Dirección de proxectos - CAPM « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Presencial
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 20/01/2020
Data fin 31/01/2020
Certificación oficial Si
Exame Certified Associate in Project Management - CAPM
Nº inscritos 64
Datos da edición
 • Período de inscrición : 10/12/2019 - 08/01/2020
 • Proba de selección : 13/01/2020 (10:00)
 • Horario : De luns a venres de 09:30 a 13:30 horas.
 • Número de prazas : 20 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 20/01/2020 - 31/01/2020
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

A certificación CAPM® está dirixida a persoas que busquen máis responsabilidade ou a engadir habilidades de xestión de proxectos dentro do seu papel actual. Ofrece recoñecemento para os/as que estean interesados/as ou están a comezar a súa carreira na xestión de proxectos, así como para os membros dos equipos de proxecto que desexen demostrar os seus coñecementos en Xestión de proxectos.

Este curso prepara aos/ás estudantes para o exame correspondente á 6ª edición do Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)  e indica o coñecemento dos principios e terminoloxía existentes nesa guía.

 

Obxectivos :

Que o alumnado coñeza os dominios, coñecementos e habilidades definidos no CAPM® Examination Content Outline que establece o Project Management Institute e que resultan avaliados no exame.

Que o alumnado adquira capacidade e rapidez para responder con éxito ás preguntas do exame.

Dirixido a :

Xefes/as de proxecto noveis, membros de equipos de proxecto, interesados/as en adquirir coñecementos fundamentais para a xestión de proxectos.

Perfil do docente :

Formador acreditado por PMI.

 • Duración :
  40 horas
 • Metodoloxía :
  Presencial
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • PMI
 • Beneficios :
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas

INTRODUCIÓN

 • Conceptos xerais
 • Contorno do proxecto
 • Papel do director/a do proxecto

XESTIÓN DA INTEGRACIÓN DO PROXECTO

 • Introdución
 • Desenvolver a acta de constitución do proxecto
 • Desenvolver o plan para a dirección do proxecto
 • Dirixir e xestionar o traballo do proxecto
 • Xestionar o coñecemento do proxecto
 • Monitorización e control do traballo do proxecto
 • Realizar o control integrado de cambios
 • Pechar o proxecto ou a fase

XESTIÓN DO ALCANCE DO PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión do alcance
 • Reunir requirimentos
 • Definir o alcance
 • Crear o EDT
 • Validar o alcance
 • Controlar o alcance

XESTIÓN DO CRONOGRAMA DO PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión do cronograma
 • Definir as actividades
 • Secuenciar as actividades
 • Estimar a duración das actividades
 • Desenvolver o cronograma
 • Controlar o cronograma

XESTIÓN DO CUSTO DO PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión dos custos
 • Estimar os custos
 • Determinar o orzamento
 • Controlar os custos

XESTIÓN DA CALIDADE DO PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión da calidade
 • Xestionar a calidade
 • Controlar a calidade

XESTIÓN DE RECURSOS DO PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión dos recursos
 • Estimar os recursos das actividades
 • Adquirir os recursos
 • Desenvolver o equipo
 • Xestionar o equipo
 • Controlar os recursos

XESTIÓN DAS COMUNICACIÓNS DO PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión das comunicacións
 • Xestionar as comunicacións
 • Monitorizar as comunicacións

XESTIÓN DOS RISCOS DO PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión de riscos
 • Identificar riscos
 • Realizar a análise cualitativa dos riscos
 • Realizar a análise cuantitativa dos riscos
 • Planificar as respostas ós riscos
 • Implementar as respostas ós riscos
 • Supervisar os riscos

XESTIÓN DE ADQUISICIÓNS DE PROXECTO

 • Introdución
 • Planificar a xestión das adquisicións
 • Efectuar as adquisicións
 • Controlar as adquisicións

XESTIÓN DA PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS

 • Introdución
 • Identificar as partes interesadas no proxecto
 • Planificar a participación das partes interesadas
 • Xestionar a participación das partes interesadas
 • Supervisar a participación das partes interesadas