NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso de administración da base de datos MySQL

Límite para renuncias: 17/01/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 25/01/2021

Data límite para presentar a renuncia: 17/01/2021

 • ABASOLO ALCANTUD, IGOR
 • BARREIRO CEBEY, XOSÉ LUIS
 • BERMEJO NOVOA, PABLO MANUEL
 • CASAL RODRIGUEZ, AARON IGOR
 • DURÁN SANTOMIL, LINO
 • FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID
 • FERNANDEZ GUTIERREZ, JAVIER
 • FUENTES MAGAN, SUSANA
 • GARCIA ALVAREZ, SANTIAGO
 • GARCIA MENDEZ, SALVADOR
 • HERNÁNDEZ MATO, FRANCISCO
 • MARTÍNEZ COMESAÑA, LUIS ENRIQUE
 • PÉREZ MAGÁN, MARCOS
 • RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, DANIEL
 • SOTELO PÉREZ, DANIEL
 • VALLINA CALVO, MONICA