NOVAS DESTACADAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso: ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support

Límite para renuncias: 18/04/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de  Emprego e Igualdade o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa da directora xeral de Formación e Colocación.

Inicio: 26/04/2021

Data límite para presentar a renuncia: 18/04/2021

 • ARMADA PÉREZ, MARÍA ISABEL
 • COSTAS SUÁREZ, JESÚS DANIEL
 • DE LA CÁMARA LABARGA, ROSA MARÍA
 • DE LORENZO, ANTONIO
 • FERREIRÓS ORDÓÑEZ, SUSANA
 • GALLAS BARCIA, JOSE ANTONIO
 • GARCÍA FRANCO, DANIEL VICENTE
 • LONGUEIRA ZAPATA, ALEJANDRO
 • LOPEZ CERNUDA, ALEJANDRO
 • MACÍA LOUREIRO, LAURA
 • MATA CERVERA, VERONICA
 • MORIS GESTAL, ALEXANDRE
 • PALACIOS LADO, SERGIO
 • RAMIREZ FERRO, CARLOS
 • RIOS RODAS, RAUL
 • VIDAL VILÁN, MANUEL