NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso de introdución á programación en Java

Límite para renuncias: 17/01/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 25/01/2021

Data límite para presentar a renuncia: 17/01/2021

 • ALVARIÑO PEREIRA, TERESA
 • ANTELO PEREIRA, MANUEL
 • BLANCO, ADOLFO
 • CIVIDANES COSTOYAS, MIGUEL
 • CORES SANLÉS, MANUEL
 • CORRAL ALONSO, ALBERTO
 • DUARTE PASTORIZA, DANIEL ARTURO
 • FERNANDES ÁLVAREZ, MARÍA DEL CARMEN
 • FERNÁNDEZ SANDÁ, JOSÉ ANTONIO
 • FREIRE BARRAL, CONSTANTINO
 • GÓMEZ FERNÁNDEZ, RODRIGO
 • GONZÁLEZ ALONSO, MARIA
 • GUIMARAENS JUDEL, ALEJANDRO
 • GUTIÉRREZ SERANTES, MANUEL
 • JARABO MARQUINA, ÁLVARO
 • LÓPEZ SALMONTE, JAVIER
 • LOSADA PÉREZ, IRIA
 • LOZANO CALLE, MARIO
 • MARTÍNEZ TABOADA, JESÚS
 • MATIA CARLES, ALAN EZEQUIEL
 • MÉNDEZ PADÍN, JOSÉ BENITO
 • MÍGUEZ BOUZAS, RUBÉN
 • MONTERO SANZ, MANUEL LUIS
 • MOSQUERA SEIJO, MANUEL
 • NIMO CASAL, JULIO
 • NÚÑEZ SÁNCHEZ, DANIEL
 • OJEA LIMIA, PABLO
 • OTERO CERDEIRA, LORENA
 • OUTEIRAL BARBAZAN, AGUSTIN
 • PAIS PAZ, RUBÉN
 • PAZ GONZÁLEZ, BREIXO
 • PENA SÁNCHEZ, PEDRO
 • PESQUEIRA GRAÑA, BORJA
 • PORTO BUJÍA, JESÚS ALFONSO
 • RUBIO SALGADO, FERNANDO
 • SANJUÁS COUTO, JOSE DANIEL
 • TORRES PASTOR, ESTEBAN
 • VALENCIA REQUEJO, TITO
 • VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JUAN GREGORIO
 • ZUBIELA RODRIGUEZ, PABLO