NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso de ITIL Foundation

Límite para renuncias: 10/12/2018

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Inicio: 17/12/2018

Data límite para, de ser o caso, presentar a renuncia: 10/12/2018

 

 • AGUIRRE MONZÓN, MARLYS NURISELA
 • ALONSO RODRIGUEZ, ALEJANDRO
 • CRUZ BARCIA, DANIEL
 • FOLGUEIRAS PARDO, EDUARDO
 • GARABAL RIVADULLA, GUSTAVO
 • GOMEZ CALVO, RAUL
 • GONZÁLEZ CARRERA, PABLO
 • GONZÁLEZ VÁZQUEZ, BORJA
 • LUACES PÉREZ, MARÍA
 • LUSTRES FERNANDEZ, ANTONIO
 • MAROÑO CUBEIRO, ESTEFANIA
 • PALACIOS LADO, SERGIO
 • PAZ PORTO, RAÚL
 • PENA VERDÚ, JUAN
 • SALGUEIRO MATA, JOSÉ
 • SANDE ESLAVA, MARTA