NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as a Virtualización e alta dispoñibilidade con Linux - LPIC-3

Límite para renuncias: 20/02/2020

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 26/02/2020

Data límite para presentar a renuncia: 20/02/2020

 • BELLO PENA, JORGE
 • CASAL RODRIGUEZ, AARON IGOR
 • FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS
 • GARAIGORTA ZARZUELA, IÑAKI
 • IGLESIAS RIVAS, OSCAR
 • LOPEZ-VALEIRAS SAMPEDRO, ROMAN
 • LORENZO CARNOTA, ANXO
 • MARQUÉS FRAGUELA, IGNACIO
 • MARTÍN SANZ, ENRIQUE
 • MUIÑO ORALLO, DIEGO
 • PENA PÉREZ, ROMÁN
 • PÉREZ MAGÁN, MARCOS
 • PEREZ PEREZ, JUAN JOSE
 • PIÑEIRO SUÁREZ, RICARDO
 • RODRÍGUEZ CARRERA, SANTIAGO
 • RUBIO GAYO, BRUNO