NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso: CCNP ENCOR

Límite para renuncias: 6/05/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de  Emprego e Igualdade o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa da directora xeral de Formación e Colocación.

Inicio: 18/05/2021

Data límite para presentar a renuncia: 6/05/2021

 • ARMENTAL ROO, JOSÉ RAMÓN
 • ESCUDERO GRAÑA, NATALIA
 • FERNÁNDEZ CINZA, ANTONIO
 • GARCIA GARCIA, ALEXANDRE
 • LIRES PÉREZ, ISMAEL
 • MOUZO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
 • PAZ GONZÁLEZ, BREIXO
 • PÉREZ PARDIÑAS, DANIEL
 • PEREZ RODRIGUEZ, BELEN
 • RICOY LAGO, PABLO
 • RIVEIRO FERNANDEZ, JORGE
 • SANTIAGO HORJALES, MARCOS
 • TORRES MÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
 • VÁZQUEZ BROZOS, ALEJANDRO
 • VAZQUEZ RODRIGUEZ, JAVIER
 • VIQUEIRA GARCÍA, DAVID