NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relacións provisionais de admitidos/as aos cursos de PRINCE2 Foundation

Límite para renuncias: 24/02/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de  Emprego e Igualdade o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa da directora xeral de Formación e Colocación.

Inicio: 5/03/2021

Data límite para presentar a renuncia: 24/02/2021

Edición de mañá

 • BERMÚDEZ CARRIL, ROBERTO
 • CANTÓN BLANCO, JOSÉ LUIS
 • CASAL GUIMAREY, MANUEL
 • DOMINGUEZ FERREIRA, ESTELA
 • EXPÓSITO LÓPEZ, IVÁN
 • FERNÁNDEZ CABEZAS, ANTONIO
 • FERNÁNDEZ ORTIZ, JAIME
 • FERREIRA ARES, NURIA
 • FERRER GONZÁLEZ, ANA
 • GARCÍA PAZ, ESTEBAN
 • GIL RODRIGUEZ, ANDRÉS
 • LAGÓSTENA ROMALDE, PEDRO GABRIEL
 • LÓPEZ BLANCO, JORGE
 • LOPEZ CASTRO, IVAN
 • LORENZO SIEIRA, MARÍA MERCEDES
 • MARTÍN SANZ, ENRIQUE
 • MASEDA LOZANO, JOSE RAMON
 • OTERO CALVIÑO, ADRIÁN
 • RODRÍGUEZ GERMIÑAS, SHANDRA
 • VIDAL MILLÁN, JOSÉ SANTIAGO
   

Edición de tarde

 • ALVAREZ BALLESTEROS, MARTA
 • ARPON, CARLA
 • BARREIRO GONZÁLEZ, SABELA
 • BARRERA DÍAZ, ANTONIO
 • BESCANSA CARRO, DANIEL
 • CAJIDE ROUCO, JAVIER
 • CORTE PANDIELLA, INES
 • FOUCE FERNÁNDEZ, VANESSA
 • FUNGUEIRO RODRIGUEZ, JORGE ENRIQUE
 • GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL
 • LAFFON LAGE, GUILLERMO
 • LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ
 • PENAS GARRIDO, ANGEL
 • PENELO RIVA, MARIO
 • PEREZ AMOEDO, JOSE LUIS
 • RODRÍGUEZ ARIAS, SUSANA
 • SALTER IGLESIAS , IVÁN
 • SOUTO MARTINEZ, HILDA
 • VARELA LIÑARES, MARÍA JESÚS
 • VÁZQUEZ IGLESIAS, CARMEN