PROGRAMACIÓN 2019/2020

 

4º trimestre de 2019

Curso Metodoloxía Quenda Horas Prazas Certificación
 AWS Solutions Architect Associate Presencial Mañá 40 16 Si
 AWS Solutions Architect Professional Presencial Tarde 32 16 Si
 Dirección de proxectos - PMP Presencial Mañá 40 20 Si
 Dirección de proxectos - PMP Presencial Tarde 40 20 Si
 Google Cloud Architect Presencial Mañá 60 16 Si
 Google Cloud Architect Presencial Tarde 60 16 Si
 Introdución á programación en Java Teleformación -- 90 50 Si
 Introdución ás bases de datos relacionais Teleformación -- 90 50 Si
 ITIL Foundation Presencial Mañá 20 16 Si
 ITIL Foundation Presencial Tarde 20 16 Si

 

1º semestre de 2020

Curso Metodoloxía Quenda Horas Prazas Certificación
 Administración avanzada do SO Red Hat Linux - RHEL Virtual Mañá 80 16 Si
 Administración avanzada do SO Red HatLinux - RHEL Virtual Tarde 64 16 Si
 Administración da BBDD Oracle 12c Virtual Tarde 96 16 Si
 Administración de bases de datos MySQL Presencial Mañá 60 16 Si
 Administración de redes - CCNA Mixta Mañá 160+100 16 Si
 Administración de sistemas operativos Linux - LPIC1 Teleformación -- 140 50 Si
 Administración de sistemas Windows Server 2016 Virtual Tarde 80 16 Si
 AWS Certified Developer Presencial Mañá 40 16 Si
 AWS Certified Developer Presencial Tarde 40 16 Si
 AWS Certified SysOps Administrator Virtual Mañá 40 16 Si
 AWS Certified SysOps Administrator Virtual Tarde 40 16 Si
 CCNP ENCOR Virtual Tarde 80 16 Si
 Certified Ethical Hacker Presencial Mañá 60 16 Si
 Certified Ethical Hacker Presencial Tarde 48 16 Si
 Certified Hacking Forensic Investigator Virtual Mañá 60 16 Si
 Científico/a de datos Big Data Cloudera Virtual Tarde 60 20 Non
 Certified Hacking Forensic Investigator Virtual Tarde 48 16 Si
 Desenvolvemento Big Data Cloudera para Spark e Hadoop Virtual Tarde 48 20 Si
 Dirección de proxectos - CAPM Presencial Mañá 40 20 Si
 Dirección de proxectos áxiles - PMI ACP Presencial Tarde 40 20 Si
 Google Cloud Certified Professional Cloud Developer Presencial Mañá 40 16 Si
 Google Cloud Certified Professional Data Engineer Presencial Tarde 60 16 Si
 Instalación, configuración e xestión de VMware vSphere v6.5 Presencial Mañá 40 16 Si
 Instalación, configuración e xestión de VMware vSphere v6.5 Presencial Tarde 40 16 Si
 Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC Virtual Mañá 20 20 Si
 Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC Virtual Tarde 20 20 Si
 PRINCE2 Foundation Virtual Mañá 24 20 Si
 PRINCE2 Foundation Virtual Tarde 24 20 Si
 Programación Web con HTML5, JavaScript , CSS3 e ASP.NET Teleformación -- 135 40 Si
 Scrum Master - Certificación Scrum Manager Virtual Mañá 20 20 Si
 Scrum Master - Certificación Scrum Manager Virtual Tarde 20 20 Si
 Virtualización e alta disponibilidade con Linux - LPIC3 Presencial Tarde 60 16 Si