA
58911011 - ASISTENTES, ACOMPAÑANTES DE PERSOAS
58911020 - AXUDAS DE CÁMARA E/OU DONCELAS
5892 - EMPREGADOS DE POMPAS FÚNEBRES E EMBALSAMADORES
58921014 - EMBALSAMADORES
58921023 - EMPREGADOS DE SERVIZOS FUNERARIOS , EN XERAL
58921032 - TÉCNICOS DE INCINERACIÓN FUNERARIA
58921041 - ESPECIALISTAS EN TANATOESTÉTICA
58921050 - ESPECIALISTAS EN TANATOPRAXIA
5893 - COIDADORES DE ANIMAIS E ADESTRADORES
58931017 - ADESTRADORES DE CANS
58931026 - COIDADORES DE ANIMAIS EN RESERVAS NATURAIS E/OU PARQUES ZOOLÓXICOS
58931035 - DOMADORES E/OU ADESTRADORES DE CABALOS
58931044 - PERRUQUEIROS DE CANS
5894 - INSTRUTORES DE AUTOESCOLA
58941010 - AUXILIARES TÉCNICOS DE TRÁFICO E SEGURIDADE VIARIA
58941029 - PROFESORES DE FORMACIÓN VIARIA
5895 - ASTRÓLOGOS, ADIVIÑADORES E AFÍNS
58951013 - ASTRÓLOGOS, ADIVIÑADORES E AFÍNS
5899 - TRABALLADORES DE SERVIZOS PERSOAIS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
58991015 - PICADISCOS (DISCOTECA)
58991024 - EMPREGADOS DE CENTROS DE RECREO
58991033 - ENCARGADOS DE SALA DE FESTAS
58991042 - PORTADORES DE PAUS DE GOLF (CADIS)
58991051 - RELACIÓNS PÚBLICAS, DE SALAS DE FESTA E SIMILARES
59 - TRABALLADORES DOS SERVIZOS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE
591 - GARDAS CIVÍS
5910 - GARDAS CIVÍS
59101019 - GARDAS CIVÍS
592 - POLICÍAS
5921 - POLICÍAS NACIONAIS
59211011 - POLICÍAS NACIONAIS
5922 - POLICÍAS AUTONÓMICOS
59221014 - POLICÍAS AUTONÓMICOS
5923 - POLICÍAS LOCAIS
59231017 - POLICÍAS OU GARDAS MUNICIPAIS
593 - BOMBEIROS
5931 - BOMBEIROS (AGÁS FORESTAIS)
59311010 - BOMBEIROS ESPECIALISTAS DE AEROPORTO
59311029 - BOMBEIROS ESPECIALISTAS DE MINAS
59311038 - BOMBEIROS ESPECIALISTAS DE PORTO
59311047 - BOMBEIROS, EN XERAL
5932 - BOMBEIROS FORESTAIS
59321013 - TRABALLADORES DE RETÉN DE INCENDIOS FORESTAIS
594 - PERSOAL DE SEGURIDADE PRIVADO
5941 - VIXILANTES DE SEGURIDADE E SIMILARES HABILITADOS PARA IR ARMADOS
59411019 - ESCOLTAS PRIVADOS
59411028 - VIXILANTES DE SEGURIDADE
59411037 - VIXILANTES DE SEGURIDADE DE EXPLOSIVOS
5942 - AUXILIARES DE VIXILANTE DE SEGURIDADE E SIMILARES NON HABILITADOS PARA IR ARMADOS
59421012 - CHABOLEIROS DE PORTO
59421021 - GARDAS DE MUSEO
59421030 - GARDAS DE OBRA
59421049 - GARDAS DE PARQUES E XARDÍNS PÚBLICOS
59421058 - GUARDESES
59421067 - PORTEIROS DE HOTEL
59421076 - VIXILANTES, EN XERAL
599 - OUTROS TRABALLADORES DOS SERVIZOS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE
5991 - VIXILANTES DE PRISIÓNS
59911014 - AUXILIARES DE PRISIÓNS
5992 - BAÑISTAS-SOCORRISTAS
59921017 - BAÑISTAS-SOCORRISTAS
5993 - AXENTES FORESTAIS E AMBIENTAIS
59931010 - AXENTES FORESTAIS
59931029 - GARDAS DE COUTOS DE CAZA E/OU PESCA
5999 - TRABALLADORES DOS SERVIZOS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
59991018 - CELADORES GARDA-PEIRAO
59991027 - GARDAS DE REGO
59991036 - TÉCNICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
6 - TRABALLADORES CUALIFICADOS NO SECTOR AGRÍCOLA, GANDEIRO, FORESTAL E PESQUEIRO
61 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
611 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS (AGÁS EN HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDÍNS)
6110 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS (AGÁS EN HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDÍNS)
61101016 - ENCARGADOS OU CAPATACES AGRÍCOLAS, AGÁS EN HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDÍNS
61101027 - ENXERTADORES E/OU PODADORES
61101038 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DE CEREAIS E LEGUMINOSAS EN GRAN, EN XERAL
61101049 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DE CÍTRICOS
61101050 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DE CULTIVOS EXTENSIVOS, EN XERAL
61101061 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DE CULTIVOS FORRAXEIROS E PRATENSES
61101072 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DE CULTIVOS INDUSTRIAIS
61101083 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DE FROITEIROS , EN XERAL
61101094 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DA VIDE
61101102 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DE TUBÉRCULOS E RAÍCES
61101113 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS DA OLIVEIRA
61101124 - TRABALLADORES AGRÍCOLAS, AGÁS EN HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDÍNS
612 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDÍNS
6120 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDÍNS
61201017 - ENCARGADOS OU CAPATACES AGRÍCOLAS DE HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS OU XARDÍNS, EN XERAL
61201028 - XARDINEIROS, EN XERAL
61201039 - TRABALLADORES DE CONSERVACIÓN DE PARQUES URBANOS, XARDÍNS HISTÓRICOS E BOTÁNICOS
61201040 - TRABALLADORES DE HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDÍNS, EN XERAL
61201051 - TRABALLADORES DE PRODUCIÓN E CULTIVO DE COGOMELOS
61201062 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE PLANTAS PARA FLOR CORTADA
61201073 - TRABALLADORES EN CENTROS DE XARDINERÍA
61201084 - TRABALLADORES NA PRODUCIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS
61201095 - TRABALLADORES EN VIVEIROS, EN XERAL
