Desenvolvemento, modular e orientado obxectos dun prototipo para o control de presenza nunha empresa « Atrás
Datos da edición
 • Período de inscrición : 31/05/2021 - 09/06/2021
 • Horario : O 14/06/2021 de 16:00 a 20:00 horas.
 • Número de prazas : 500
 • Período de docencia : 14/06/2021 - 14/06/2021

Python é unha linguaxe de programación de propósito xeral e das máis populares e estendidas a día de hoxe, polo que foi adoptada na maioría dos sectores da industria -finanzas, medicina, análise de datos, etc.- e é fundamental para o desenvolvemento de destrezas crave no sector TIC: Big data, Machine learning, Data analysis, IoT, estatística...

Os contidos teóricos e prácticos desta actividade enmárcanse no novo curso Programming Essentials in Python deseñado polo Python Institute, que prepara aos estudantes cara á superación da prestixiosa certificación oficial Python Certified Associate Programmer (PCAP).

Durante esta xornada crearase dende cero, de forma modular e escalable, un software baseado en Python que simule o control de presenza dunha empresa. Crearanse empregados, detectores e demais artefactos mostrando as mellores prácticas de desenvolvemento en Python, especialmente da programación orientada a obxectos.

O relator da xornada será Ricardo Jaume Albacar, con máis de 15 anos de experiencia en docencia e diversas certificacións, que combina o seu traballo de senior technical trainer en PUE como instrutor acreditado do programa https://www.pue.es/pue-academy/python-institute, coa participación activa en interesantes traballos de mentoring para equipos de ‘ startup’.

Obxectivos :

Introducir aos asistentes nas habilidades necesarias para a programación con Python: deseñar, escribir, depurar e executar programas codificados en Python en paralelo á obtención de coñecementos fundamentais e habilidades de programación dunha aplicación que siga o paradigma tan amplamente utilizado na industria do desenvolvemento do software como o da orientación a obxectos.

 • Duración :
  4 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Tecnoloxía :
  • Python
 • Beneficios :
  • Certificado de asistencia
 • Introdución ao paradigma da orientación a obxectos
 • Construción paso a paso dunha aplicación:
  • Declaración de variables
  • Declaración de funcións
  • Estruturas condicionais e iterativas
  • Xestión de erros/excepcións
  • Creación de clases e instanciación de obxectos
  • Principio de herdanza
  • Relacións entre obxectos
 • Repaso conceptos básicos e conclusión