EVENTOS


Xestión Lean-Agile do portfolio de proxectos

Luns 21 de xuño, ás 16:30 horas (virtual)

Arquitecturas baseadas en microservizos con Spring Boot

Martes 22 de xuño, ás 9:30 horas (virtual)

Linux hardening

Xoves 24 de xuño, ás 9:30 horas (virtual)

ITIL 4 Strategic leader Digital and IT Strategy (DITS)

Venres 25 de xuño, ás 10:00 horas (virtual)

Desenvolvemento de aplicacións reactivas con Spring 5

Martes 29 de xuño, ás 9:30 horas (virtual)

VMware Tanzu

Martes 29 de xuño, ás 16:30 horas (virtual)