PROGRAMACIÓN 2020/2021

 

Curso Metodoloxía* Quenda Horas Prazas Certificación
 Administración avanzada sistemas operativos Linux - LPIC2 Teleformación -- 140 40 Si
 Administración da base de datos MySQL Virtual Mañá 60 16 Si
 Administración da base de datos Oracle 12c Virtual Tarde 96 16 Si
 Administración de redes - CCNA Virtual Tarde 240 16 Si
 Administración de sistemas operativos Linux - LPIC1 Teleformación -- 140 40 Si
 Administración de sistemas operativos Linux - LPIC1 Teleformación -- 140 40 Si
 CCNA CyberOps Associate Virtual Tarde 80 16 Si
 CCNP ENCOR Mixta Tarde 160 16 Si
 Certified Computer Hacking Forensic Investigator Virtual Mañá 60 16 Si
 Certified Computer Hacking Forensic Investigator Virtual Tarde 48 16 Si
 Certified Ethical Hacker Virtual Mañá 60 16 Si
 Certified Ethical Hacker Virtual Tarde 48 16 Si
 Desenvolvemento de aplicacións web con Angular Teleformación -- 50 30 Non
 Dirección de proxectos - Preparación para o exame de certificación PMP ed. 6  Virtual Tarde 36 16 Si
 Google Cloud Architect Virtual Mañá 40 16 Si
 Google Cloud Architect Virtual Tarde 40 16 Si
 Instalación, configuración e xestión de VMware vSphere v6.7 Virtual Mañá 40 16 Si
 Introdución á programación de videoxogos con Unity Virtual Mañá 40 16 Si
 Introdución á programación de videoxogos con Unity Virtual Tarde 40 16 Si
 Introdución á programación en Java Teleformación -- 90 40 Si
 Introdución á programación en Java Teleformación -- 90 40 Si
 Introdución ás bases de datos relacionais Teleformación -- 90 40 Si
 Introdución ás bases de datos relacionais Teleformación -- 90 40 Si
 ITIL Foundation Virtual Mañá 20 16 Si
 ITIL Foundation Virtual Tarde 20 16 Si
 ITIL Foundation Virtual Mañá 20 16 Si
 ITIL Foundation Virtual Tarde 20 16 Si
 ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support Virtual Mañá 20 16 Si
 ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve Virtual Tarde 20 16 Si
 Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC Virtual Mañá 20 20 Si
 Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC Virtual Tarde 20 20 Si
 PRINCE2 Foundation Virtual Mañá 24 20 Si
 PRINCE2 Foundation Virtual Tarde 24 20 Si
 Programación en Python Virtual Mañá 40 16 Si
 Programación en Python Virtual Tarde 40 16 Si
 Scrum Master - Certificación Scrum Manager Virtual Mañá 20 20 Si
 Scrum Master - Certificación Scrum Manager Virtual Tarde 20 20 Si
 Seguridade en IoT Virtual Tarde 40 16 Non
 VMware: optimización e escalado Virtual Tarde 40 16 Si

 

(*) Os cursos de modalidade presencial, debido á situación de pandemia provocada pola COVID-19, poderían impartirse finalmente en modalidade aula virtual. Esta situación comunicaríase para cada un dos cursos no momento da súa publicación.