62 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES GANDEIRAS (INCLUÍDAS AVÍCOLAS, APÍCOLAS E SIMILARES)
620 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES GANDEIRAS (INCLUÍDAS AVÍCOLAS, APÍCOLAS E SIMILARES)
6201 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES GANDEIRAS DE VACÚN
62011011 - TRABALLADORES DE GANDO VACÚN, EN XERAL
6202 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES GANDEIRAS DE OVINO E CAPRINO
62021014 - TOSQUIADORES
62021023 - PASTORES
62021032 - TRABALLADORES DE GANDO OVINO E CAPRINO
6203 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES GANDEIRAS DE PORCINO
62031017 - TRABALLADORES DE GANDO PORCINO EN EXTENSIVO
62031026 - TRABALLADORES DE GANDO PORCINO EN INTENSIVO
6204 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN APICULTURA E SERICICULTURA
62041010 - SERICULTORES
62041029 - TRABALLADORES DA CRÍA DE ABELLAS
6205 - TRABALLADORES CUALIFICADOS NA AVICULTURA E NA CUNICULTURA
62051013 - ENCARGADOS OU CAPATACES DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
62051022 - SEXADORES DE PITOS
62051031 - TRABALLADORES DA CRÍA DE AVES
62051040 - TRABALLADORES DA CRÍA DE COELLOS
6209 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES GANDEIRAS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
62091015 - ENCARGADOS OU CAPATACES DE GANDERÍA , EN XERAL
62091024 - TRABALLADORES DE GRANXA CINEXÉTICA
62091033 - TRABALLADORES DA CRÍA CANINA
62091042 - TRABALLADORES DA CRÍA DE ANIMAIS PARA PELETERÍA
62091051 - TRABALLADORES DA CRÍA DE CABALOS
62091060 - TRABALLADORES DA GANDERÍA, EN XERAL
63 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS MIXTAS
630 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS MIXTAS
6300 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS MIXTAS
63001011 - TRABALLADORES AGROPECUARIOS
64 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES FORESTAIS, PESQUEIRAS E CINEXÉTICAS
641 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES FORESTAIS E DO MEDIO NATURAL
6410 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES FORESTAIS E DO MEDIO NATURAL
64101013 - CARBOEIROS DE CARBÓN XERAL
64101022 - ENCARGADOS OU CAPATACES FORESTAIS
64101031 - PODADORES E/OU MOTOSERRISTAS FORESTAIS
64101040 - TRABALLADORES DA SOBREIRA, EN XERAL
64101051 - TRABALLADORES FORESTAIS, EN XERAL
64101062 - PALMEREIROS
642 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES PESQUEIRAS E ACUICULTURA
6421 - TRABALLADORES CUALIFICADOS NA ACUICULTURA
64211015 - ESTABULADORES DE CRUSTÁCEOS (CETARIAS)
64211024 - TRABALLADORES DE GRANXA MARIÑA, EN XERAL
64211033 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE CRUSTÁCEOS
64211042 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE FITOPLANCTO
64211051 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE MOLUSCOS EN CRIADEIRO
64211060 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE MOLUSCOS NO MEDIO NATURAL
64211071 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE ENGORDE DE PEIXES EN AUGAS MARIÑAS
64211082 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE PEIXES EN AUGAS CONTINENTAIS
64211093 - TRABALLADORES DO CULTIVO DE ZOOPLANCTO
64211109 - TRABALLADORES DO CULTIVO E RECOLECCIÓN DE MACROALGAS
64211118 - TRABALLADORES EN PISCIFACTORÍA, EN XERAL
64211127 - MARISCADORES A PÉ
64211136 - TRABALLADORES DE CULTIVOS LARVARIOS
64211145 - TRABALLADORES EN REPRODUCIÓN DE ESPECIES ACUÍCOLAS
6422 - PESCADORES DE AUGAS COSTEIRAS E AUGAS DOCES
64221018 - MARISCADORES RECOLECTORES
64221027 - PATRÓNS DE BUQUES DE PESCA EN AUGAS COSTEIRAS
64221036 - RECOLECTORES SUBMARINOS DE MARISCO E OUTROS RECURSOS
6423 - PESCADORES DE ALTURA
64231011 - CONTRAMESTRES DE FRÍO
64231020 - CONTRAMAESTRES DE CUBERTA
64231039 - MARIÑEIROS DE BUQUE DE PESCA
64231048 - OBSERVADORES DE BUQUES ATUNEIROS
64231057 - CAPITÁNS E PATRÓNS DE BUQUES DE PESCA
64231066 - REDEIROS E ATADEIROS DE REDES E ARTES DE PESCA
64231075 - OFICIAIS DE PONTE DE BUQUES DE PESCA
643 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES CINEXÉTICAS
6430 - TRABALLADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES CINEXÉTICAS
64301011 - CAZADORES
7 - ARTESÁNS E TRABALLADORES CUALIFICADOS DAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS E A CONSTRUCIÓN (AGÁS OPERADORES DE INSTALACIÓNS E MAQUINARIA)
71 - TRABALLADORES EN OBRAS ESTRUTURAIS DE CONSTRUCIÓN E AFÍNS
711 - TRABALLADORES EN FORMIGÓN, ENCOFRADORES, FERRALLISTAS E AFÍNS
7111 - ENCOFRADORES E OPERARIOS DE POSTA EN OBRA DE FORMIGÓN
71111014 - ENCOFRADORES
71111025 - FERRALLISTAS
71111036 - OPERARIOS DE HORMIGÓN
7112 - MONTADORES DE PREFABRICADOS ESTRUTURAIS (SÓ FORMIGÓN)
71121011 - MONTADORES DE PREFABRICADOS ESTRUTURAIS (SÓ FORMIGÓN)
712 - ALBANEIS, CANTEIROS, TRONZADORES, LABRADORES E GRAVADORES DE PEDRAS
7121 - ALBANEIS
71211015 - ALBANEIS
71211026 - ALBANEIS COLOCADORES DE OBRA VISTA
71211037 - ENCARGADOS DE MANTEMENTO DE REDE DE SUMIDOIROS
71211048 - CACHOTEIROS
7122 - CANTEIROS, TRONZADORES, LABRADORES E GRAVADORES DE PEDRAS
71221012 - CANTEIROS ARTESANAIS DE MÁRMORE OU PEDRA
71221023 - CANTEIROS DE CONSTRUCIÓN
71221034 - MOSAIQUISTAS
71221045 - TALLISTAS, LABRADORES Á MAN DE PEDRAS E/OU MÁRMORE
