Administración de sistemas Windows Server 2016 (virtual) « Atrás
Tipo de edición Edición única tarde (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Virtual
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 27/04/2020
Data fin 27/05/2020
Certificación oficial Si
Exame MCP 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
Nº inscritos 200
Datos da edición
 • Período de inscrición : 31/03/2020 - 01/04/2020
 • Proba de selección : 15/04/2020 (16:00)
 • Horario : De luns a venres de 16:30 a 20:30 horas.
 • Número de prazas : 16 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 27/04/2020 - 27/05/2020
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica telemática

O curso está orientado á obtención dos coñecementos necesarios para converter ao alumnado en administrador/a de sistemas operativos Microsoft Windows Server 2016.

Os/As alumnos/as estarán capacitados/as para demostrar que posúen as habilidades e coñecementos necesarios para implementar e administrar exitosamente sistemas de redes baseados en tecnoloxía Microsoft Windows Server.

O temario cobre os puntos necesarios para que o alumnado se prepare para a certificación MCSA Windows Server 2016.

Dirixido a :

O curso está dirixido a administradores/as de TI, técnicos/as de sistemas e profesionais que desexen especializarse na administración de sistemas operativos Microsoft Windows Server 2016.

Os/As asistentes ao curso deberán saber manexar o interface de Windows para localizar, crear e manipular cartafoles e arquivos. Tamén será necesario saber configurar a contorna de escritorio, coñecementos xerais dos compoñentes do hardware -memoria, discos duros e microprocesadores- e coñecemento xeral dos conceptos de rede -sistema operativo de rede, relaciones cliente-servidor e LAN-.

Recomendable ter coñecemento nivel medio comprensión lectora en inglés.

Perfil do docente :

Os nosos formadores/as son persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais do fabricante (Microsoft) para impartir estes cursos e pasaron con éxito as probas de formación de formadores.

 • Duración :
  80 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Microsoft Corporation
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 10 horas

Instalación, almacenaxe, e rexistro con Windows Server 2016

 • Instalación, mellora e migración de servidores e workloads
 • Configuración de almacenamento local
 • Solucións de implementación de almacenamento empresarial
 • Implementación de espazos de almacenamento e duplicación de datos
 • Instalación e configuración de Hyper-V e máquinas virtuais
 • Administración de contedores de Windows e Hyper-V
 • Overview de alta dispoñibilidade e recuperación
 • Implementación de failover clustering
 • Implementación de failover clustering con Windows Server 2016 Hyper-V
 • Implementación de rede de balanceo de carga
 • Creación e administración de imaxes do sistema
 • Administración, monitoraxe e mantemento de instalacións de máquinas virtuais

Networking en Windows Server 2016

 • Formulación e implementación dunha rede IPv4
 • Implementación de DHCP
 • Implementación de IPv6
 • Implementación de DNS
 • Implementación e administración de IPAM
 • Acceso remoto en Windows Server 2016
 • Implementación de DirectAccess
 • Implementación de VPN
 • Implementación de redes en oficinas
 • Configuración de rede avanzada
 • Implementación de Software Defined Networking

Active Directory en Windows server 2016

 • Instalación e configuración de domain controllers
 • Administración de obxectos en AD DS
 • Administración avanzada da infraestrutura AD DS
 • Implementación e administración de sitios e replicacións de AD DS
 • Implemetación de políticas de grupo
 • Administración de opcións de usuario con políticas de grupo
 • Seguridade en servizos de dominio de Active Directory
 • Administration de AD CS
 • Creación e administración de certificados
 • Implementación e administración de AD FS
 • Implementación e administración de AD RM
 • Implantación de sincronización de AD DS con Microsoft Azure AD
 • Monitoraxe, administración e recuperación AD DS