NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso sobre administración de sistemas Windows Server 2016

Límite para renuncias: 4/09/2019

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Inicio: 9/09/2019

Data límite para, de ser o caso, presentar a renuncia: 4/09/2019

 • ACEBEDO PRIETO, JOSE MANUEL
 • BUENO NÚÑEZ, FRANCISCO
 • CAAMAÑO PIÑA, OSCAR
 • CAMAFEITA LONGA, JOSÉ MANUEL
 • FERNANDEZ GOMEZ, JUAN CARLOS
 • GÓMEZ POSE, SILVIA
 • GONZÁLEZ DELGADO, ALFONSO
 • LOPEZ RODRIGUEZ, JAIME
 • LOUREIRO GARCIA, ALVARO
 • MIGUEZ CORTIZO, VICTOR
 • PAZ ALVARIÑO, JUAN JOSE
 • REAL ÁLVAREZ, SANTIAGO
 • RODRIGUEZ LOPEZ, FLORENTINO
 • RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO
 • VARELA BORRAZÁS, JUAN JOSÉ
 • VILAR DOMÍNGUEZ, RUBÉN