Introdución ás bases de datos relacionais « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Teleformación
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 25/01/2021
Data fin 10/03/2021
Certificación oficial Si
Exame 1Z0-006 Oracle Database Foundations
Nº inscritos 200
Datos da edición
 • Período de inscrición : 15/12/2020 - 16/12/2020
 • Proba de selección : 11/01/2021 (17:00)
 • Número de prazas : 40 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 25/01/2021 - 10/03/2021
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica telemática

Este curso, ten por obxecto presentar aos e as participantes nos conceptos esenciais do mundo das bases de datos relacionales. O curso dá a coñecer aos e as estudantes a terminoloxía das bases de datos relacionales, así como os conceptos de modelado de datos, a elaboración de  Diagramas Entidade-Relación ( EDR) e o mapeo destes. Ao longo do curso o alumnado utilizará a ferramenta  SQL  Developer Data Modeler de Oracle para construír diagramas EDR e empregarán a linguaxe SQL para interactuar e manipular datos dunha base de datos. Para o desenvolvemento dos exercicios prácticos do curso, os e as participantes contarán con acceso á contorna Oracle  Application  Express. Mediante o desenvolvemento técnicas de aprendizaxe baseadas no desenvolvemento de proxectos, os e as estudantes crearán e traballarán con proxectos que lles retarán a deseñar, implementar, e presentar unha solución de base de datos para unha empresa ou organización.

As probas de seleccion realizaranse mediante plataforma online, sen necesidade de desprazamento  presecial ao CNTG, a  poderá realizar o e a candidato/a  inscrito/a ao curso desde o seu domicilio ou lugar de traballo, tendo en conta que a plataforma online abrirase  automaticamente na data e hora indicada para iso.

O candidato  inscrito  recibira un mail dende a entidade adxudicataria co acceso a esta proba 2  días antes da mesma.

A plataforma  online de probas de selección é compatible coas versións estables máis recentes de todos os navegadores web e sistemas operativos máis populares (Windows,  MacOS, Android ou calquera distribución Linux).

Por tanto, para acceder á plataforma simplemente necesitarase un equipo de sobremesa, portátil  con acceso a unha conexión estable a Internet.

Recomendable ter coñecemento/nivel medio de comprensión lectora en inglés debido a que a proba de nivel pode incluír preguntas en inglés e o exame oficial de certificación ao que se opta  en este curso xeralmente realízase en inglés.

Obxectivos :

Unha vez finalizada a formación, o alumando estará en disposición dos coñecementos fundamentais achega do deseño, planificación e implementación dunha base de datos  relacional.
 
Este curso prepara ás persoas asistentes para a consecución da titulación oficial como Oracle Database Foundations Certified Junior  Associate unha vez superado o exame requirido para ese efecto.

 

Dirixido a :

Este curso está dirixido a aquelas persoas que desexen aprender as técnicas e ferramentas fundamentais e necesarias para o deseño, implementación e tratamento de información dunha base de datos. 
 
Para un correcto aproveitamento do curso é recomendable que as persoas interesadas dispoñan de coñecementos mínimos matemáticos, en lóxica e resolución analítica de problemas. 

Recomendable ter coñecemento nivel medio comprensión lectora de inglés.

Perfil do docente :

Os nosos e nosas formadores/as son persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais do fabricante (neste caso ORACLE) para impartir estes cursos e pasaron con éxito as probas de formación de  formadores/as.

 • Duración :
  90 horas
 • Metodoloxía :
  Teleformación
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Oracle Corporation
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 10 horas

1. Introdución

 • Introdución do curso
 • Introdución a bases de datos
 • Tipos de modelos de bases de datos
 • Requisitos empresariais

2. Bases de datos e modelado de datos

 • Bases de datos relacionais
 • Modelos de datos físicos e conceptuais
 • Entidades e atributos
 • Identificadores únicos
 • Relacións
 • Modelo de entidade de relación

3. Modificador de datos de Oracle SQL Developer

 • Programador de Oracle SQL
 • Converte un modelo lóxico nun modelo relacional

4. Mapeo de modelos físicos

 • Mapeo de entidades e atributos
 • Mapeo de chaves primarias e estranxeiras

5. Introdución a SQL

 • Introdución a Oracle Application Express
 • SQL
 • DDL
 • DML
 • TCL
 • Retorno de datos mediante SELECT
 • Restrición de datos mediante WHERE
 • Clasificación de datos mediante ORDE BY
 • Xuntar táboas mediante JOIN