Dirección de proxectos PMP « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Presencial
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 17/06/2019
Data fin 28/06/2019
Certificación oficial Si
Exame PMP de PMI
Nº inscritos 98
Datos da edición
 • Período de inscrición : 22/05/2019 - 03/06/2019
 • Proba de selección : 05/06/2019 (16:30)
 • Horario : De luns a venres de 16:30 a 20:30 horas.
 • Número de prazas : 20 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 17/06/2019 - 28/06/2019
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

Nas empresas o desenvolvemento de estratexias é fundamental para a consecución dos obxectivos. Non obstante, moitas empresas non logran desenvolver estas estratexias de xeito satisfactorio, é dicir a necesidade de ter persoas certificadas na división de xestión de proxectos para lograr o seu logro a través do desenvolvemento de proxectos e apoiar estes obxectivos estratéxicos. A certificación PMP é a acreditación profesional máis recoñecida no mundo da xestión de proxectos. É a credencial que indica que posúe coñecementos sólidos no desenvolvemento de boas prácticas de xestión de proxectos. Este curso prepara ao alumnado para o exame correspondente á 6ª edición que está dispoñible dende marzo de 2018, e se quere pode ser examinado en castelán.

Obxectivos :

Que o alumnado coñeza os conceptos relacionados coa xestión de proxectos e o ambiente que poida influír na xestión dun proxecto. Que coñeza os procesos implicados na xestión de proxectos, o resultado destes, a información necesaria e as ferramentas e técnicas máis populares que se poden empregar na execución de cada un deles. Que aplique os conceptos no desenvolvemento de exercicios prácticos. Que coñeza os dominios, coñecementos e habilidades definidos no Esquema de contido de exame PMP® establecido polo Project Management Institute e que se evalúan no exame. Que adquira habilidade e velocidade para responder con éxito ás preguntas do exame.

Dirixido a :

Está dirixido a aquelas persoas directoras de proxecto que teñan experiencia e desexen formalizar os seus coñecementos pasando o exame PMP.

Perfil do docente :

A docente participou e dirixiu equipos de desenvolvemento de proxectos que implican o seu coñecemento en sistemas de información e análise de negocios. A súa traxectoria profesional desenvolveuse principalmente en Bos Aires e en España, como asesora de empresas de servizos e participando na xestión de empresas privadas de formación oficial e tamén como formadora.

Actualmente é Xerente de Formación en Tecnofor.

Máis de 25 anos en:

 • Xestión en empresas de formación privada e oficial
 • Selección, avaliación e formación de persoal directivo, administrativo, comerciais e instrutores/as.
 • Desenvolvemento de produtos
 • Formación en áreas de xestión e información.
 • Asesoramento administrativo económico-financeiro para empresas de diferentes sectores.

Certificacións:

 • ITIL Expert
 • Trainer Certificado en ITIL
 • Trainer Certificado en PRINCE2
 • Trainer Certificado en CMDB
 • COBIT: Authorized Certified Trainer
 • PECB ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager
 • Duración :
  40 horas
 • Metodoloxía :
  Presencial
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • PMI
 • Beneficios :
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas

Módulos:

 1. Introdución
 2. Guía PMBOK
 3. Procesos de xestión de proxectos
 4. Xestión da integración
 5. Xestión do alcance
 6. Xestión do tempo
 7. Xestión de custos
 8. Xestión da calidade
 9. Xestión de recursos humanos
 10. Xestión de comunicacións
 11. Xestión de riscos
 12. Xestión de compras
 13. Xestión de partes interesadas
 14. Responsabilidade social e profesional