NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso Administración de S.O. Linux - LPIC1 (Teleformación)

Límite para renuncias: 03/03/2020

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 09/03/2020

Data límite para presentar a renuncia: 03/03/2020

 • ABEIJÓN RAMA, ALEJANDRO
 • ÁLVAREZ PATIÑO, LUIS
 • AMIEIRO BECERRA, JESUS
 • BELIN SOLLA, ALEXANDRA
 • BURGUÉ PÉREZ, RUBÉN
 • BUSTABAD ALONSO, LUIS
 • CAAMAÑO RIVAS, JUAN
 • CAAMAÑO VARELA, PEDRO JOSÉ
 • CAMPO PÉREZ, CRISTIAN
 • CASTRO GUTIERREZ, BORJA
 • CONCHEIRO GAREA, ADRIÁN
 • CONDE VÁZQUEZ, ALEJANDRO
 • CORRAL ALONSO, ALBERTO
 • FACAL FARIÑA, SERGIO
 • FERNANDEZ GOMEZ, JUAN CARLOS
 • FERNÁNDEZ GULLÓN, FRANCISCO
 • FERNANDEZ MARTINEZ, JESUS
 • FOLGUEIRAS PARDO, EDUARDO
 • FREIRE VILAS, CARLOS
 • GARCÍA MEGÍAS, ROI
 • GARCIA SERRADA, VÍCTOR
 • GIL ESTEVEZ, MARCIO
 • GOMEZ ACOSTA, ALBERTO
 • GÓMEZ LÓPEZ, FÉLIX
 • GÓMEZ SÁNCHEZ, DARÍO ROMÁN
 • GONZÁLEZ PÉREZ, CARLOS
 • LADO VEIGA, JUAN
 • LÓPEZ CANCELADA, ALBERTO
 • MALLO MARTÍNEZ, EDUARDO
 • MATA TOJO, GONZALO
 • MOLINELLI FERNÁNDEZ, PABLO
 • NIETO MOURE, ANTONIO
 • PENAS ANTELO, BERNALDO
 • PEREIRA MONTOIRO, JOSÉ MANUEL
 • PÉREZ ALVAREZ, MANUEL
 • PÉREZ DOMÍNGUEZ, PABLO
 • PIZARRO DÍAZ, EDUARDO
 • PUENTE ANDRADE, FRANCISCO
 • QUINTEIRO RIOBÓ, HÉCTOR
 • QUINTERO CHAPARRO, MARÍA DEL ROSARIO
 • REGUEIRO SEOANE, MANUEL ANTONIO
 • RODRIGUEZ LAMAS, JAVIER
 • RODRÍGUEZ MARTÍN, RAÚL
 • SOLIÑO PENA, BRAIS
 • TILVE ÁLVAREZ, CARLOS MANUEL
 • TOUCEDA PEDREIRA, ENRIQUE
 • VALIÑAS PATIÑO, JOSE MANUEL
 • VARELA IGLESIAS, RICARDO
 • VÁZQUEZ BLANCO, PEDRO
 • VILA LÓPEZ, PEDRO