NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso de PRINCE2 Foundation

Límite para renuncias: 14/11/2018

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Inicio: 19/11/2018

Data límite para, de ser o caso, presentar a renuncia: 14/11/2018

 • ADKINSON ORELLANA, LILIAN
 • ALONSO RODRIGUEZ, ALEJANDRO
 • ALVAREZ, GUSTAVO HÉCTOR
 • AMEIJEIRAS LEMA, SANDRA
 • BAHAMONDE AMOR, JAVIER
 • COELHO NUNES, TELMO RICARDO
 • EDREIRA COLLAZO, ISIS
 • FERNÁNDEZ HERMO, UXÍO
 • FRANCISCO SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBINO
 • GARCÍA CARRO, FRANCISCO
 • GARCÍA TABOADA, MÓNICA
 • GÓMEZ FLORES, RICARDO ALEJANDRO
 • GONZÁLEZ PÉREZ, MÓNICA
 • HERNANDEZ CARTAYA, MANUEL
 • IGLESIAS VEIGA, PABLO
 • MARCOTE LEIRA, ALEJANDRO
 • MONTAÑÉS FERNÁNDEZ, PABLO JUAN
 • RODRIGUEZ LOPEZ, DIEGO ANTONIO
 • SÁNCHEZ GARCÍA, PAULA
 • VIEITES SEOANE, FRANCISCO