Dirección de proxectos - PMP « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Presencial
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 11/11/2019
Data fin 22/11/2019
Certificación oficial Si
Exame PMP de PMI
Nº inscritos 54
Datos da edición
 • Período de inscrición : 17/10/2019 - 27/10/2019
 • Proba de selección : 29/10/2019 (10:00)
 • Horario : De luns a venres de 09:30 a 13:30 horas.
 • Número de prazas : 20 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 11/11/2019 - 22/11/2019
 • Criterios de selección :
  • Proba previa técnica

Nas empresas o desenvolvemento de estratexias é fundamental para a consecución dos obxectivos. Non obstante, moitas empresas non logran desenvolver estas estratexias de xeito satisfactorio, é dicir a necesidade de ter persoas certificadas na división de xestión de proxectos para lograr o seu logro a través do desenvolvemento de proxectos e apoiar estes obxectivos estratéxicos.

A certificación PMP é a acreditación profesional máis recoñecida no mundo da xestión de proxectos. É a credencial que indica que posúe coñecementos sólidos no desenvolvemento de boas prácticas de xestión de proxectos.

Este curso prepara aos alumnos para o exame correspondente á 6ª edición que estará dispoñible dende marzo de 2018, se quere ser examinado en castelán.

Obxectivos :
 • Que o alumnado coñeza os conceptos relacionados coa xestión de proxectos e  a contorna  que poida influír na xestión dun proxecto
 • Que o alumnado coñeza os procesos implicados na xestión de proxectos, o resultado destes, a información necesaria e as ferramentas e técnicas máis populares que se poden empregar na execución de cada un deles
 • Que o alumnado aplique os conceptos no desenvolvemento de exercicios prácticos
 • Que o alumnado coñeza os dominios, coñecementos e habilidades definidos no Esquema de contido de exame PMP establecido polo Project Management Institute e que se avalían no exame
 • Que o alumnado adquira habilidade e velocidade para responder con éxito ás preguntas do exame
Dirixido a :

Está dirixido a aquelas persoas directoras de proxectos que teñan experiencia e desexen formalizar os seus coñecementos pasando o exame PMP.

Perfil do docente :

A docente participou e dirixiu equipos de desenvolvemento de proxectos que implican o seu coñecemento en sistemas de información e análise de negocios. A súa traxectoria profesional desenvolveuse principalmente en Bos Aires e en España, como asesora de empresas de servizos e participando na dirección de empresas privadas de formación oficial e tamén como formadora.

Actualmente é Training Manager  en Tecnofor.

Máis de 25 anos en

 • Xestión en empresas de formación de ensino privado e oficial
 • Como seleccionadora, avaliadora y capacitadora de persoal directivo, administrativo, comercial e instrutor
 • Desenvolvemento de produtos
 • Formadora en áreas de xestión e informáticas
 • Como asesora administrativa económica-financeira para empresas de diferentes sectores

Certificacións:

 • ITIL Expert
 • Trainer Certificado en ITIL
 • Trainer Certificado en PRINCE2
 • Trainer Certificado en CMDB
 • COBIT: Authorized Certified Trainer
 • PECB ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager
 • Duración :
  40 horas
 • Metodoloxía :
  Presencial
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • PMI
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas

Módulo 1: Introdución

 • Que é un proxecto
 • Traballo operativo
 • Que é a dirección de proxectos
 • Restricións dun proxecto
 • Factores críticos de éxito e criterios de Aceptación
 • Enfoque da xestión de proxectos
 • PMO
 • Factores ambientais
 • Activos
 • Gobernabilidade
 • Ciclo de vida dun proxecto
 • Ciclo de vida dun produto
 • Director de proxecto
 • Interesados

Módulo 2: PMBOK  Guide

 • Estrutura da norma
 • Propósito
 • Definición e estrutura dun proceso
 • Tipos de procesos
 • Grupos de proceso
 • Interacción dos grupos de procesos
 • Áreas de coñecemento

Módulo 3: Procesos de dirección de proxectos

 • Grupo de procesos de inicio
 • Grupo de proceso de planificación
 • Grupo de procesos de execución
 • Grupo de procesos de seguimento e control
 • Grupo de procesos de peche

Módulo 4: Xestión da integración

 • Desenvolver a acta de constitución
 • Desenvolver o plan de dirección do proxecto
 • Dirixir e xestionar o traballo do proxecto
 • Monitorizar e controlar o traballo do proxecto
 • Realizar o control de cambios integrado
 • Pechar do proxecto ou fase

Módulo 5: Xestión do alcance

 • Planificar a xestión do alcance
 • Recompilar requisitos
 • Definir alcance
 • Crear  EDT
 • Validar o alcance
 • Controlar o alcance

Módulo 6: Xestión do tempo

 • Planificar a xestión do cronograma
 • Definir as actividades
 • Secuenciar as actividades
 • Estimar os recursos das actividades
 • Estimar a duración das actividades
 • Desenvolver o cronograma
 • Controlar o cronograma

Módulo 7: Xestión do custo

 • Planificar a xestión dos custos
 • Estimar os custos
 • Determinar o orzamento
 • Controlar os custos

Módulo 8: Xestión da calidade

 • Planificar a xestión da calidade
 • Asegurar a calidade
 • Controlar a calidade

Módulo 9: Xestión dos recursos humanos

 • Planificar a xestión dos recursos humanos
 • Adquirir o equipo do proxecto
 • Desenvolver o equipo do proxecto
 • Dirixir o equipo do proxecto

Módulo 10: Xestión da comunicación

 • Planificar a xestión da comunicación
 • Xestionar as comunicacións do proxecto
 • Controlar as comunicacións

Módulo 11: Xestión de riscos

 • Planificar a xestión de risco
 • Identificar os riscos
 • Realizar unha análise cualitativa dos riscos
 • Realizar unha análise cuantitativa dos riscos
 • Planificar a resposta aos riscos
 • Control de riscos

Módulo 12: Xestión das adquisicións

 • Planificar a xestión das adquisicións
 • Efectuar as adquisicións
 • Controlar as adquisicións
 • Pechar as adquisicións

Módulo 13: Xestión dos interesados

 • Identificar os interesados
 • Planificar a xestión dos interesados
 • Xestionar o compromiso dos interesados
 • Controlar o compromiso do interesados

Módulo 14: Responsabilidade profesional e social

 • Aplicar a ética na dirección de proxectos
 • Categorías da responsabilidade profesional e social