NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso: ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

Límite para renuncias: 18/04/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de  Emprego e Igualdade o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa da directora xeral de Formación e Colocación.

Inicio: 26/04/2021

Data límite para presentar a renuncia: 18/04/2021

 • ARES TARRIO, MIGUEL
 • CASTRO CASAS, AITOR
 • FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALBERTO
 • FRAGA MAYORGA, CARLOS
 • FRAGA RIVAS, DIEGO
 • GIL RODRIGUEZ, ANDRÉS
 • LÓPEZ ÁLVAREZ, MARCOS
 • LUACES PÉREZ, MARÍA
 • NÚÑEZ SUÁREZ, JORGE
 • OTERO CALVIÑO, ADRIÁN
 • PARDO MEDIN, OSCAR
 • PÉREZ ÁLVAREZ, BEATRIZ
 • PEREZ FIGUEROA, MARIA ELIZABETH
 • QUINTÁNS ABALO, MARCOS
 • SOUTO CATOIRA, DIEGO
 • VIOR MARTINEZ, PABLO