713 - CARPINTEIROS (AGÁS EBANISTAS E MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS)
7131 - CARPINTEIROS (AGÁS EBANISTAS)
71311016 - CALAFATEADORES, CALAFATE
71311027 - CARPINTEIROS DE ARMAR, EN CONSTRUCIÓN
71311038 - CARPINTEIROS DE RIBEIRA
71311049 - CARPINTEIROS, EN XERAL
71311050 - MONTADORES DE PORTAS AUTOMÁTICAS
71311061 - PERSIANISTAS
71311072 - MONTADORES DE PORTAS E VENTÁS, EN XERAL
7132 - INSTALADORES DE CERRAMENTOS METÁLICOS E CARPINTEIROS METÁLICOS (AGÁS MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS)
71321013 - CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
71321024 - MONTADORES DE CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO E PVC
719 - OUTROS TRABALLADORES DAS OBRAS ESTRUTURAIS DE CONSTRUCIÓN
7191 - MANTEDORES DE EDIFICIOS
71911012 - MANTEDORES DE EDIFICIOS
71911023 - MANTEDORES DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
7192 - INSTALADORES DE FACHADAS TÉCNICAS
71921019 - INSTALADORES DE FACHADAS TÉCNICAS
7193 - INSTALADORES DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS
71931016 - INSTALADORES DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS
7199 - OUTROS TRABALLADORES DAS OBRAS ESTRUTURAIS DE CONSTRUCIÓN NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
71991012 - APUNTALADORES DE EDIFICIOS
71991021 - COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIXEIROS (CONSTRUCIÓN)
71991030 - DEMOLEDORES DE EDIFICIOS
71991049 - MONTADORES DE ESTADAS
71991058 - MONTADORES DE CERCADOS E VALOS METÁLICAS
71991067 - MONTADORES DE TOLDOS
71991076 - POCEIROS EN REDES DE SANEAMENTO
71991085 - PORTLANDISTAS
71991094 - TRABALLADORES DA CONSTRUCIÓN A GRANDES ALTURAS
71991106 - REFRACTARISTAS
72 - TRABALLADORES DE REMATADO DE CONSTRUCIÓNS E INSTALACIÓNS (AGÁS ELECTRICISTAS), PINTORES E AFÍNS
721 - ESCAIOLISTAS E APLICADORES DE REVESTIMENTOS DE PASTA E MORTEIRO
7211 - ESCAIOLISTAS
72111011 - ESCAIOLISTAS
7212 - APLICADORES DE REVESTIMENTOS DE PASTA E MORTEIRO
72121012 - APLICADORES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS DE FACHADAS
72121021 - ENLUCIDORES-XESISTAS
72121030 - ESTUCADORES
72121041 - REVOCADORES (CONSTRUCIÓN)
722 - FONTANEIROS E INSTALADORES DE CANALIZACIÓNS
7221 - FONTANEIROS
72211012 - FONTANEIROS
72211023 - INSTALADORES DE CANALIZACIÓNS, EN XERAL
72211034 - INSTALADORES-AXUSTADORES DE CONDUCCIÓNS DE FLUIDOS
7222 - MONTADORES-INSTALADORES DE GAS EN EDIFICIOS
72221011 - INSTALADORES DE GAS
7223 - INSTALADORES DE CONDUTOS EN OBRA PÚBLICA
72231014 - INSTALADORES DE TUBOS PARA CONDUCIÓNS EN GABIAS, EN XERAL
723 - PINTORES, EMPAPELADORES E AFÍNS
7231 - PINTORES E EMPAPELADORES
72311013 - PINTORES DE BANDAS SOBRE VÍAS URBANAS E ESTRADAS
72311024 - PINTORES DE DECORADOS DE TEATRO, CINEMA E TELEVISIÓN
72311035 - PINTORES E/OU EMPAPELADORES
7232 - PINTORES NAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS
72321010 - VERNIZADORES-LACADORES DE MOBLES E/OU ARTESANÍA DE MADEIRA
72321021 - VERNIZADORES-LACADORES DE PRODUTOS MANUFACTURADOS (AGÁS MADEIRA, VIDRO E CERÁMICA)
72321032 - DOURADORES DE MADEIRA
72321043 - PINTORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS E CASCOS DE BUQUES
72321054 - PINTORES DE VEHÍCULOS, EN XERAL
72321065 - PINTORES-DECORADORES DE XOGUETERÍA
72321076 - PINTORES-DECORADORES DE MOBLES E/OU ARTESANÍA DE MADEIRA
724 - SOLLADORES, COLOCADORES DE PARQUÉ E AFÍNS
7240 - SOLLADORES, COLOCADORES DE PARQUÉ E AFÍNS
72401017 - COLOCADORES DE MOQUETA
72401028 - COLOCADORES DE PAVIMENTOS LIXEIROS, EN XERAL
72401039 - MARMORISTAS DA CONSTRUCIÓN
72401040 - PARQUETEIROS E/OU SOLLADORES, EN XERAL
72401051 - PAVIMENTADORES CON LASTROS
72401062 - PULIDORES-ABRILLANTADORES DE CHANS, DE TERRAZO E SIMILARES
72401073 - SOLLADORES-AZULEXADORES, EN XERAL
725 - MECÁNICOS-INSTALADORES DE REFRIXERACIÓN E CLIMATIZACIÓN
7250 - MECÁNICOS-INSTALADORES DE REFRIXERACIÓN E CLIMATIZACIÓN
72501018 - INSTALADORES DE CONDUCIÓNS DE AIRE ACONDICIONADO E VENTILACIÓN
72501029 - INSTALADORES DE CONDUCIÓNS DE CALEFACCIÓN E AUGA QUENTE SANITARIA
72501030 - INSTALADORES-AXUSTADORES DE INSTALACIÓNS DE REFRIXERACIÓN E AIRE ACONDICIONADO
72501041 - MECÁNICOS REPARADORES DE CALEFACCIÓNS
72501052 - MECÁNICOS REPARADORES DE EQUIPOS INDUSTRIAIS DE REFRIXERACIÓN E CLIMATIZACIÓN
729 - OUTROS TRABALLADORES DE REMATADO NA CONSTRUCIÓN, INSTALACIÓNS (AGÁS ELECTRICISTAS) E AFÍNS
7291 - MONTADORES DE CUBERTAS
72911019 - TEITADORES EN ASFALTO, MATERIAL SINTÉTICO E/OU SIMILARES
72911020 - TEITADORES EN CHAPAS E PLACAS
72911031 - TEITADORES EN LOUSA
72911042 - TELLADOR
7292 - INSTALADORES DE MATERIAL ILLANTE TÉRMICO E DE INSONORIZACIÓN
72921016 - INSTALADORES DE ILLAMENTOS
7293 - CRISTALEIROS
72931013 - CRISTALEIROS DE EDIFICIOS
72931024 - CRISTALEIROS DE VIDREIRAS
72931035 - INSTALADORES DE LÚAS/CRISTAIS EN VEHÍCULOS
7294 - MONTADORES-INSTALADORES DE PLACAS DE ENERXÍA SOLAR
72941010 - INSTALADORES DE ENERXÍA SOLAR POR CANALIZACIÓNS
72941021 - INSTALADORES DE SISTEMAS DE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA
72941032 - MONTADORES DE PLACAS DE ENERXÍA SOLAR
7295 - PERSOAL DE LIMPEZA DE FACHADAS DE EDIFICIOS E CHEMINEAS
