NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de persoas admitidas ao curso de CCNA

Límite para renuncias: 12/09/2019

Curso: Administración avanzada de redes Cisco, CCNA Routing & Switching

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Inicio: 16/09/2019

Data límite para, de ser o caso, presentar a renuncia: 12/09/2019

 • Andrés Losada, Samuel
 • Belay Fernández, Pablo
 • Bouza Besada, Ignacio
 • Castiñeiras Bello, Ramon
 • Chan Diéguez, Carlos
 • Gomez Calvo, Raul
 • Guillán Rodríguez , Oscar
 • Herranz Chenlo, Daniel
 • Lires Pérez, Ismael
 • Mosquera Cupeiro, Braulio
 • Pardo Vilar, Luis
 • Pazos Cheda, María Belén
 • Perez Perez, Juan Jose
 • Perez Romero, Juan De Dios
 • Salas Barriga, Julián
 • Soutiño Galvan, Manuel

Lembre que este curso ten unha parte presencial de 150 horas de duración e unha parte de teleformación de 150 horas de duración

 O día 16 de setembro haberá unha xornada ás 10:00 de presentación, entrega de contrasinais e introdución á materia, de aprox. 2 horas de duración.
As xornadas presenciais serán de luns a venres de 09:30 a 13:30 horas entre o 01/10/2019 e o 25/10/2019  e entre o 04/11/2019 e o 28/11/2019.

As semanas con clase presencial terán unha carga de traballo en teleformación de 10 horas/semana (aproximadamente dúas horas diarias).
As semanas sen clase presencial terán unha carga de traballo en teleformación de 24 horas/semana (aproximadamente seis horas diarias). Con sesións de webinar de dúas horas para resolución de dubidas e avance na materia.