Introdución ás bases de datos relacionais « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Teleformación
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 19/04/2021
Data fin 03/06/2021
Certificación oficial Si
Exame 1Z0-006 Oracle Database Foundations
Nº inscritos 200
Datos da edición
 • Período de inscrición : 04/03/2021 - 04/03/2021
 • Proba de selección : 25/03/2021 (17:00)
 • Número de prazas : 40 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 19/04/2021 - 03/06/2021
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica telemática

Este curso, ten por obxecto presentar aos e ás participantes os conceptos esenciais do mundo das bases de datos relacionais. O curso dá a coñecer aos e ás estudantes a terminoloxía das bases de datos relacionales, así como os conceptos de modelado de datos, a elaboración de Diagramas Entidade-Relación ( EDR) e o mapeo destes. Ao longo do curso o alumnado utilizará a ferramenta SQL Developer Data Modeler de Oracle para construír diagramas EDR e empregarán a linguaxe SQL para interactuar e manipular datos dunha base de datos. Para o desenvolvemento dos exercicios prácticos do curso, os e as participantes contarán con acceso á contorna Oracle Application Express. Mediante o desenvolvemento de técnicas de aprendizaxe baseadas no desenvolvemento de proxectos, os e as estudantes crearán e traballarán con proxectos que lles retarán a deseñar, implementar, e presentar unha solución de base de datos para unha empresa ou organización.

A proba de selección realizarase mediante unha plataforma en liña, sen necesidade de desprazamento presencial ao CNTG, poderana realizar os/as rexistrados/as ao curso dende o seu domicilio ou lugar de traballo, tendo en conta que a plataforma en liña abrirase automaticamente á data e hora indicada para iso.

Os/As rexistrados/ as recibirán un  mail desde a empresa adxudicataria co acceso a esta proba 2 días antes da mesma.

A plataforma en liña de probas de selección é compatible coas versións estables máis recentes de todos os navegadores web e sistemas operativos máis populares (Windows, MacOS, Android ou calquera distribución Linux). Por tanto, para acceder á plataforma simplemente necesitarase un equipo de sobremesa ou portátil con acceso a unha conexión estable a Internet.

É recomendable ter coñecemento/nivel medio de comprensión lectora en inglés posto que a proba de nivel pode incluír preguntas neste idioma e o exame oficial de certificación ao que se opta neste curso xeralmente realízase na devandita lingua.

Obxectivos :

Unha vez finalizada a formación, o alumnado posuirá os coñecementos fundamentais sobre deseño, planificación e implementación dunha base de datos relacional.

O presente curso prepara aos/as asistentes para a consecución da certificación oficial como Oracle Database Foundations Certified Junior Associate unha vez superado o exame requirido ao efecto.

Dirixido a :

Este curso está dirixido a aquelas persoas que desexen aprender as técnicas e ferramentas fundamentais e necesarias para o deseño, implementación e tratamento da información mediante unha base de datos.

Para un correcto aproveitamento do curso é recomendable que as persoas interesadas dispoñan de coñecementos mínimos matemáticos, en lóxica e resolución analítica de problemas.

Recomendable ter coñecemento nivel medio comprensión lectora de inglés.

Perfil do docente :

O equipo da empresa formadora está composto por persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica neste campo. O profesorado dispón das certificacións oficiais requiridas por Oracle para impartir este curso e pasou con éxito as probas de formación de formadores/as.

 • Duración :
  90 horas
 • Metodoloxía :
  Teleformación
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Oracle Corporation
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 10 horas

1. Introdución

 • Introdución do curso
 • Introdución ás bases de datos
 • Tipos de modelos de bases de datos
 • Requisitos empresariais

2. Bases de datos e modelado de datos

 • Bases de datos relacionais
 • Modelos de datos físicos e conceptuais
 • Entidades e atributos
 • Identificadores únicos
 • Relacións
 • Modelo de entidade de relación

3. Modificador de datos de Oracle SQL Developer

 • Programador de Oracle SQL
 • Converter un modelo lóxico nun modelo relacional

4. Mapeo de modelos físicos

 • Mapeo de entidades e atributos
 • Mapeo de chaves primarias e alleas

5. Introdución a SQL

 • Introdución a Oracle Application Express
 • SQL
 • DDL
 • DML
 • TCL
 • Retorno de datos mediante SELECT
 • Restrición de datos mediante WHERE
 • Clasificación de datos mediante ORDER BY
 • Unión de táboas mediante JOIN