72951013 - LIMPADOR DE FACHADAS, EN XERAL
73 - SOLDADORES, CHAPISTAS, MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FERREIROS, ELABORADORES DE FERRAMENTAS E AFÍNS
731 - MOLDEADORES, SOLDADORES, CHAPISTAS, MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS E TRABALLADORES AFÍNS
7311 - MOLDEADORES E MACHEIROS
73111012 - MOLDEADORES-MACHEIROS Á MAN (FUNDICIÓN DE METAIS)
7312 - SOLDADORES E OXICORTADORES
73121015 - CORTADORES DE METAIS POR PLASMA Á MAN
73121024 - OPERADORES DE PROXECCIÓN TÉRMICA
73121033 - OXICORTADORES Á MAN
73121042 - SOLDADORES ALUMINOTERMICOS
73121051 - SOLDADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS LIXEIRAS
73121060 - SOLDADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS PESADAS
73121071 - SOLDADORES DE OXIGAS (OXICETILÉNICA)
73121082 - SOLDADORES DE CANALIZACIÓNS E RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN
73121093 - SOLDADORES MANIPULADORES POR ELECTROESCORIA
73121109 - SOLDADORES MANIPULADORES POR ELECTROGÁS
73121118 - SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO, EN XERAL
73121127 - SOLDADORES POR MIG-MAG
73121136 - SOLDADORES POR RESISTENCIA ELÉCTRICA
73121145 - SOLDADORES POR TIG
73121154 - TÉCNICOS EN SOLDADURA DE PLÁSTICOS
73121163 - TÉCNICOS EN SOLDADURA E CORTE POR LÁSER
73121172 - TÉCNICOS EN UNIÓN POR ADHESIVOS
7313 - CHAPISTAS E CALDEIREIROS
73131018 - CALDEIREIROS DE COBRE E ALIAXES LIXEIRAS
73131027 - CALDEIREIROS INDUSTRIAIS
73131036 - CALDEIREIROS NAVAIS
73131045 - CALDEIREIROS-TUBEIROS (FABRICACIÓN DE CONSTRUCIÓNS METÁLICAS)
73131054 - CHAPISTAS INDUSTRIAIS
73131063 - CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS
73131072 - TUBEIROS INDUSTRIAIS DE INDUSTRIA PESADA
7314 - MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS
73141011 - ARMADORES DE BLINDAXE DE BUQUES
73141020 - MONTADORES DE GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS, EN XERAL
7315 - MONTADORES DE ESTRUTURAS DE CABLES E EMPALMADORES DE CABLES
73151014 - MONTADORES-INSTALADORES DE APARATOS DE ELEVACIÓN (CONSTRUCIÓN)
73151023 - MONTADORES-INSTALADORES DE APARATOS DE ELEVACIÓN, AGÁS CONSTRUCIÓN
73151032 - MONTADORES-INSTALADORES DE ASCENSORES
73151041 - MONTADORES-INSTALADORES DE CABLES, CORDAS E/OU POLEAS
732 - FERREIROS E TRABALLADORES DA FABRICACIÓN DE FERRAMENTAS E AFÍNS
7321 - FERREIROS E FORXADORES
73211011 - FORXADORES-ESTAMPADORES EN PRENSA (METAIS)
73211020 - FERREIROS FORXADORES, EN XERAL
7322 - TRABALLADORES DA FABRICACIÓN DE FERRAMENTAS, MECÁNICO-AXUSTADORES, MODELISTAS, MATRICEIROS E AFÍNS
73221014 - ARMEIROS-AXUSTADORES, EN XERAL
73221023 - CERRALLEIROS
73221032 - COITELEIROS
73221041 - MATRICEIROS-MOLDISTAS DE METAIS
73221050 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CALIBRADORES
73221061 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MODELOS DE FUNDICIÓN
73221072 - VERIFICADORES-TRAZADORES DE METAIS
7323 - AXUSTADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
73231017 - ALISTADORES/ACABADORES E/OU VERIFICADORES DE XOIERÍA E BIXUTERÍA INDUSTRIAL
73231026 - OPERADORES DE FABRICACIÓN DE CREMALLEIRAS E/OU REMACHES
73231035 - OPERADORES DE MANTEMENTO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA PARA TRABALLAR METAIS, EN XERAL
73231044 - OPERADORES DE MÁQUINA CEPILLADORA-LIMADORA (METAIS)
73231053 - OPERADORES DE MÁQUINA CORTADORA DE METAIS
73231062 - OPERADORES DE MÁQUINA ENTALLADORA DE EMBUTIR METAIS
73231071 - OPERADORES DE MÁQUINA ESTAMPADORA (METAIS)
73231080 - OPERADORES DE MÁQUINA FRESADORA (METAIS)
73231091 - OPERADORES DE MÁQUINA FRESADORA CON CONTROL NUMÉRICO (METAIS)
73231101 - OPERADORES DE MÁQUINA MANDRINADORA (METAIS)
73231110 - OPERADORES DE MÁQUINA MOLDEADORA (METAIS)
73231129 - OPERADORES DE MÁQUINA OXICORTADORA (METAIS)
73231138 - OPERADORES DE MÁQUINA RECTIFICADORA (METAIS)
73231147 - OPERADORES DE MÁQUINA TRADE (METAIS)
73231156 - OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR XOGUETES METÁLICOS
73231165 - OPERADORES DE MÁQUINAS PARA A ELABORACIÓN DE XOIERÍA E/OU BIXUTERÍA INDUSTRIAL
73231174 - OPERADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS DE LABRAR METAIS, EN XERAL
73231183 - OPERADORES DE PRENSA MECÁNICA DE METAIS
73231192 - OPERADORES DE TORNO CON CONTROL NUMÉRICO (METAIS)
73231204 - OPERADORES DE TORNO UNIVERSAL, AUTOMÁTICO E/OU REVÓLVER
73231213 - OPERADORES TORNEIROS-FRESADORES (FABRICACIÓN)
73231222 - PREPARADORES-AXUSTADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS CON CNC, PARA TRABALLAR METAIS
73231231 - PREPARADORES-AXUSTADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS PARA TRABALLAR METAIS, EN XERAL
73231240 - OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO
7324 - PULIDORES DE METAIS E AFIADORES DE FERRAMENTAS
73241010 - AFIADORES-REPARADORES DE FERRAMENTAS, EN XERAL
73241029 - PULIDORES, PULIDORES-LIMPADORES DE METAIS Á MAN
74 - MECÁNICOS E AXUSTADORES DE MAQUINARIA
740 - MECÁNICOS E AXUSTADORES DE MAQUINARIA
7401 - MECÁNICOS E AXUSTADORES DE VEHÍCULOS DE MOTOR
74011016 - ENCARGADOS DE TALLER DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR, EN XERAL
74011025 - XEFES DE EQUIPO DE TALLER DE VEHÍCULOS DE MOTOR, EN XERAL
