Certified Ethical Hacker « Atrás
Tipo de edición Edición única tarde (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Virtual
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 22/02/2021
Data fin 11/03/2021
Certificación oficial Si
Exame EC-Council 312-50: Certified Ethical Hacker (CEH)
Nº inscritos 200
Datos da edición
 • Período de inscrición : 19/01/2021 - 20/01/2021
 • Proba de selección : 08/02/2021 (16:00)
 • Horario : De luns a xoves de 16:30 a 20:30 horas.
 • Número de prazas : 16 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 22/02/2021 - 11/03/2021
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica telemática

A formación CEH versión 11 ( CEHv11) dedica máis da metade do curso a habilidades prácticas a través dos laboratorios de EC- Council e a súa certificación está considerada unha das máis avanzadas do mundo en materia de Hacking Ético e Auditoría de Seguridade de Sistemas Informáticos. Entre as novidades máis destacables da versión 11 inclúense as seguintes características:

 • Conxunto das últimas ferramentas de hacking utilizadas por pentesters e profesionais da ciberseguridade
 • Foco en importantes áreas de especialización baixo o framework NIST/ NICE Protect and Defend (PR)
 • Desafíos de hacking ao final de cada módulo
 • Actualización dos módulos de Cloud e IoT para incorporar CSPs, tecnoloxías de contedores como Docker e Kubernetes, ameazas de Cloud computing e ferramentas de hackeo de IoT como Shikra, Bus Pirate, Facedancer21, etc.
 • Novos sistemas operativos como Windows Server 2019, Windows Server 2016 e Windows 10 configurados con controlador de dominio, firewalls e aplicacións web vulnerables para practicar e mellorar as habilidades de hacking
 • Últimas tácticas de análises de malware para ransomware, malware bancario e financeiro, botnets de IoT, análise de malware OT e Android

As probas de selección realizaranse mediante plataforma online, sen necesidade de desprazamento presencial ao CNTG, a poderá realizar o alumnado inscrito ao curso dende o seu domicilio ou lugar de traballo, tendo en conta que a plataforma online abrirase automaticamente na data e hora indicada para iso.

O alumnado inscrito recibira un mail dende a entidade adxudicataria co acceso a esta proba uns 2 días antes da mesma.

A plataforma online de probas de selección é compatible coas versións estables máis recentes de todos a navegadores web e sistemas operativos máis populares (Windows, MacOS, Android ou calquera distribución Linux).

Por tanto, para acceder á plataforma simplemente necesitarase un equipo de sobremesa, portátil con acceso a unha conexión estable de Internet.

Recomendable ter coñecemento/nivel medio de comprensión lectora en inglés debido a que a proba de nivel pode incluír preguntas en inglés e o exame oficial de certificación ao que se opta neste curso xeralmente realízase en Inglés.

Para seguir o curso é necesario que o equipo conte con altofalantes ou auriculares.

O CNTG facilitará os correos electrónicos das persoas inscritas á empresa organizadora das probas para que esta poida crearlles e comunicarlles as ligazóns de acceso tanto á proba como ao curso.

A inscrición poderá pecharse antes da data indicada no caso de superarse o máximo de 200 personas inscritas.

 

Obxectivos :

O obxectivo da formación é axudarlle a dominar a metodoloxía dun/dunha Hacker Ético/a, a cal poderá ser utilizada tanto nunha proba de intrusión como en calquera situación de hacking ético. Os asistentes, unha vez superado o exame correspondente, lograrán obter unha das certificacións de hacking ético de maior interese global:  Certified  Ethical  Hacker –  CEH.

Dirixido a :

Este curso está dirixido particularmente a responsables de seguridade, auditores/as, profesionais de seguridade, administradores/as de sistemas e a quen estea interesado/a na seguridade dos sistemas de información.

Recomendable ter coñecemento nivel medio comprensión lectora de inglés.

Perfil do docente :

Os nosos formadores e formadoras son persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais de EC Council, para impartir estes cursos.

 

 • Duración :
  48 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • EC-Council
 • Beneficios :
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas
 • Módulo 01: Introdución ao Hacking Ético
 • Módulo 02: Técnicas de Recoñecemento
 • Módulo 03: Escaneo de redes
 • Módulo 04: Enumeración
 • Módulo 05: Análise de vulnerabilidades
 • Módulo 06: Hacking de Sistemas
 • Módulo 07: Ameazas de Malware
 • Módulo 08: Sniffing
 • Módulo 09: Enxeñería Social
 • Módulo 10: Denegación de Servizos (DoS)
 • Módulo 11: Secuestro de Sesións
 • Module 12: Evasión de  IDS, Firewalls e Honeypots
 • Módulo 13: Hacking de Servidores Web
 • Módulo 14: Hacking de Aplicacións Web
 • Módulo 15: Inxección de SQL
 • Módulo 16: Hacking de Redes sen fíos
 • Módulo 17: Hacking de Plataformas Móbiles
 • Módulo 18: Hacking  IoT
 • Módulo 19: Cloud computing
 • Módulo 20: Criptografía