NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso sobre administración avanzada de SS.OO. Linux (LPIC-2)

Límite para renuncias: 26/08/2019

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Inicio: 2/09/2019

Data límite para, de ser o caso, presentar a renuncia: 26/08/2019

 • ADAME BARAHONA, ROBERTO
 • ARMENTAL ROO, JOSÉ RAMÓN
 • BREA FARINHA, GUILHERME
 • DEL RÍO FIGUEIRA, DANIEL
 • FERNÁNDEZ LÓPEZ, DIEGO
 • FOLGUEIRAS PARDO, EDUARDO
 • LADO VEIGA, JUAN
 • LATA FERNÁNDEZ, JACOBO
 • LORENZO CARNOTA, ANXO
 • MÍGUEZ BOUZAS, RUBÉN
 • NÁZARA MARTÍNEZ, DAVID
 • PENA PÉREZ, ROMÁN
 • PIÑEIRO CASTRO, FRANCISCO JAVIER
 • REGUEIRO SEOANE, MANUEL ANTONIO
 • REIMÚNDEZ BAQUERÍN, JOSÉ JUAN
 • SOBRADELO SILVA, JORGE