NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relacións provisionais de admitidos/as aos cursos de PRINCE2 Foundation --Novas datas--

Límite para renuncias: 15/03/2020 4/05/2020  

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Edición de mañá:

Data límite para presentar a renuncia: 15/03/2020

Data de inicio do curso: 23/03/2020 ás 9:30 horas

 • ARMADA PÉREZ, MARÍA ISABEL
 • CASAS VILLAVERDE, IGNACIO
 • FRAGA SÁNCHEZ, DAVID
 • GARCIA MARQUES, RICARDO
 • GASAMANS VARELA, DENIS
 • IÑIGUEZ CINZA, SABELA
 • LETE ACHIRICA, ALBERTO
 • LLAMAS LOBATÓN, INMACULADA
 • MAIRENA DÍAZ, DIEGO
 • MELLA BUGARÍN, JORGE
 • MOREIRO RÚA, IRIA
 • MOSQUERA CARPINTERO, SARA
 • MOSQUERA RAMOS, MANUEL
 • PREGO GONZALEZ, VERÓNICA
 • RAMIREZ ABAL, SARA
 • RIAL PEREZ, JOSE ANGEL
 • RODRÍGUEZ GERMIÑAS, SHANDRA
 • RODRIGUEZ VIDAL, DIEGO
 • VAQUERO VILLAMARIN, ESTEFANIA
 • VEGA FREIJEIRO, JAVIER  

 

Edición de tarde:

Data límite para presentar a renuncia: 15/03/2020

Data de inicio do curso: 23/03/2020 ás 16:30 horas

 • ABAL GONZALEZ, MIGUEL
 • AGÜERA BUGLIOT, XAVIER
 • BLANCO AGUADO, MIGUEL
 • CASTRO SEGADE, MARCOS
 • COSTAS SEOANE, PABLO
 • EL GHOTISS EL GHOTISS, AYOUB
 • FERNÁNDEZ DIÉGUEZ, MARIO
 • GIL MARTÍNEZ, RAQUEL
 • LEMA BLANCO, BEATRIZ
 • MIGUENS LOUREIRO, JAVIER
 • NOVAS GARCIA, MARTA
 • OEO PIAY, DAVID
 • PENA VERDÚ, JUAN
 • PENAS GARRIDO, ANGEL
 • PRADA RUIZ, ROMAN
 • TAIBO ALONSO, JONATHAN
 • TUSET SANTOS, PABLO
 • VALLADARES ESPIÑO, ELENA
 • VIDAL CERVANTES, SUSANA
 • VILARIÑO QUINTELA, TAMARA