NOVAS DE FORMACIÓN

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relacións provisionais de admitidos/as ao curso: Programación en Python

Límite para renuncias: 12/05/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de  Emprego e Igualdade o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa da directora xeral de Formación e Colocación.

Inicio: 24/05/2021

Data límite para presentar a renuncia: 12/05/2021

Edición de mañá

 • CANABAL PONCELA, ANDRÉS
 • CID RODRÍGUEZ, XULIO ALBERTE
 • COELLO OTERO, JAVIER
 • FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALBERTO
 • FUENTES MAGÁN, ARTURO
 • GARCÍA GALÁN, SERGIO
 • GARCIA RODRIGUEZ, JORGE MANUEL
 • GÓMEZ PAZ, SERGIO
 • IGLESIAS FAJIN, JOSE JULIO
 • LORENZO GIRARDIN , IGOR
 • LOUREIRO LÓPEZ, ARMANDO
 • LUACES NOVO, HÉCTOR
 • PATIÑO CASAS, CAROLINA
 • PORTO LÓPEZ, JAVIER
 • RUBIO SANFIZ, YAGO
 • TEMPRANO CASAL, JOSE LUIS

Edición de tarde

 • ALLER SANTOS, JOSÉ ÁNGEL
 • DANS GALÁN, CÉSAR MANUEL
 • DOCAMPO SUAREZ, ROBERTO
 • DOVAL SÁNCHEZ, RAÚL
 • ESPINOSA MENOR, ALEXANDRE
 • MÉNDEZ PADÍN, JOSÉ BENITO
 • MOSQUERA CASAIS, JUAN ANTONIO
 • PELETEIRO CRESPO, ANTONIO JOSE
 • RAMA PAMPÍN, RUBÉN
 • RODRÍGUEZ BERNÁRDEZ, ALBERTO
 • RODRÍGUEZ RIVERA, MIGUEL
 • SANCHEZ MOSTEIRO, EDUARDO
 • SANTOS IGLESIAS, MANUEL
 • VARELA LEMA, LUIS
 • VEIRA CASTELLVI, JOAQUIN
 • ZAS DACOSTA, DANIEL