Dirección de proxectos - PMP « Atrás
Tipo de edición Edición única (desempregados/as e ocupados/as)
Metodoloxía Presencial
Tipo CURSO
Matrícula Gratuíta
Data inicio 11/11/2019
Data fin 22/11/2019
Certificación oficial Si
Exame PMP de PMI
Nº inscritos 77
Datos da edición
 • Período de inscrición : 17/10/2019 - 27/10/2019
 • Proba de selección : 29/10/2019 (16:00)
 • Horario : De luns a venres de 16:30 a 20:30 horas.
 • Número de prazas : 20 (Mínimo 10)
 • Período de docencia : 11/11/2019 - 22/11/2019
 • Criterios de selección :
  • Proba técnica no CNTG en Santiago de Compostela

Nas empresas o desenvolvemento de estratexias é fundamental para a consecución dos obxectivos. Non obstante, moitas empresas non logran desenvolver estas estratexias de xeito satisfactorio, é dicir a necesidade de ter persoas certificadas na división de xestión de proxectos para lograr o seu logro a través do desenvolvemento de proxectos e apoiar estes obxectivos estratéxicos.

A certificación PMP é a acreditación profesional máis recoñecida no mundo da xestión de proxectos. É a credencial que indica que posúe coñecementos sólidos no desenvolvemento de boas prácticas de xestión de proxectos.

Este curso prepara aos alumnos para o exame correspondente á 6ª edición que estará dispoñible dende marzo de 2018, se quere ser examinado en castelán.

Obxectivos :
 • Que o alumnado coñeza os conceptos relacionados coa xestión de proxectos e  a contorna  que poida influír na xestión dun proxecto
 • Que o alumnado coñeza os procesos implicados na xestión de proxectos, o resultado destes, a información necesaria e as ferramentas e técnicas máis populares que se poden empregar na execución de cada un deles
 • Que o alumnado aplique os conceptos no desenvolvemento de exercicios prácticos
 • Que o alumnado coñeza os dominios, coñecementos e habilidades definidos no Esquema de contido de exame PMP establecido polo Project Management Institute e que se avalían no exame
 • Que o alumnado adquira habilidade e velocidade para responder con éxito ás preguntas do exame
Dirixido a :

Está dirixido a aquelas persoas directoras de proxectos que teñan experiencia e desexen formalizar os seus coñecementos pasando o exame PMP.

Perfil do docente :

A docente participou e dirixiu equipos de desenvolvemento de proxectos que implican o seu coñecemento en sistemas de información e análise de negocios. A súa traxectoria profesional desenvolveuse principalmente en Bos Aires e en España, como asesora de empresas de servizos e participando na dirección de empresas privadas de formación oficial e tamén como formadora.

Actualmente é Training Manager  en Tecnofor.

Máis de 25 anos en

 • Xestión en empresas de formación de ensino privado e oficial
 • Como seleccionadora, avaliadora y capacitadora de persoal directivo, administrativo, comercial e instrutor
 • Desenvolvemento de produtos
 • Formadora en áreas de xestión e informáticas
 • Como asesora administrativa económica-financeira para empresas de diferentes sectores

Certificacións:

 • ITIL Expert
 • Trainer Certificado en ITIL
 • Trainer Certificado en PRINCE2
 • Trainer Certificado en CMDB
 • COBIT: Authorized Certified Trainer
 • PECB ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager
 • Duración :
  40 horas
 • Metodoloxía :
  Presencial
 • Matrícula :
  Gratuíta
 • Tecnoloxía :
  • PMI
 • Beneficios :
  • Diploma de asistencia
  • Opción gratuita dun exame de certificación oficial
 • Módulos transversais :
  • Igualdade de 5 horas

Módulo 1: Introdución

 • Que é un proxecto.Traballo operativo. Que é a dirección de proxectos. Restricións dun proxecto. Factores críticos de éxito e criterios de Aceptación. Enfoque da xestión de proxectos. PMO. Factores ambientais. Activos. Gobernabilidade. Ciclo de vida dun proxecto. Ciclo de vida dun produto. Director de proxecto. Interesados

Módulo 2: PMBOK  Guide

 • Estrutura da norma. Propósito. Definición e estrutura dun proceso. Tipos de procesos. Grupos de proceso. Interacción dos grupos de  procesos. Áreas de coñecemento

Módulo 3: Procesos de dirección de proxectos

 • Grupo de procesos de inicio. Grupo de proceso de planificación. Grupo de procesos de execución. Grupo de procesos de seguimento e control. Grupo de procesos de peche

Módulo 4: Xestión da integración

 • Desenvolver a acta de constitución. Desenvolver o plan de dirección do proxecto. Dirixir e xestionar o traballo do proxecto. Monitorizar e controlar o traballo do proxecto. Realizar o control de cambios integrado. Pechar do proxecto ou fase

Módulo 5: Xestión do alcance

 • Planificar a xestión do alcance. Recompilar requisitos. Definir alcance. Crear  EDT. Validar o alcance. Controlar o alcance.

Módulo 6: Xestión do tempo

 • Planificar a xestión do cronograma. Definir as actividades. Secuenciar as actividades. Estimar os recursos das actividades. Estimar a duración das actividades. Desenvolver o cronograma. Controlar o cronograma 

Módulo 7: Xestión do custo

 • Planificar a xestión dos custos. Estimar os custos. Determinar o orzamento. Controlar os custos

Módulo 8: Xestión da calidade

 • Planificar a xestión da calidade. Asegurar a calidade. Controlar a calidade

Módulo 9: Xestión dos recursos humanos

 • Planificar a xestión dos recursos humanos. Adquirir o equipo do proxecto. Desenvolver o equipo do proxecto. Dirixir o equipo do proxecto.

Módulo 10: Xestión da comunicación

 • Planificar a xestión da comunicación. Xestionar as comunicacións do proxecto. Controlar as comunicacións.

Módulo 11: Xestión de riscos

 • Planificar a xestión de risco. Identificar os riscos. Realizar unha análise cualitativa dos riscos. Realizar unha análise cuantitativa dos riscos. Planificar a resposta aos riscos. Control de riscos

Módulo 12: Xestión das adquisicións

 • Planificar a xestión das adquisicións. Efectuar as adquisicións. Controlar as adquisicións. Pechar as adquisicións

Módulo 13: Xestión dos interesados

 • Identificar os interesados. Planificar a xestión dos interesados. Xestionar o compromiso dos interesados. Controlar o compromiso do interesados.

Módulo 14: Responsabilidade profesional e social

 • Aplicar a ética na dirección de proxectos. Categorías da responsabilidade profesional e social.