74011034 - MECÁNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN XERAL
74011043 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E AUTOBUSES, EN XERAL
74011052 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES
74011061 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES DE GASOLINA EN VEHÍCULOS
74011070 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES DIÉSEL (VEHÍCULOS)
74011081 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES EN MAQUINARIA PESADA, AGRÍCOLA E/OU INDUSTRIAL AUTOPROPULSADA
74011092 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES EN VEHÍCULOS FERROVIARIOS DE TRACCIÓN
74011100 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES E EQUIPOS DE INXECCIÓN (DIÉSEL E GASOLINA)
74011119 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DO AUTOMÓBIL, EN XERAL (TURISMOS E FURGONETAS)
7402 - MECÁNICOS E AXUSTADORES DE MOTORES DE AVIÓN
74021019 - ENCARGADOS DE TALLER DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE MOTORES DE AVIÓN OU HELICÓPTERO
74021028 - MECÁNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE MOTORES DE AVIÓN E HELICÓPTERO
74021037 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES DE AVIÓN, EN XERAL
74021046 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES DE HELICÓPTEROS
7403 - MECÁNICOS E AXUSTADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
74031012 - ELECTROMECÁNICOS DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (MANTEMENTO E REPARACIÓN XERAL)
74031021 - ELECTROMECÁNICOS DE MINAS
74031030 - ENCARGADOS DE TALLER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN XERAL
74031049 - ENCARGADOS DE TALLER DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN XERAL
74031058 - ENCARGADOS DE TALLER DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL AUTOPROPULSADO
74031067 - ENGRAXADORES DE MÁQUINAS E MOTORES (AGÁS BARCOS)
74031085 - INSTALADORES-AXUSTADORES DE MÁQUINAS E EQUIPOS INDUSTRIAIS, EN XERAL
74031094 - INSTALADORES-AXUSTADORES-REPARADORES DE AUTOMATISMOS
74031106 - XEFES DE EQUIPO DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL AUTOPROPULSADO
74031115 - XEFES DE EQUIPO EN TALLER DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN XERAL
74031124 - MECÁNICOS DE MANTEMENTO DE CENTRAIS ELÉCTRICAS
74031133 - MECÁNICOS DE MANTEMENTO DE EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS
74031142 - MECÁNICOS DE MANTEMENTO INDUSTRIAL
74031160 - MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN XERAL
74031179 - MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCIÓN, MOVEMENTO DE TERRAS E/OU MINERÍA
74031188 - MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN
74031197 - MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA DE OFICINA
74031209 - MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN XERAL
74031218 - MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA TÉXTIL E CONFECCIÓN
74031227 - MECÁNICOS REPARADORES DE MÁQUINAS FERRAMENTAS PARA O TRABALLO EN METAIS
74031236 - MECÁNICOS-AXUSTADORES (DE MOTORES) DIÉSEL, AGÁS VEHÍCULOS
74031245 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN XERAL
74031254 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN XERAL
7404 - MECÁNICOS E AXUSTADORES DE MAQUINARIA NAVAL E FERROVIARIA
74041015 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE MOTORES E GRUPOS MECÁNICOS NAVAIS EN ESTALEIROS
7405 - REPARADORES DE BICICLETAS E AFÍNS
74051018 - MECÁNICOS REPARADORES DE BICICLETAS
75 - TRABALLADORES ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDADE E ELECTROTECNOLOXÍA
751 - ELECTRICISTAS DA CONSTRUCIÓN E AFÍNS
7510 - ELECTRICISTAS DA CONSTRUCIÓN E AFÍNS
75101015 - INSTALADORES ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS E VIVENDAS
75101024 - INSTALADORES ELECTRICISTAS INDUSTRIAIS
75101033 - INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
752 - OUTROS INSTALADORES E REPARADORES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
7521 - MECÁNICOS E REPARADORES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
75211017 - ELECTRICISTAS DE AVIÓNS
75211026 - ELECTRICISTAS DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL
75211035 - ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
75211044 - ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL, MEDIDA E PRECISIÓN
75211053 - ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE MOTORES, DÍNAMOS E TRANSFORMADORES
75211062 - ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN EN CENTRAL ELÉCTRICA
75211071 - ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN, EN XERAL
75211080 - ELECTRICISTAS NAVAIS
75211091 - ELECTRICISTAS E/OU ELECTRÓNICOS DE AUTOMOCIÓN, EN XERAL
75211101 - INSTALADORES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E EÓLICOS
75211110 - XEFES DE EQUIPO DE TALLER DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
75211129 - XEFES DE EQUIPO DE TALLER DE MANTEMENTO MECÁNICO
75211138 - XEFES DE EQUIPO EN TALLER ELECTROMECÁNICO
75211147 - VERIFICADORES DE APARATOS, CADROS E EQUIPOS ELÉCTRICOS
75211156 - MECÁNICOS REPARADORES DE ASCENSORES E SIMILARES
7522 - INSTALADORES E REPARADORES DE LIÑAS ELÉCTRICAS
