Administración Big Data Cloudera - Virtual « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Virtual
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 03/06/2019
Data fin 18/06/2019
Certificación oficial Si
Exame Cloudera CCA131 - CCA Administrator Exam
Nº inscritos 81
Datos da edición
 • Período de inscrición : 26/04/2019 - 06/05/2019
 • Proba de selección : 09/05/2019 (12:05)
 • Horario : De luns a venres de 09:30 a 13:30 horas.
 • Número de prazas : 20 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 03/06/2019 - 18/06/2019
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

O curso de administrador de Cloudera para Apache  Hadoop ofrece un coñecemento global de todos os pasos necesarios para operar e manter un clúster Hadoop. Desde a instalación e a configuración ata o balanceo de carga e  tuning, este curso é a mellor preparación para os administradores de Cloudera que deben afrontar os desafíos do mundo real.

Obxectivos :

Ao finalizar a formación, o participante saberá:

 • Funcións de  Cloudera  Manager que facilitan a xestión de  clústeres, agregación de  logs, xestión de configuración, administración de recursos, informes, alertas e administración de servizos
 • Fundamentos da arquitectura de  YARN,  MapReduce,  Spark e  HDFS
 • Determinar o hardware e a infraestrutura correctos para o clúster
 • Configuración e despregamento do clúster necesarios para integralo no data center
 • Como cargar datos no clúster desde arquivos xerados  dinámicamente mediante  Flume e desde RDBMS utilizando Sqoop
 • Configurar  FairScheduler para proporcionar acordos de nivel de servizo para varios usuarios dun
 • clúster
 • Mellores prácticas para preparar e manter Apache  Hadoop en produción
 • Trouleshooting, diagnóstico,  tinning e resolución de problemas en  Hadoop
Dirixido a :

Este curso oficial diríxese a Administradores de Sistemas e a todo o persoal que sexa responsable da xestión de clústers Apache Hadoop en contornos de Produción ou Desenvolvemento.
 
Este curso está deseñado para persoas cun nivel básico de coñecementos na administración de sistemas Linux. Non é necesario ter un coñecemento previo de  Hadoop.

É necesario ter a capacidade de ler textos técnicos en inglés.

Perfil do docente :

O noso equipo de formación son persoas con máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais do fabricante (neste caso Cloudera) para impartir estes cursos. 

 • Duración :
  48 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Cloudera
 • Beneficios :
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas
 • Introdución
 • Historia de Apache Hadoop
 • Instalación do Clúster Hadoop
 • O Hadoop Distributed File System (HDFS)
 • MapReduce e Spark en YARN
 • Configuración de Hadoop e rexistros de Daemon
 • Obtención de datos en HDFS 
 • Planificación dun clúster Hadoop
 • Instalación e configuración de Hive, Pig e Impala
 • Clientes Hadoop incluídos en Hue
 • Configuración avanzada dun clúster
 • Seguridade Hadoop
 • Xestión de recursos
 • Mantemento dun clúster
 • Solución de problemas e monitoraxe dun clúster
 • Conclusión