Arquitecturas baseadas en microservizos con Spring Boot « Atrás
Datos da edición
 • Período de inscrición : 02/06/2021 - 17/06/2021
 • Horario : O 22/06/2021 de 09:30 a 13:30 horas.
 • Número de prazas : 500
 • Período de docencia : 22/06/2021 - 22/06/2021

Nesta xornada, analizaremos os principais beneficios, así como os retos á hora de adoptar unha arquitectura baseada en microservicios.

Para iso utilizaremos Spring Boot, un framework baseado en Java que nos permitirá afrontar devanditos retos dunha maneira rápida, cómoda e directa.

Durante esta xornada aprenderemos a:

 • Analizar os principais problemas derivados do deseño de aplicacións baseadas nunha arquitectura monolítica e comprender como a adopción dunha arquitectura baseada en microservicios pode axudarnos a superalos
 • Comprender e implementar os diferentes modelos de comunicación entre microservicios: comunicación de servizo a servizo e comunicación asíncrona baseada en eventos
 • Implementar patróns fundamentais nunha arquitectura baseada en microservicios, como API Gateway, Service Registry, Circuit Breaker ou o balanceo de carga

O relator da xornada será César Martín, cunha ampla experiencia en linguaxes de programación e ferramentas de desenvolvemento, está certificado por Oracle en Java SE e WebLogic 12c. César é senior technical trainer en  PUE e nos seus máis de 20 anos de experiencia en formación e consultoría realizou traballos para a Xunta de Galicia, a Universitat de Barcelona, o Ministerio de Defensa, o Exército do Aire, a Policia Nacional, Ingeniería y Sistemas de las Fuerzas Armadas ou o Banco Santander e, a nivel internacional, o CERN, o Bank Stockholm, Vodafone Europe ou o Riyad Bank, entre outras empresas.

 • Duración :
  4 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Tecnoloxía :
  • Java
 • Beneficios :
  • Certificado de asistencia
 • Comparación entre arquitecturas monolíticas e arquitecturas distribuídas
 • Transición a unha arquitectura baseada en microservicios desde unha arquitectura monolítica
 • Implementación dun modelo de comunicación baseado en eventos
 • Descubrimento de servizos, API Gateway e balanceo de carga
 • A necesidade de implementar o patrón interruptor (Circuit Breaker)