75221010 - EMPALMADORES DE CABLES ELÉCTRICOS AÉREOS E SUBTERRÁNEOS
75221029 - INSTALADORES-REPARADORES DE LIÑAS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, EN XERAL
75221038 - INSTALADORES-REPARADORES DE LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
753 - INSTALADORES E REPARADORES DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS E DE TELECOMUNICACIÓNS
7531 - MECÁNICOS E REPARADORES DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
75311016 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS
75311025 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE INSTALACIÓNS DE REFRIXERACIÓN E CLIMATIZACIÓN
75311034 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
75311043 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS
75311052 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE RECEPTORES DE RADIO E TELEVISIÓN
75311061 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDADE
75311070 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE VIDEOCÁMARAS E MAGNETOSCOPIOS
75311081 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN INDUSTRIAL
75311092 - ELECTRÓNICOS-AXUSTADORES DE EQUIPOS DE SON
75311100 - ELECTRÓNICOS-AXUSTADORES DE INSTALACIÓNS E EQUIPOS INDUSTRIAIS
75311119 - INSTALADORES DE EQUIPOS E SISTEMAS ELECTRÓNICOS
75311128 - INSTALADORES ELECTRÓNICOS DE MICROSISTEMAS
7532 - INSTALADORES E REPARADORES EN ELECTRO MEDICINA
75321019 - ELECTRÓNICOS-AXUSTADORES DE APARATOS MÉDICOS
75321028 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE EQUIPOS ÓPTICOS
7533 - INSTALADORES E REPARADORES EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS
75331012 - ELECTRÓNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RADAR
75331030 - ELECTRÓNICOS-AXUSTADORES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN
75331049 - ELECTRÓNICOS-AXUSTADORES DE ORDENADORES E MICROPROCESADORES
75331058 - INSTALADORES DE EQUIPOS E SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
75331067 - INSTALADORES DE EQUIPOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
75331076 - INSTALADORES DE LIÑAS DE TELECOMUNICACIÓN
75331085 - INSTALADORES-REPARADORES DE ANTENAS DE RADIO E TELEVISIÓN
75331094 - REPARADORES DE INSTALACIÓNS E/OU EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
76 - MECÁNICOS DE PRECISIÓN EN METAIS, CERAMISTAS, VIDREIROS, ARTESÁNS E TRABALLADORES DE ARTES GRÁFICAS
761 - MECÁNICOS DE PRECISIÓN EN METAIS, CERAMISTAS, VIDREIROS E ARTESÁNS
7611 - RELOXEIROS E MECÁNICOS DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
76111011 - CONSTRUTORES DE RELOXOS
76111020 - MECÁNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE METEOROLOXÍA E/OU NAVEGACIÓN
76111039 - MECÁNICOS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, EN XERAL
76111048 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE APARATOS ORTOPÉDICOS
76111057 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE INSTRUMENTOS DE ÓPTICA
76111066 - MECÁNICOS-AXUSTADORES DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, EN XERAL
76111075 - RELOXEIROS REPARADORES
7612 - LUTIERES E SIMILARES; AFINADORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
76121014 - AFINADORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
76121023 - CONSTRUTORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE CORDA (LUTIERES)
76121032 - CONSTRUTORES DOUTROS INSTRUMENTOS MUSICAIS (AGÁS PIANOS E LUTIER)
76121041 - CONSTRUTORES DE PIANOS
76121050 - REPARADORES-MANTEDORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
7613 - XOIEIROS, OURIVES E PRATEIROS
76131017 - ESMALTADORES ARTESANAIS DE METAIS E/OU XOIARÍA
76131026 - GRAVADORES DE XOIERÍA E PRATARÍA
76131035 - XOIEIROS DE BIXUTERÍA
76131044 - XOIEIROS, EN XERAL
76131053 - LAMINADORES DE METAIS PRECIOSOS
76131062 - OURIVES
76131071 - PRATEIROS
76131080 - TALLADORES-PULIDORES DE XOIERÍA
7614 - TRABALLADORES DA CERÁMICA, OLEIROS E AFÍNS
76141010 - OLEIROS-CERAMISTAS
76141029 - AZULEXADORES ARTESANAIS
76141038 - MODELISTAS-MOLDEADORES DE CERÁMICA (PORCELANA, LOUZA, BARRO E GRES)
76141047 - MONTADORES DE PRODUTOS CERÁMICOS
7615 - SOPRADORES, MODELADORES, LAMINADORES, CORTADORES E PULIDORES DE VIDRO
76151013 - SOPRADORES DE VIDRO
76151022 - TRABALLADORES DA FABRICACIÓN DE VIDRO ARTÍSTICO, EN XERAL
7616 - ROTULISTAS, GRAVADORES DE VIDRO, PINTORES DECORATIVOS DE ARTIGOS DIVERSOS
76161016 - ESMALTADORES-DECORADORES DE CERÁMICA E PORCELANA
76161025 - GRAVADORES DE VIDRO
76161034 - PINTORES-DECORADORES DE FIGURAS DE ESCAIOLA E SIMILARES
76161043 - PINTORES-DECORADORES DE RÓTULOS
76161052 - PINTORES-DECORADORES DE VIDRO
76161061 - PINTORES-DECORADORES-ESTAMPADORES DE CERÁMICA
76161070 - SERIGRAFISTAS DE VIDRO
76161089 - TALLISTAS DE VIDRO E CRISTAL
7617 - ARTESÁNS EN MADEIRA E MATERIAIS SIMILARES; CESTEIROS, CEPILLEIROS E TRABALLADORES AFÍNS
76171019 - ARTESÁNS DE ARTIGOS CON FIBRAS VEXETAIS, EN XERAL
76171028 - ARTESÁNS DE ARTIGOS DE MADEIRA, EN XERAL
76171037 - ARTESÁNS DE XOGUETES DE MADEIRA E SIMILARES
76171046 - ARTESÁNS PRODUTORES DE FALLAS E SIMILARES
76171055 - CESTEIROS
76171064 - IMAXINEIROS (ARTESANÍA MADEIRA)
