Analista de Datos Cloudera - Virtual « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Virtual
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 20/06/2019
Data fin 05/07/2019
Certificación oficial Si
Exame CCA Data Analyst (CCA159)
Nº inscritos 75
Datos da edición
 • Período de inscrición : 09/05/2019 - 23/05/2019
 • Proba de selección : 28/05/2019 (16:00)
 • Horario : De luns a venres de 16:30 a 20:30 horas.
 • Número de prazas : 20 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 20/06/2019 - 05/07/2019
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

O curso céntrase en Apache Pig, Apache Hive e Cloudera Impala, e ten como obxectivo ensinar aos alumnos para aplicar análises de datos tradicionais e obter a habilidade de xestionar as ferramentas de intelixencia de negocio para o Big Data. Cloudera presenta os datos das ferramentas que os profesionais necesitan para acceder, manipular, transformar e analizar conxuntos de datos complexos utilizando SQL e linguaxes de scripting similares.

Apache Hive fai que os datos multi-estruturados sexan accesibles para os analistas, administradores de bases de datos, e outras persoas sen coñecementos de programación Xava. Apache Pig aplica os fundamentos de linguaxes de scripting familiares para o clúster Hadoop. Cloudera Impala permite, en tempo real, a análise interactiva dos datos almacenados en Hadoop a través dunha contorna de SQL nativo

Obxectivos :

Ao finalizar a formación, o participante saberá:

· O xeito na que o ecosistema open source de ferramentas Big Data aborda desafíos que non poden abarcar os RDBMSs tradicionais
· Uso de Apache Hive e Apache Impala para proporcionar acceso mediante o uso de SQL aos datos
· A sintaxe e os formatos de datos que utilizan Hive e Impala, incluíndo as funcións e as subconsultas
· Crear, modificar e borrar táboas, vistas e bases de datos; cargar datos; e gardar os resultados en consultas
· Crear e usar particiones e diferentes tipos de arquivos
· Combinar dous ou máis datasets co uso de JOIN ou UNION, segundo sexa conveniente
· Comprensión detallada das funcións analíticas e as funcións de fiestra e uso de ambas
· Almacenar e consultar estruturas de datos complexas ou anidadas
· Procesar e analizar datos semi-estructurados ou non estructurados
· Técnicas para a optimización das consultas en Hive e Impala
· Estender as capacidades de Hive e Impala coa utilización de parámetros, formatos personalizados de arquivos, SerDes e scripts externos
· Determinar se Hive, Impala, un RDBMS ou unha combinación de todos eles é o mellor para unha tarefa determinada

Exame de certificación incluído:
CCA Data Analyst (CCA159)

Dirixido a :

Curso dirixido a analistas de datos, especialistas en intelixencia de negocio, desarrolladores, arquitectos de sistemas e administradores de bases de datos. Requírense coñecementos de SQL e estar familiarizado con comandos de Linux. Aínda que non é obrigatorio, recoméndase o manexo dalgunha linguaxe de scripting ( Bash scripting, Perl, Python, Ruby). Non son necesarios coñecementos de Hadoop.

É necesario ter a capacidade de ler textos técnicos en inglés.

Perfil do docente :

O noso equipo de formación está composto por persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais do fabricante (neste caso Cloudera) para impartir estes cursos.

 • Duración :
  48 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Cloudera
 • Beneficios :
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas

Introdución

Hadoop Basics
• Por que Hadoop?
• Aspectos xerais de Hadoop
• Almacenamento de datos: HDFS
• Procesamento de datos distribuído: YARN, MapReduce e Spark
• Procesamento e análise de datos: Hive e Impala
• Integración de datos: Sqoop
• Outras ferramentas de datos de Hadoop
• Explicación do escenario con exercicios

Introdución a Hive e Impala
• Que é Hive?
• Que é Impala?
• Por que usar Hive e Impala?
• Esquema e almacenamento de datos
• Comparación entre as bases de datos Hive e as tradicionais
• Casos de uso

Consultas con Hive e Impala
• Táboas e bases de datos
• Sintaxis básica nas consultas Hive e Impala
• Tipos de datos
• Tocar emprego para realizar consultas
• Emprego de Beeline (Shell of Hive)
• Emprego da Concha de Impala

Operadores comúns e funcións integradas
• Operadores
• Funcións escalares
• Funcións de agregación

Almacenamento de datos
• Almacenamento de datos
• Creación de bases de datos e táboas
• Carga de datos
• Alteración de bases de datos e táboas
• Simplificación de consultas con vistas
• Almacenamento dos resultados das consultas

Almacenamento e rendemento de datos
• Táboas de particionamento
• Carga de datos en táboas particionadas
• Cando empregar o particionamento
• Elección do formato de almacenamento
• Xestión de metadatos
• Control de acceso a datos

Traballar con varios conxuntos de datos
• UNIÓN e Xuntanza
• Xestión de valores nulos en xuntanzas
• Unións avanzadas

Funcións analíticas e funcións de fiestras
• Utilización de funcións analíticas comúns
• Outras funcións analíticas
• Ventás deslizantes

Datos complexos
• Datos complexos con Hive
• Datos complexos con Impala

Análise de texto
• Uso de expresións regulares
• Procesamento de texto con SerDes en Hive
• Análise de sentimentos e n-gramos

Optimización de colmea
• Realización das consultas
• Bucketing
• Indexación de datos
• Hive at Spark

Optimización do impala
• Realización de consultas
• Mellorar o rendemento de Impala

Ampliando Hive e Impala
• Personalizar SerDes e formatos de ficheiro en Hive
• Transformación de datos con scripts personalizados en Hive
• Funcións definidas polo usuario
• Consultas parametrizadas

Elección da mellor opción
• Comparación entre as bases de datos MapReduce, Hive, Impala e relacional
• ¿Cal elixir?

Conclusión