NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso Científico/a de datos Big Data Cloudera (virtual)

Límite para renuncias: 19/05/2020

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 25/05/2020

Data límite para presentar a renuncia: 19/05/2020

 • ALONSO ALONSO, JAVIER
 • AMORES FUSTE, JUAN
 • ANDRADE PENSADO, ALEJANDRO
 • CACHEIRO LOPEZ, JAVIER
 • FONDO COUTO, DIEGO
 • FREIRE, CONSTANTINO
 • IGLESIAS ALLONES, JOSE LUIS
 • LESTEGÁS MÉNDEZ, DIEGO
 • MARTÍNEZ TORRES, JOSE MANUEL
 • MIRÁS TAJES, MARÍA PILAR
 • MONTEAGUDO INSUA, ÁNGEL
 • MORA JUAN, VICTOR
 • PAVÓN ITURMENDI, ANA ISABEL
 • PEREZ SOTO, LAUREANO
 • RODRÍGUEZ TORRES, IVÁN
 • ROSARIO DANTAS, RODRIGO
 • SABORIDO PATIÑO, JULIAN
 • SIEIRA PIÑEIRO, JESSICA
 • VAL BARBEIRA, JAVIER
 • VALEIRAS FONTÁN, IAGO