Científico/a de datos Big Data Cloudera (virtual) « Atrás
Tipo de edición Edición única tarde (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Virtual
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 25/05/2020
Data fin 12/06/2020
Certificación oficial Non
Nº inscritos 176
Datos da edición
 • Período de inscrición : 27/04/2020 - 06/05/2020
 • Proba de selección : 12/05/2020 (16:00)
 • Horario : De luns a venres de 16:30 a 20:30 horas.
 • Número de prazas : 20 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 25/05/2020 - 12/06/2020
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica telemática

Os/As data scientists son os/as encargados/as de construír plataformas de información para proporcionar unha visión profunda e responder a preguntas previamente inimaxinables. Spark e Hadoop están a transformar a forma de traballar dos/as data scientists ao permitir a análise de datos interactivos e iterativos a escala.

Aprenda como Spark e Hadoop permiten aos/ás científicos/as de datos axudar ás empresas a reducir custos, aumentar os beneficios, mellorar os produtos, reter clientes e identificar novas oportunidades.

Este curso axuda aos/ás participantes a comprender o que fan os/as data scientists, os problemas que resolven e as ferramentas e técnicas que utilizan. A través de simulacións na clase, os/as participantes aplican os métodos de data science aos retos do mundo real en diferentes industrias e, en última instancia, prepáranse para as funcións de data scientist no campo.

Obxectivos :

Ao finalizar a formación, o/a participante saberá utilizar:

 • Apache Spark 2 para Data Science e machine learning en fluxos de traballo a escala
 • Spark SQL e Dataframes para traballar con datos estruturados
 • MLlib, a librería de Spark para machine learning
 • PySpark, a API de Python para Spark
 • Sparklyr, unha interface de R compatible con dplyr para Spark
 • O Cloudera Data Science Workbench (CDSW)
 • Outros compoñentes do ecosistema Hadoop: HDFS, Hive, Impala e Hue
Dirixido a :

O curso de científico/a de datos está dirixido a enxeñeiros/as de datos e desenvolvedores/as con coñecementos básicos en Data Science e machine learning, así como, para científicos/as de datos que traballaron con Python ou R para pequenos conxuntos de datos nunha única máquina e necesitan escalalo a conxuntos de datos máis grandes en sistemas distribuídos.

O alumnado debe ter coñecementos básicos en Python ou R e experiencia con análise de datos ou modelos de machine learning. Non se requiren coñecementos en Hadoop ou Spark.

Recomendable ter coñecemento nivel medio comprensión lectora de inglés.

Perfil do docente :

O persoal docente ten máis de 5 anos de experiencia en áreas de alta especialización técnica nos ámbitos de aplicación. Dispoñen das certificacións oficiais do fabricante (neste caso Cloudera)para impartir estes cursos.

 • Duración :
  60 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • Cloudera
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 10 horas

Introdución

Data Science

 • Que fan os data scientists, ferramentas e procesos que utilizan

Cloudera Data Science Workbench

 • Introdución
 • Como se utiliza?

Caso de estudo

 • Explicación e análise do caso
 • Uso de Hue

Apache Spark

 • Como traballa Apache Spark e que capacidades nos ofrece
 • Que formatos de ficheiros populares pode usar Spark para almacenar datos
 • Que linguaxes de programación podes utilizar para traballar con Spark
 • Como empezar a utilizar PySpark e sparklyr
 • Como comparar PySpark e sparklyr

Machine Learning

 • Que é machine learning?
 • Algúns conceptos e termos importantes
 • Diferentes tipos de algoritmos
 • Librerías que se utilizan

Apache Spark MLlib

 • Que capacidades de machine learning proporciónanos MLlib
 • Como crear, validar e utilizar modelos de machine learning con MLlib

Execución de traballos Apache Spark

 • Como un traballo de Spark se compón dunha secuencia de transformacións seguida dunha acción
 • Como Spark utiliza a execución lenta
 • Como Spark divide os datos entre as particións
 • Como executa Spark operacións limitadas e grandes
 • Como Spark executa un traballo en tarefas e fases

Conclusión