NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso de ITIL Foundation (edición de mañá)

Límite para renuncias: 23/11/2020

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 30/11/2020

Data límite para presentar a renuncia: 23/11/2020

 • ABAL GONZALEZ, MIGUEL
 • ARMADA PÉREZ, MARÍA ISABEL
 • BLANCO GONZALEZ, VICTOR
 • CASTRO CASAS, AITOR
 • COUCE LÓPEZ, JOSÉ BALTASAR
 • DOMINGUEZ GROBA, ANTONIO
 • FARIÑA ANGUEIRA, FRANCISCO
 • FERNANDEZ GOMEZ, JUAN CARLOS
 • FERREIRA ARES, NURIA
 • GARCIA PAZ, DAMIAN
 • GONZALEZ SOTO, ANA MARIA
 • LARREA ARIAS, JAVIER
 • MORIS GESTAL, ALEXANDRE
 • SALGUEIRO MATA, JOSÉ
 • SORIA GALINDO, DITTER
 • VIDAL VILÁN, MANUEL