Introdución ás bases de datos relacionais - Teleformación « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Teleformación
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 29/10/2019
Data fin 13/12/2019
Certificación oficial Si
Exame 1Z1-006 Oracle Database Foundations
Nº inscritos 153
Datos da edición
 • Período de inscrición : 07/10/2019 - 20/10/2019
 • Proba de selección : 22/10/2019 (10:00)
 • Horario : Aproximadamente 13 horas de traballo semanal, sen horario fixo.
 • Número de prazas : 50 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 29/10/2019 - 13/12/2019
 • Criterios de selección :
  • Proba previa técnica

Este curso ten por obxecto presentar aos participantes nos conceptos esenciais do mundo das bases de datos  relacionales. 

O curso dá a coñecer aos estudantes a terminoloxía das bases de datos  relacionales, así como os conceptos de modelado de datos, a elaboración de  Diagramas Entidade-Relación ( EDR) e o  mapeo destes. Ao longo do curso os alumnos utilizarán a ferramenta  SQL  Developer Data  Modeler de  Oracle para construír  diagramas  EDR e empregarán a linguaxe  SQL para interactuar e manipular datos dunha base de datos. 

Para o desenvolvemento dos exercicios prácticos do curso, o alumnado contará con acceso ao contorno  Oracle  Application  Express. Mediante o desenvolvemento técnicas de aprendizaxe baseadas no desenvolvemento de proxectos, o alumnado creará e traballará con proxectos que lles retarán a deseñar, implementar, e presentar unha solución de base de datos para unha empresa ou organización

Obxectivos :

Unha vez finalizada a formación, o alumando estará en disposición dos coñecementos fundamentais achega do deseño, planificación e implementación dunha base de datos  relacional.
 
O presente curso prepara ás persoas asistentes para a consecución da titulación oficial como  Oracle  Database  Foundations  Certified Junior  Associate unha vez superado o exame requirido para ese efecto.

Dirixido a :

Este curso está dirixido a aquelas persoas que desexen aprender as técnicas e ferramentas fundamentais e necesarias para o deseño, implementación e tratamento de información dunha base de datos. 
 
Para un correcto aproveitamento do curso é recomendable que as persoas interesadas dispoñan de coñecementos mínimos matemáticos, en lóxica e resolución analítica de problemas. 

Perfil do docente :

O equipo da empresa formadora está composto por persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica neste campo. O profesorado dispón das certificacións oficiais requiridas por Oracle para impartir este curso e pasou con éxito as probas de formación de formadores.

 • Duración :
  90 horas
 • Metodoloxía :
  Teleformación
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Oracle Corporation
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 10 horas

1. Introdución
a. Introdución do curso
b. Introdución a bases de datos
c. Tipos de modelos de bases de datos
d. Requisitos empresariais
 
2. Bases de datos e modelado de datos
a. Bases de datos relacionais
b. Modelos de datos físicos e conceptuais
c. Entidades e atributos
d. Identificadores únicos
e. Relacións
f. Modelo de entidade de relación
 
3. Modificador de datos de Oracle SQL Developer
a. Programador de Oracle SQL
b. Converte un modelo lóxico nun modelo relacional
 
4. Mapeo de modelos físicos
a. Mapeo de entidades e atributos
b. Mapeo de chaves primarias e estranxeiras
 
5. Introdución a SQL
a. Introdución a Oracle Application Express
b. SQL
c. DDL
d. DML
e. TCL
f. Retorno de datos mediante SELECT
g. Restrición de datos mediante WHERE
h. Clasificación de datos mediante ORDER BY
i. Unión de táboas mediante JOIN