Administración de bases de datos MySQL « Atrás
Tipo de edición Edición única mañá (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Presencial
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 27/01/2020
Data fin 14/02/2020
Certificación oficial Si
Exame MySQL 5.7 Database Administrator-1Z0-888
Nº inscritos 73
Datos da edición
 • Período de inscrición : 10/12/2019 - 03/01/2020
 • Proba de selección : 09/01/2020 (11:00)
 • Horario : De luns a venres de 09:30 a 13:30 horas.
 • Número de prazas : 16 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 27/01/2020 - 14/02/2020
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

Este programa formativo prepara ao alumnado cos coñecementos e habilidades necesarias para poder instalar, configurar e administrar MySQL  Server de maneira profesional, configurar replicación e seguridade, realizar  backups de bases de datos e  tunning de rendemento e configurar parámetros de seguridade en bases de datos MySQL. 
 
Ao longo da formación o alumnado recibirá os coñecementos necesarios para instalar unha base de datos MySQL, crear e executar estratexias de copia de seguridade,  particionar a base de datos, xestionar os seus usuarios, crear procedementos almacenados,  triggers, vistas, establecer limitacións en recursos, controis de acceso, etc.

Obxectivos :

Ao final da formación o alumnado saberá:

 • Describir a arquitectura de MySQL
 • Actualizar MySQL
 • Configurar opcións en tempo de execución
 • Avaliar tipos de datos para mellorar o  performance
 • Entender o almacenamento  InnoDB
 • Realizar  backup e operacións de restauración

O alumnado estará en disposición dos coñecementos recomendados para a superación dos exames de certificación oficial 1 Z0-888 - MySQL 5.7  Database  Administrator, requiridos para a obtención da credencial oficial  OCP,  Oracle  Certified  Professional, MySQL 5.7  Database  Administrator. 

Dirixido a :

Este curso está dirixido a aquelas persoas que queiran aprender a administrar a base de datos MySQL, para converterse nun/nunha administrador/a da base de datos open source máis popular. 

Recomendable nivel medio-alto de compresión lectora en ingles.

Perfil do docente :

Os nosos/as formadores/as son persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais do fabricante (neste caso ORACLE) para impartir estes cursos e pasaron con éxito as probas de formación de  formadores/as.

 • Duración :
  60 horas
 • Metodoloxía :
  Presencial
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • MySQL
 • Beneficios :
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 10 horas

Módulo 1: Fundamentos de MySQL 

 • Introdución a MySQL
 • MySQL  Server e Cliente 
 • Fundamentos de Bases de Datos 
 • Deseño de Bases de Datos 
 • Tipos de Táboas de Datos 
 • Creación de Táboas e Bases de Datos 
 • Consultas básicas 
 • Mantemento de Táboas e Bases de Datos 
 • Manipulación de Datos de Táboas 
 • Funcións
 • Exportación e Importación de Datos 
 • Join de Táboas 
 • Subconsultas a Táboas
 • Ferramentas de Interface gráfica de Usuario MySQL 
 • Información adicional 
 • Conclusión

Módulo 2: MySQL para administradores de bases de datos

 • Introdución 
 • Arquitectura de MySQL
 • Administración do Sistema
 • Configuración do Servidor
 • Clientes/as e Ferramentas de MySQL
 • Tipos de Datos
 • Obtención de Metadatos
 • Transaccións e bloqueo
 • Motores de almacenamento
 • Particionado 
 • Xestión de usuarios
 • Seguridade 
 • Mantemento de táboas 
 • Exportación e importación de datos
 • Programación Inside MySQL
 • Copia de seguridade e recuperación
 • Replicación
 • Introdución a  tunning de rendemento 
 • Conclusión