76171073 - TECELÁNS-TRENZADORES DE FIBRAS VEXETAIS
7618 - ARTESÁNS EN TECIDOS, COIROS E MATERIAIS SIMILARES, PREPARADORES DE FIBRA E TECELÁNS CON TEARES ARTESÁNS O DE TECIDOS DE PUNTO E AFÍNS
76181012 - ARTESÁNS DO COIRO, EN XERAL (AGÁS CALZADO)
76181021 - BOTEIROS
76181030 - CONFECCIONADORES ARTESANAL DE ALPARGATAS
76181049 - PALILLEIROS
76181058 - PALILLEIROS Á MAN
76181067 - MARROQUINEIROS ARTESANAIS
76181076 - PASAMANEIROS Á MAN (FLOCOS, CORDÓNS, DAMASCOS)
76181085 - PREPARADORES DE FIBRAS PARA FIADURA
76181094 - PROCESADORES-FIADORES DE FIBRAS
76181106 - TECELÁNS DE PUNTO EN TRICOTOSA DOMÉSTICA MANUAL E SIMILARES
76181115 - TECELÁNS DE REDES Á MAN
76181124 - TECELÁNS EN TEAR MANUAL, EN XERAL
76181133 - ZURCIDORES DE TECIDOS (FABRICACIÓN TÉXTIL)
7619 - ARTESÁNS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES
76191015 - ARTESÁNS CONFECCIONADORES DE FIGURAS PLÁSTICAS
76191024 - ARTESÁNS DE ARTIGOS DE MARFIL, PEDRA E OUTROS
76191033 - ARTESÁNS DE ARTIGOS DE PAPEL E CARTÓN
76191042 - CEREIROS
76191051 - MONTADORES DE CASTELOS DE PIROTECNIA
76191060 - BONEQUEIROS ARTESANAIS
76191079 - PIROTÉCNICOS ARTESANAIS
762 - OFICIAIS E OPERARIOS DAS ARTES GRÁFICAS
7621 - TRABALLADORES DE PROCESOS DE PREIMPRESIÓN
76211010 - CONFECCIONADORES DE CILINDROS DE OCOGRAVADO
76211029 - ELABORADORES DE PROBAS (PREIMPRESIÓN)
76211038 - ELECTROTIPISTAS E/OU GALVANOPLASTAS
76211047 - ESCANISTAS (REPRODUCIÓN ARTES GRÁFICAS)
76211056 - FOTOGRAVADORES, EN XERAL
76211065 - GRAVADORES CON PANTÓGRAFO (REPRODUCIÓN ARTES GRÁFICAS)
76211074 - GRAVADORES DE CLIXÉS DE MADEIRA, CAUCHO E LINÓLEO Á MAN
76211083 - GRAVADORES DE IMPRENTA Á AUGAFORTE
76211092 - GRAVADORES DE PEDRA LITOGRÁFICA
76211104 - MONTADORES-INSOLADORES-PASADORES DE PRANCHAS PARA IMPRESIÓN EN OFFSET E FLEXOGRAFÍA
76211113 - MONTADORES-PREPARADORES DA FORMA IMPRESORA (PREIMPRESIÓN)
76211122 - MONTADORES-RETOCADORES DE FOTÓLITOS
76211131 - TRAZADORES-MONTADORES DE FILMES E TEXTOS (REPRODUCIÓN ARTES GRÁFICAS)
7622 - TRABALLADORES DE PROCESOS DE IMPRESIÓN
76221013 - ARTESÁNS IMPRESORES
76221022 - ESTAMPADORES DE TÉXTILES
76221031 - IMPRESORES DE SERIGRAFÍA
76221040 - IMPRESORES MINERVISTAS
76221059 - OPERADORES DE MÁQUINA DE IMPRESIÓN DE PAPEIS PINTADOS
76221068 - OPERADORES DE MÁQUINA DE IMPRESIÓN TAMPOGRÁFICA
76221077 - OPERADORES DE MÁQUINA DE REPROGRAFÍA (IMPRESIÓN ARTES GRÁFICAS)
76221086 - OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA CALCOGRAFÍA, EN XERAL
76221095 - OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA DE FLEXOGRAFÍA, EN XERAL
76221107 - OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA DE FORMULARIOS DE PAPEL CONTINUO (IMPRESIÓN ARTES GRÁFICAS)
76221116 - OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA DE OCOGRAVADO, EN XERAL
76221125 - OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA DE PEQUENO FORMATO (IMPRESIÓN ARTES GRÁFICAS)
76221134 - OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, EN XERAL
76221143 - OPERADORES DE PRENSA LITOGRÁFICA (IMPRESIÓN ARTES GRÁFICAS)
76221152 - OPERADORES DE PRENSA PLANOCILÍNDRICA (IMPRESIÓN ARTES GRÁFICAS)
76221161 - OPERADORES DE PRENSA ROTOGRAVADO (IMPRESIÓN ARTES GRÁFICAS)
76221170 - PANTALLISTAS DE SERIGRAFÍA EN INDUSTRIA CERÁMICA
7623 - TRABALLADORES DE PROCESOS DE ENCADERNACIÓN
76231016 - ENCADERNADORES-RESTAURADORES ARTESANAL
76231025 - OPERADORES DE MÁQUINAS PARA ENCADERNACIÓN INDUSTRIAL, EN XERAL
77 - TRABALLADORES DA INDUSTRIA DA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E TABACO
770 - TRABALLADORES DA INDUSTRIA DA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E TABACO
7701 - MATACHÍNS E TRABALLADORES DAS INDUSTRIAS CÁRNICAS
77011015 - CARNICEIROS PARA A VENDA EN COMERCIO
77011024 - CHACINEIROS
77011033 - ELABORADORES DE PRODUTOS CÁRNICOS
77011042 - MATACHÍNS DE AVES E COELLOS
77011051 - MATACHÍNS-CARNICEIROS, EN XERAL
77011060 - PREPARADORES DE XAMÓNS
7702 - TRABALLADORES DAS INDUSTRIAS DO PEIXE
77021018 - COCEDORES DE PEIXES E MARISCOS
77021027 - LIMPADORES-PREPARADORES DE PEIXE PARA CONSERVAS
77021036 - TRABALLADORES NA PREPARACIÓN DE PEIXE PARA CONSERVAS
7703 - PANADEIROS, PASTELEIROS E CONFITEIROS
77031011 - CHURREIROS
77031020 - GALLETEIRO
77031039 - PANADEIROS
77031048 - PASTELEIROS
77031057 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE CARAMELOS E DOCES
77031066 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE PRODUTOS DE CACAO E CHOCOLATE
77031075 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE TURRÓNS E MAZAPÁNS
77031084 - TURRONEROS ARTESANAIS
7704 - TRABALLADORES DO TRATAMENTO DO LEITE E ELABORACIÓN DE PRODUTOS LÁCTEOS (INCLUÍDOS XEADOS)
77041014 - XEADEIROS-ELABORADORES DE XEADOS
77041023 - QUEIXEIROS
77041032 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE PRODUTOS LÁCTEOS
77041041 - TRABALLADORES DO TRATAMENTO DO LEITE
7705 - TRABALLADORES CONSERVEIROS DE FROITAS E HORTALIZAS E TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE BEBIDAS NON ALCOHÓLICAS
77051017 - ALMAZAREIROS
77051026 - MANIPULADORES DE FROITAS E HORTALIZAS
77051035 - PREPARADORES DE XAROPES, MARMELADAS E XELEAS
77051044 - TRABALLADORES DA CONXELACIÓN DE ALIMENTOS
