NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relacións provisionais de admitidos/as ao curso: Intr. á programación de videoxogos con Unity

Límite para renuncias: 11/04/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de  Emprego e Igualdade o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa da directora xeral de Formación e Colocación.

Inicio: 19/04/2021

Data límite para presentar a renuncia: 11/04/2021

Edición de mañá

 • CASTRO RODRÍGUEZ, LUIS EDUARDO
 • DE NICOLÁS GÓMEZ, ALEJANDRO
 • FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA SILA
 • FRAGA ALONSO, JAVIER
 • GARCIA, PATRICIA
 • MARIÑO PARADA, PEDRO
 • MARTINEZ GARCIA, JOSE
 • ORDÓÑEZ VALIÑA, DAVID
 • PORTA GARCÍA, ZOE
 • REY LOROÑO, YOLANDA
 • RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARCIAL
 • RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
 • SÁNCHEZ FONTAO, MARTÍN
 • SUAREZ CANEDO, JOSE ANTONIO
 • TRIÑANES ÁLVAREZ, JOAQUÍN
 • VEIGA, MANUEL

Edición de tarde

 • ALBELA PÉREZ, DAVID
 • CASTRO MARTÍNEZ, SONIA
 • DANS GALÁN, CÉSAR MANUEL
 • DOPICO MARTÍNEZ, RUBÉN
 • GEY PIÑEIRO, ANGELES
 • GONZÁLEZ BRAVO, LUCÍA
 • GUTIERREZ MOSQUERA, MARCOS
 • LEIS IGLESIAS, ANTONIO JOSÉ
 • LOPEZ MARTINEZ, LUIS
 • LORENZO ALVAREZ, JOSE CARLOS
 • PEREZ RODIL, LAURA
 • PRADO RODRÍGUEZ, ROBERTO
 • SAN BLAS SANCHEZ, MIGUEL ANTONIO
 • SUÁREZ SÁNCHEZ, JOSE ANTONIO
 • TORRES RODRÍGUEZ, LORENZO
 • TUIMIL GALDO, MIGUEL