NOVAS DESTACADAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relación provisional de admitidos/as ao curso de científico/a de datos Big Data Cloudera

Límite para renuncias: 26/08/2019

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Inicio: 2/09/2019

Data límite para, de ser o caso, presentar a renuncia: 26/08/2019

 • ÁLVAREZ VALES, ALBERTO
 • BARREIRO SALGUEIRO, DAVID
 • BILBAO VÉLEZ, ALFONSO
 • CARBALLO NÚÑEZ, MARÍA
 • DÍAZ MÉNDEZ, MANUEL
 • GARCÍA CARRO, FRANCISCO
 • GIL BERMÚDEZ, BEATRIZ
 • GÓMEZ CADERNO, IVÁN
 • IGLESIAS ALLONES, JOSE LUIS
 • LOPEZ BECERRA, JESUS MANUEL
 • LÓPEZ GÓMEZ, MANUEL
 • MACEIRAS GARCÍA, PEDRO
 • OTERO CANEIRO, JAVIER
 • OTERO SEOANE, JESÚS
 • PAZOS GONZÁLEZ, FERNANDO
 • RIVAS FACHAL, DAVID
 • RIVERA PARDO, MILLÁN
 • THEMUDO GODAY, CÉSAR
 • TRINCHET ARNEJO, RICARD
 • VARELA PEREZ, MANUEL ANGEL