77051053 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS
77051062 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE AZUCRE E/OU SUCEDÁNEOS
77051071 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE CAFÉ E/OU SUCEDÁNEOS
77051080 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS E ZUMES
77051099 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE CONSERVAS VEXETAIS
77051101 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE FROITOS SECOS, APERITIVOS E SNAKS
77051110 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE PENSOS COMPOSTOS
77051129 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE TÉ E INFUSIÓNS
77051138 - TRABALLADORES DA PREPARACIÓN, ADEREZO E RECHEO DE OLIVAS
7706 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DISTINTAS DO VIÑO
77061010 - BODEGUEIROS DE CERVEXA
77061029 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
7707 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DO VIÑO
77071013 - BODEGUEIROS VINÍCOLAS
7708 - PREPARADORES E ELABORADORES DO TABACO E OS SEUS PRODUTOS
77081016 - TRABALLADORES DA ELABORACIÓN DE TABACO
7709 - CATADORES E CLASIFICADORES DE ALIMENTOS E BEBIDAS
77091019 - CATADORES E/OU CLASIFICADORES DE VIÑOS
77091028 - CLASIFICADORES DE FROITAS E VERDURAS
78 - TRABALLADORES DA MADEIRA, TÉXTIL, CONFECCIÓN, PEL, COIRO, CALZADO E OUTROS OPERARIOS EN OFICIOS
781 - TRABALLADORES QUE TRATAN A MADEIRA E AFÍNS
7811 - TRABALLADORES DO TRATAMENTO DA MADEIRA
78111017 - TRABALLADORES DO TRATAMENTO DA MADEIRA, EN XERAL
78111026 - TRABALLADORES DO TRATAMENTO DA CORTIZA, EN XERAL
7812 - AXUSTADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS PARA TRABALLAR A MADEIRA
78121010 - OPERADORES DE DESPEZAMENTO DE MADEIRA E TABOLEIROS
78121029 - OPERADORES DE MÁQUINA DE SERRAR (FABRICACIÓN ARTIGOS DE CORTIZA)
78121038 - OPERADORES DE MÁQUINA LIXADORA (FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE MADEIRA)
78121047 - OPERADORES DE MÁQUINA TUPÍ (FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE MADEIRA)
78121056 - OPERADORES DE MÁQUINAS DE CNC PARA FABRICAR PRODUTOS DE MADEIRA
78121065 - OPERADORES DE MÁQUINAS PARA CONFECCIONAR MOBLES DE CANA, XUNCO E VIMBIO
78121074 - OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR ARTIGOS DE CORTIZA, EN XERAL
78121083 - OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE MADEIRA, EN XERAL
78121092 - OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR TAPÓNS DE CORTIZA
78121104 - OPERADORES DE SERRA DE PRECISIÓN (FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE MADEIRA)
78121113 - OPERADORES DE TREN DE REMATADO DE MOBLES
78121122 - PREPARADORES-AXUSTADORES DE MÁQUINAS PARA LABRAR MADEIRA, EN XERAL
78121131 - TRABALLADORES NA FABRICACIÓN DE PERSIANAS DE MADEIRA
782 - EBANISTAS E TRABALLADORES AFÍNS
7820 - EBANISTAS E TRABALLADORES AFÍNS
78201013 - CARPINTEIROS-EBANISTAS ARTESÁNS
78201022 - CHAPADORES E/OU ACABADORES DE MOBLES DE MADEIRA
78201031 - EBANISTAS
78201040 - MAQUETISTAS EN MADEIRA
78201059 - MARQUETEIROS DE EBANISTERÍA
78201068 - MODELISTAS DE MADEIRA
78201077 - PROXECTISTAS DE CARPINTERÍA E MOBLE
78201086 - TALLISTAS ARTESÁNS DE MADEIRA EN MOBLES E SIMILARES
78201095 - TONELEIROS
78201107 - TORNEIROS DE MADEIRA (EBANISTARÍA)
783 - TRABALLADORES DO TÉXTIL, CONFECCIÓN, PEL, COIRO E CALZADO
7831 - XASTRES, MODISTOS, PELETEIROS E SOMBREIREIROS
78311015 - CAMISEIROS
78311024 - LENCEIROS
78311033 - FORRADORES-TERMINADORES DE PEZAS DE PELETERÍA
78311042 - LIMPADORES-RESTAURADORES DE PEZAS DE PELETERÍA
78311051 - MODELISTAS-PATRONISTAS DE PELETERÍA
78311060 - MODISTOS
78311079 - MODISTOS DE ARRANXOS E COMPOSTURAS
78311088 - PELETEIROS, EN XERAL
78311097 - XASTRES
78311109 - SOMBREIREIROS (AGÁS SOMBREIROS DE PALLA)
7832 - PATRONISTAS PARA PRODUTOS EN TÉXTIL E PEL
78321018 - MODELISTAS-PATRONISTAS-ESCALADORES DE PEZAS DE VESTIR, EXCEPTO PEL E COIRO
78321027 - MODELISTAS-PATRONISTAS-ESCALADORES DE PEZAS DE VESTIR EN PEL E COIRO (AGÁS PELETERÍA)
7833 - CORTADORES DE TECIDOS, COIRO, PEL E OUTROS MATERIAIS
78331011 - MARCADORES DE PELES (PELETERÍA)
78331039 - MARCADORES-CORTADORES DE TEA E/OU PEZAS DE VESTIR, AGÁS EN PEL E COIRO
7834 - COSTUREIRO Á MAN, BORDADORES E AFÍNS
78341014 - ACABADORES DE PEZAS DE VESTIR PEL E COIRO
78341023 - ACABADORES DE PEZAS DE VESTIR, AGÁS PEL E COIRO
78341032 - BORDADORES Á MAN
78341041 - COSEDORES Á MAN OU MÁQUINA DOMÉSTICA DE PEZAS DE VESTIR DE PEL E COIRO
78341050 - COSEDORES Á MAN OU MÁQUINA DOMESTICA, EN XERAL
78341069 - COSEDORES DE PEZAS DE PELETERÍA Á MAN
78341078 - ZURCIDORES Á MAN
7835 - TAPICEIROS, COLCHOEIROS E AFÍNS
78351017 - COLCHOEIROS
78351026 - CONFECCIONADORES-INSTALADORES DE CORTINAS
78351035 - TAPICEIROS DE MOBLES
78351044 - TAPICEIROS DE VEHÍCULOS
7836 - CURTIDORES E PREPARADORES DE PELES
78361010 - ACABADORES DE CURTIDOS Á MAN
78361029 - CURTIDORES DE COIROS E PELES Á MAN
78361038 - TINXIDORES DE COIROS E PELES Á MAN
7837 - ZAPATEIROS E AFÍNS
78371013 - ABRILLANTADORES E IGUALADORES DE CALZADO Á MAN (MONTAXE DE CALZADO)
78371022 - ACABADORES DE CALZADO Á MAN
78371040 - COLOCADORES DE CAMBRILLÓNS Á MAN (INDUSTRIA AUXILIAR DO CALZADO)