Introdución ás bases de datos relacionais - Teleformación « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Teleformación
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 29/10/2019
Data fin 13/12/2019
Certificación oficial Si
Exame 1Z1-006 Oracle Database Foundations
Nº inscritos 182
Datos da edición
 • Período de inscrición : 07/10/2019 - 20/10/2019
 • Proba de selección : 22/10/2019 (10:00)
 • Número de prazas : 64 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 29/10/2019 - 13/12/2019
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

Este curso ten por obxecto presentar aos participantes nos conceptos esenciais do mundo das bases de datos  relacionales. 

O curso dá a coñecer aos estudantes a terminoloxía das bases de datos  relacionales, así como os conceptos de modelado de datos, a elaboración de  Diagramas Entidade-Relación ( EDR) e o  mapeo destes. Ao longo do curso os alumnos utilizarán a ferramenta  SQL  Developer Data  Modeler de  Oracle para construír  diagramas  EDR e empregarán a linguaxe  SQL para interactuar e manipular datos dunha base de datos. 

Para o desenvolvemento dos exercicios prácticos do curso, o alumnado contará con acceso ao contorno  Oracle  Application  Express. Mediante o desenvolvemento técnicas de aprendizaxe baseadas no desenvolvemento de proxectos, o alumnado creará e traballará con proxectos que lles retarán a deseñar, implementar, e presentar unha solución de base de datos para unha empresa ou organización

Obxectivos :

Unha vez finalizada a formación, o alumando estará en disposición dos coñecementos fundamentais achega do deseño, planificación e implementación dunha base de datos  relacional.
 
O presente curso prepara ás persoas asistentes para a consecución da titulación oficial como  Oracle  Database  Foundations  Certified Junior  Associate unha vez superado o exame requirido para ese efecto.

Dirixido a :

Este curso está dirixido a aquelas persoas que desexen aprender as técnicas e ferramentas fundamentais e necesarias para o deseño, implementación e tratamento de información dunha base de datos. 
 
Para un correcto aproveitamento do curso é recomendable que as persoas interesadas dispoñan de coñecementos mínimos matemáticos, en lóxica e resolución analítica de problemas. 

Perfil do docente :

O equipo da empresa formadora está composto por persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica neste campo. O profesorado dispón das certificacións oficiais requiridas por Oracle para impartir este curso e pasou con éxito as probas de formación de formadores.

 • Duración :
  90 horas
 • Metodoloxía :
  Teleformación
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Oracle Corporation
 • Beneficios :
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 10 horas

1. Introdución

 • Introdución do curso
 • Introdución a bases de datos
 • Tipos de modelos de bases de datos
 • Requisitos empresariais

 2. Bases de datos e modelado de datos

 • Bases de datos relacionais
 • Modelos de datos físicos e conceptuais
 • Entidades e atributos
 • Identificadores únicos
 • Relacións
 • Modelo de entidade de relación

 3. Modificador de datos de Oracle SQL Developer

 • Programador de Oracle SQL
 • Converte un modelo lóxico nun modelo relacional

4. Mapeo de modelos físicos

 • Mapeo de entidades e atributos
 • Mapeo de chaves primarias e estranxeiras

 
5. Introdución a SQL

 • Introdución a Oracle Application Express
 • SQL
 • DDL
 • DML
 • TCL
 • Retorno de datos mediante SELECT
 • Restrición de datos mediante WHERE
 • Clasificación de datos mediante ORDER BY
 • Unión de táboas mediante JOIN