NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso de ITIL Foundation (edición de tarde)

Límite para renuncias: 23/11/2020

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 30/11/2020

Data límite para presentar a renuncia: 23/11/2020

 • BARREIRO GONZÁLEZ, LUIS
 • CAJIDE ROUCO, JAVIER
 • CANITROT PAJARES, MARÍA JOSÉ
 • CERVIÑO IGLESIA, JULIÁN
 • CORTE PANDIELLA, INES
 • FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS
 • LÓPEZ ÁLVAREZ, MARCOS
 • MATA CERVERA, VERONICA
 • NÚÑEZ SUÁREZ, JORGE
 • PARDO MEDIN, OSCAR
 • RODRÍGUEZ BERNÁRDEZ, ALBERTO
 • RODRIGUEZ COUTO LOPEZ, MARIA CECILIA
 • TEIXEIRA AMORÍN, ANA
 • TUSET SANTOS, PABLO
 • VAZQUEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL EDGAR
 • VILASÁNCHEZ FUCIÑOS, JESÚS JULIO