Instalación, configuración e xestión de VMware vSphere v6.7 « Atrás
Tipo de edición Edición única tarde (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Presencial
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 02/03/2020
Data fin 17/03/2020
Certificación oficial Si
Exame vSphere 6.7 Foundations Exam 2019 - Exam 2V0-01.19
Nº inscritos 74
Datos da edición
 • Período de inscrición : 30/01/2020 - 12/02/2020
 • Proba de selección : 17/02/2020 (17:00)
 • Horario : De luns a xoves de 16:30 a 20:30 horas.
 • Número de prazas : 16 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 02/03/2020 - 17/03/2020
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

O presente curso oficial de VMware® céntrase na instalación, configuración e xestión de VMware® vSphere 6.7, que inclúe VMware® ESXi™ 6.57e VMware® vCenter Server 6.7. O curso prepara para administrar unha infraestrutura de vSphere para unha organización de calquera tamaño. Trátanse os fundamentos para a maioría doutras tecnoloxías de VMware® no centro de datos definido por software.

Tras a realización do curso, os/as asistentes estarán preparados/as para facer fronte á certificación como vSphere 6.7 Foundations Exam 2019 - Exam 2V0-01.19

Obxectivos :

Ao finalizar o curso o alumnado será capaz de:

 • Describir o centro de datos definido por software.
 • Explicar os compoñentes de vSphere e a súa función na infraestrutura.
 • Implementar un host ESXi.
 • Implementar VMware vCenter® Server Appliance™.
 • Utilizar unha biblioteca de contido local, como un almacén ISO, e implementar unha máquina virtual.
 • Describir a arquitectura do servidor vCenter.
 • Utilizar vCenter Server para administrar un host ESXi.
 • Configurar e xestionar a infraestrutura vSphere con VMware Host Client™ e VMware vSphere Web Client.
 • Describir as redes virtuais con switches estándar vSphere.
 • Configurar as políticas estándar do switch.
 • Utilizar vCenter Server para administrar diferentes tipos de almacenamento de host: VMware vSphere ® VMFS, NFS, iSCSI e RDM
 • Examinar as características e funcións de Fiber Channel e VMware VSAN™.
 • Manexar máquinas virtuais, persoais, clons e instantáneas.
 • Crear, clonar e despregar unha vApp.
 • Describir e utilizar a biblioteca de contido.
 • Migrar máquinas virtuais con VMware vSphere vMotion®.
 • Utilizar VMware vSphere Storage vMotion® para migrar o almacenamento de máquinas
 • Virtuais.
 • Supervisar o uso dos recursos e xestionar grupos de recursos.
 • Usar esxtop para identificar e resolver problemas de rendemento.
 • Discutir a arquitectura de agrupación industrial de alta dispoñibilidade VMware vSphere HA.
 • Configurar vSphere HA.
 • Manexar vSphere HA e VMware vSphere Fault Tolerance.
 • Utilizar VMware vSphere™ replicación e VMware vSphere™ Data Protection para replicar máquinas virtuais e levar a cabo a recuperación de datos.
 • Utilizar agrupacións industriais VMware vSphere Distributed Resource Scheduler™ para mellorar a escalabilidade de host.
 • Utilizar VMware vSphere Update Manager™ para aplicar os parches e resolver problemas básicos de ESXi, de máquinas virtuais e das operacións de vCenter Server.
 •  VMware vSphere: Install, Configure, Manage
 • Utilizar ferramentas básicas de resolución de incidencias e situar os arquivos de rexistro relevantes.
 • Utilizar vSphere Syslog Collector
Dirixido a :

Este curso está dirixido a profesionais TI que desexen adquirir os coñecementos necesarios para administrar unha infraestrutura de VMware vSphere 6.7 para unha organización de calquera tamaño, en concreto:

 • Administradores/as de Sistemas
 • Enxeñeiros/as de Sistemas

Para un correcto aproveitamento do curso requírese que os asistentes dispoñan de coñecementos e experiencia na administración de sistemas operativos Windows e Linux, e dispoñer dos coñecementos equivalentes á certificación VCA- DCV.

Recomendable ter coñecemento nivel medio comprensión lectora de ínguas.

Perfil do docente :

Os nosos formadores e formadoras son persoas con máis de 5 años de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais do fabricante (neste caso VMware ) para impartir estes cursos e pasaron con éxito as probas de formación de formadores.

 • Duración :
  40 horas
 • Metodoloxía :
  Presencial
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • VMware
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas
 1. Introdución
 2. Introdución a vSphere e o centro de datos definido por software
 3. Creación de máquinas virtuais
 4. vCenter Server
 5. Configuración e administración de redes virtuais
 6. Configuración e administración de almacenamento virtual
 7. Administración de máquinas virtuais
 8. Xestión de Recursos e Monitoraxe
 9. vSphere HA, vSphere Fault Tolerance e protección de datos
 10. vSphere DRS
 11. vSphere Update Manager
 12. Resolución de incidencias